Navigacija

Adresar

Adresar osoba koje nisu zaposlene na TMF a rade u prostorijama Fakulteta
Titula Ime Prezime Zvanje/Radno mesto Org. jedinica E-mail Telefon nastavnici_saradnici zaposleni_tip latinica
Jovana Andrić Referent za studentske poslove Služba za nastavno-studentska pitanja studentska@tmf.bg.ac.rs 011/3303604 nenastavno_osoblje nenastavno_osoblje Jovana Andric
Biljana Antonijević Referent finansijske operative - likvidator Služba za finansijsko-materijalno poslovanje biljanaant@tmf.bg.ac.rs 011/3303622 nenastavno_osoblje nenastavno_osoblje Biljana Antonijevic
Vladimir Aranđelović Sekretar fakulteta Služba za opšte poslove varandjelovic@tmf.bg.ac.rs 011/3370468 nenastavno_osoblje nenastavno_osoblje Vladimir Arandjelovic
prof. dr Koviljka Asanović vanredni profesor Katedra za tekstilno inženjerstvo koka@tmf.bg.ac.rs 011/3303625 nastavno_osoblje nastavnik prof. dr Koviljka Asanovic
Goran Babić Stakloduvač Služba za tehničke poslove 011/3303656 nenastavno_osoblje nenastavno_osoblje Goran Babic
prof. dr Jelena Bajat redovni profesor Katedra za fizičku hemiju i elektrohemiju jela@tmf.bg.ac.rs 011/3303694 nastavno_osoblje nastavnik prof. dr Jelena Bajat
master Dragana Barjaktarević istraživač saradnik Katedra za opšte tehničke nauke dbarjaktarevic@tmf.bg.ac.rs nastavno_osoblje saradnik master Dragana Barjaktarevic
prof. dr Dejan Bezbradica redovni profesor Katedra za biohemijsko inženjerstvo i biotehnologiju dbez@tmf.bg.ac.rs 011/3303727 nastavno_osoblje nastavnik prof. dr Dejan Bezbradica
dr Aleksandra Bogdanović naučni saradnik Katedra za organsku hemiju abogdanovic@tmf.bg.ac.rs nastavno_osoblje saradnik dr Aleksandra Bogdanovic
Violeta Bojović Radnik na održavanju čistoće Služba za tehničke poslove 011/3303800 nenastavno_osoblje nenastavno_osoblje Violeta Bojovic
prof. dr Nevenka Bošković-Vragolović redovni profesor Katedra za hemijsko inženjerstvo nevenka@tmf.bg.ac.rs 011/3303854 nastavno_osoblje nastavnik prof. dr Nevenka Boskovic-Vragolovic
Dejan Brankov Šef službe za održavanje računarske mreže Služba za održavanje računarske mreže support@tmf.bg.ac.rs 011/3303691 nenastavno_osoblje nenastavno_osoblje Dejan Brankov
doc. dr Danica Brzić docent Katedra za hemijsko inženjerstvo danica@tmf.bg.ac.rs 011/3303768 nastavno_osoblje nastavnik doc. dr Danica Brzic
Đurđa Brkić Hemijski tehničar Katedra za opštu i neorgansku hemiju 011/3303802 nenastavno_osoblje nenastavno_osoblje Djurdja Brkic
prof. dr Branko Bugarski redovni profesor Katedra za hemijsko inženjerstvo branko@tmf.bg.ac.rs 011/3370472 nastavno_osoblje nastavnik prof. dr Branko Bugarski
Nikola Bukvić Administrator informacionih sistema i tehnologija Služba za održavanje računarske mreže nenastavno_osoblje nenastavno_osoblje Nikola Bukvic
dr Maja Bulatović naučni saradnik Katedra za biohemijsko inženjerstvo i biotehnologiju mbulatovic@tmf.bg.ac.rs 011/3303735 nastavno_osoblje saradnik dr Maja Bulatovic
prof. dr Nataša Valentić vanredni profesor Katedra za organsku hemiju naca@tmf.bg.ac.rs 011/3303671 nastavno_osoblje nastavnik prof. dr Natasa Valentic
Tatjana Varga Hemijski tehničar Katedra za organsku hemiju 011/3303716 nenastavno_osoblje nenastavno_osoblje Tatjana Varga
Uroš Vasić Šef računovodstva Služba za finansijsko-materijalno poslovanje uvasic@tmf.bg.ac.rs 011/3370468 nenastavno_osoblje nenastavno_osoblje Uros Vasic
doc. dr Đorđe Veljović docent Katedra za neorgansku hemijsku tehnologiju djveljovic@tmf.bg.ac.rs 011/3303720 nastavno_osoblje nastavnik doc. dr Djordje Veljovic
as. master Jelena Vicanović asistent Katedra za matematičke nauke vicanovic.jelena@gmail.com 011/3370415 nastavno_osoblje saradnik as. master Jelena Vicanovic
prof. dr Tatjana Volkov-Husović redovni profesor Katedra za metalurško inženjerstvo tatjana@tmf.bg.ac.rs 011/3303698 nastavno_osoblje nastavnik prof. dr Tatjana Volkov-Husovic
dr Bojana Vukadinović naučni saradnik Centar za čistiju proizvodnju Srbije bojana.vukadinovic@tmf.bg.ac.rs 011/3370427 nastavno_osoblje saradnik dr Bojana Vukadinovic
prof. dr Maja Vukašinović-Sekulić vanredni profesor Katedra za biohemijsko inženjerstvo i biotehnologiju vukasinovic@tmf.bg.ac.rs 011/3303845 nastavno_osoblje nastavnik prof. dr Maja Vukasinovic-Sekulic
Zorica Vuković Referent za studentske poslove i studentski standard Služba za nastavno-studentska pitanja studentska@tmf.bg.ac.rs 011/3303605 nenastavno_osoblje nenastavno_osoblje Zorica Vukovic
dr Jelena Vuksanović naučni saradnik Katedra za hemijsko inženjerstvo jvuksanovic@tmf.bg.ac.rs 011/3303808 nastavno_osoblje saradnik dr Jelena Vuksanovic
dr Marija Vukčević viši naučni saradnik Katedra za analitičku hemiju i kontrolu kvaliteta marijab@tmf.bg.ac.rs 011/3303647 nastavno_osoblje saradnik dr Marija Vukcevic
Svetlana Vučićević Samostalni referent za studentske poslove i studentski standard Služba za nastavno-studentska pitanja studentska@tmf.bg.ac.rs 011/3303605 nenastavno_osoblje nenastavno_osoblje Svetlana Vucicevic
Milena Gavrilović Šef službe za bibliotečke poslove Služba za bibliotekarske poslove mgavrilovic@tmf.bg.ac.rs 011/3370392 nenastavno_osoblje nenastavno_osoblje Milena Gavrilovic
Žaklina Gvozdenović Radnik na održavanju čistoće Služba za tehničke poslove 011/3303800 nenastavno_osoblje nenastavno_osoblje Zaklina Gvozdenovic
prof. dr Milica Gvozdenović redovni profesor Katedra za fizičku hemiju i elektrohemiju popovic@tmf.bg.ac.rs 011/3303695 nastavno_osoblje nastavnik prof. dr Milica Gvozdenovic
Zorka Giljen Šef službe za nastavno-studentske poslove Služba za nastavno-studentska pitanja studentska@tmf.bg.ac.rs 011/3370426 nenastavno_osoblje nenastavno_osoblje Zorka Giljen
doc. dr Dragomir Glišić docent Katedra za metalurško inženjerstvo gile@tmf.bg.ac.rs 011/3303759 nastavno_osoblje nastavnik doc. dr Dragomir Glisic
doc. dr Sandra Glišić docent Katedra za organsku hemijsku tehnologiju sglisic@tmf.bg.ac.rs 011/3303707 nastavno_osoblje nastavnik doc. dr Sandra Glisic
prof. dr Snežana Gojković redovni profesor Katedra za fizičku hemiju i elektrohemiju sgojkovic@tmf.bg.ac.rs 011/3303753 nastavno_osoblje nastavnik prof. dr Snezana Gojkovic
prof. dr Branimir Grgur redovni profesor Katedra za fizičku hemiju i elektrohemiju BNGrgur@tmf.bg.ac.rs 011/3303681 nastavno_osoblje nastavnik prof. dr Branimir Grgur
dr Nikola Grozdanić naučni saradnik Katedra za hemijsko inženjerstvo ngrozdanic@tmf.bg.ac.rs 011/3303803 nastavno_osoblje saradnik dr Nikola Grozdanic
prof. dr Svetlana Grujić vanredni profesor Katedra za opštu i neorgansku hemiju svetlana.grujic@tmf.bg.ac.rs 011/3303636 nastavno_osoblje nastavnik prof. dr Svetlana Grujic
prof. dr Snežana Grujić redovni profesor Katedra za neorgansku hemijsku tehnologiju grujic@tmf.bg.ac.rs 011/3303723 nastavno_osoblje nastavnik prof. dr Snezana Grujic
dr Slađana Davidović naučni saradnik Katedra za biohemijsko inženjerstvo i biotehnologiju sdavidovic@tmf.bg.ac.rs 011/3303724 nastavno_osoblje saradnik dr Sladjana Davidovic
prof. dr Aleksandra Dapčević vanredni profesor Katedra za opštu i neorgansku hemiju hadzi-tonic@tmf.bg.ac.rs 011/3303784 nastavno_osoblje nastavnik prof. dr Aleksandra Dapcevic
Jasmina Dačić Hemijski tehničar Katedra za opštu i neorgansku hemiju 011/3303802 nenastavno_osoblje nenastavno_osoblje Jasmina Dacic
as. master Stefan Dikić asistent Katedra za metalurško inženjerstvo dikic.stefan92@gmail.com nastavno_osoblje saradnik as. master Stefan Dikic
prof. dr Suzana Dimitrijević-Branković redovni profesor Katedra za biohemijsko inženjerstvo i biotehnologiju suzana@tmf.bg.ac.rs 011/3303788 nastavno_osoblje nastavnik prof. dr Suzana Dimitrijevic-Brankovic
Ilija Dinčić Laborant tehničke pripreme proizvodnje Razvojno-istraživački centar grafičkog inženjerstva idincic@tmf.bg.ac.rs 011/3303883 nenastavno_osoblje nenastavno_osoblje Ilija Dincic
prof. dr Marina Dojčinović vanredni profesor Katedra za opšte tehničke nauke rina@tmf.bg.ac.rs 011/3303781 nastavno_osoblje nastavnik prof. dr Marina Dojcinovic
prof. dr Saša Drmanić vanredni profesor Katedra za organsku hemiju drmana@tmf.bg.ac.rs 011/3303669 nastavno_osoblje nastavnik prof. dr Sasa Drmanic
dr Branko Dunjić viši naučni saradnik Centar za čistiju proizvodnju Srbije branko.dunjic@tmf.bg.ac.rs 011/3370427 nastavno_osoblje saradnik dr Branko Dunjic
dr Tatjana Đakov Saradnik na projektu Katedra za organsku hemijsku tehnologiju tdjakov@tmf.bg.ac.rs 011/3303807 nenastavno_osoblje nenastavno_osoblje dr Tatjana Djakov
as. dr. dr Maja Đolić asistent doktor nauka Katedra za inženjerstvo zaštite životne sredine nastavno_osoblje saradnik as. dr. dr Maja Djolic
dr Verica Đorđević viši naučni saradnik Katedra za hemijsko inženjerstvo vmanojlovic@tmf.bg.ac.rs 011/3370472 nastavno_osoblje saradnik dr Verica Djordjevic
Radmila Đorđević Hemijski tehničar Katedra za biohemijsko inženjerstvo i biotehnologiju 011/3303724 nenastavno_osoblje nenastavno_osoblje Radmila Djordjevic
Milan Đukanović Šef tehničke službe Služba za tehničke poslove milandj@tmf.bg.ac.rs 011/3370491 nenastavno_osoblje nenastavno_osoblje Milan Djukanovic
prof. dr Petar Đukić redovni profesor Katedra za društvene nauke djukic@tmf.bg.ac.rs 011/3303767 nastavno_osoblje nastavnik prof. dr Petar Djukic
as. dr. dr Aleksandra Đukić Vuković asistent doktor nauka Katedra za biohemijsko inženjerstvo i biotehnologiju adjukic@tmf.bg.ac.rs 011/3303724 nastavno_osoblje saradnik as. dr. dr Aleksandra Djukic Vukovic
prof. dr Tatjana Đurkić redovni profesor Katedra za inženjerstvo zaštite životne sredine tanjav@tmf.bg.ac.rs 011/3303647 nastavno_osoblje nastavnik prof. dr Tatjana Djurkic
prof. dr Emila Živković redovni profesor Katedra za hemijsko inženjerstvo emila@tmf.bg.ac.rs 011/3303782 nastavno_osoblje nastavnik prof. dr Emila Zivkovic
Luka Živković naučni saradnik Katedra za hemijsko inženjerstvo lzivkovic@tmf.bg.ac.rs 011/3303-652 nastavno_osoblje saradnik Luka Zivkovic
prof. dr Predrag Živković vanredni profesor Katedra za grafičko inženjerstvo peca@tmf.bg.ac.rs 011/3303659 nastavno_osoblje nastavnik prof. dr Predrag Zivkovic
doc. dr Dragana Živojinović docent Katedra za analitičku hemiju i kontrolu kvaliteta gaga@tmf.bg.ac.rs 011/3303644 nastavno_osoblje nastavnik doc. dr Dragana Zivojinovic
master Jovana Zvicer istraživač saradnik Katedra za hemijsko inženjerstvo jzvicer@tmf.bg.ac.rs 011/3303609 nastavno_osoblje saradnik master Jovana Zvicer
doc. dr Ana Zekić docent Katedra za matematičke nauke azekovic@tmf.bg.ac.rs 011/3303865 nastavno_osoblje nastavnik doc. dr Ana Zekic
dr Gorica Ivaniš naučni saradnik Katedra za hemijsko inženjerstvo givanis@tmf.bg.ac.rs 011/3370523 nastavno_osoblje saradnik dr Gorica Ivanis
Dragana Ilić Radnik na održavanju čistoće Služba za tehničke poslove 011/3303705 nenastavno_osoblje nenastavno_osoblje Dragana Ilic
Jadranka Ilić Radnik na održavanju čistoće Služba za tehničke poslove 011/3303800 nenastavno_osoblje nenastavno_osoblje Jadranka Ilic
Danijela Isaković Inženjer pripreme izdanja Razvojno-istraživački centar grafičkog inženjerstva disakovic@tmf.bg.ac.rs 011/3303881 nenastavno_osoblje nenastavno_osoblje Danijela Isakovic
as. dr. dr Sonja Jakovetić Tanasković asistent doktor nauka Katedra za biohemijsko inženjerstvo i biotehnologiju sjakovetic@tmf.bg.ac.rs 3303-776 nastavno_osoblje saradnik as. dr. dr Sonja Jakovetic Tanaskovic
prof. dr Đorđe Janaćković redovni profesor Katedra za neorgansku hemijsku tehnologiju nht@tmf.bg.ac.rs 011/3370489 nastavno_osoblje nastavnik prof. dr Djordje Janackovic
prof. dr Aco Janićijević vanredni profesor Katedra za tehničku fiziku janicaco@tmf.bg.ac.rs 011/3303769 nastavno_osoblje nastavnik prof. dr Aco Janicijevic
Nenad Janković Saradnik na projektu Centar za čistiju proizvodnju Srbije njankovic@tmf.bg.ac.rs 011/3370494 nenastavno_osoblje nenastavno_osoblje Nenad Jankovic
dr Ivona Janković - Častvan naučni saradnik Katedra za neorgansku hemijsku tehnologiju icastvan@tmf.bg.ac.rs 011/3303719 nastavno_osoblje saradnik dr Ivona Jankovic - Castvan
prof. dr Radmila Jančić-Heinemann redovni profesor Katedra za konstrukcione materijale radica@tmf.bg.ac.rs 011/3303602 nastavno_osoblje nastavnik prof. dr Radmila Jancic-Heinemann
doc. dr Sanja Jevtić docent Katedra za opštu i neorgansku hemiju sanja@tmf.bg.ac.rs 011/3303636 nastavno_osoblje nastavnik doc. dr Sanja Jevtic
Dejan Jelić Rukovodilac poslova bezbednosti, odbrane i vanrednih situacija Služba za zaštitu od požara djelic@tmf.bg.ac.rs 011/3303603 nenastavno_osoblje nenastavno_osoblje Dejan Jelic
dr Jelena Jovanović naučni saradnik Katedra za biohemijsko inženjerstvo i biotehnologiju jjovanovic@tmf.bg.ac.rs 011/3303724 nastavno_osoblje saradnik dr Jelena Jovanovic
doc. dr Jovan Jovanović docent Katedra za hemijsko inženjerstvo jjovan@tmf.bg.ac.rs 011/3303736 nastavno_osoblje nastavnik doc. dr Jovan Jovanovic
mr Marija Jovanović istraživač pripravnik Katedra za konstrukcione materijale mradojevic@tmf.bg.ac.rs nastavno_osoblje saradnik mr Marija Jovanovic
Milina Jovanović Radnik na održavanju čistoće Služba za tehničke poslove 011/3303800 nenastavno_osoblje nenastavno_osoblje Milina Jovanovic
prof. dr Dragan Jocić redovni profesor Katedra za tekstilno inženjerstvo drjoc@tmf.bg.ac.rs 011/3370406 nastavno_osoblje nastavnik prof. dr Dragan Jocic
prof. dr Melina Kalagasidis Krušić redovni profesor Katedra za organsku hemijsku tehnologiju meli@tmf.bg.ac.rs 011/3370478 nastavno_osoblje nastavnik prof. dr Melina Kalagasidis Krusic
Barbara Kalebić Saradnik na projektu Katedra za opštu i neorgansku hemiju kalabicbarbara@gmail.com 011/3303-623 nenastavno_osoblje nenastavno_osoblje Barbara Kalebic
prof. dr Tatjana Kaluđerović Radoičić vanredni profesor Katedra za hemijsko inženjerstvo tanjak@tmf.bg.ac.rs 011/3303744 nastavno_osoblje nastavnik prof. dr Tatjana Kaludjerovic Radoicic
prof. dr Željko Kamberović redovni profesor Katedra za metalurško inženjerstvo kamber@tmf.bg.ac.rs 011/3370475 nastavno_osoblje nastavnik prof. dr Zeljko Kamberovic
Dragan Kandić Portir Služba za tehničke poslove 011/3303606 nenastavno_osoblje nenastavno_osoblje Dragan Kandic
prof. dr Mirjana Kijevčanin redovni profesor Katedra za hemijsko inženjerstvo mirjana@tmf.bg.ac.rs 011/3370523 nastavno_osoblje nastavnik prof. dr Mirjana Kijevcanin
Savo Knežević Portir Služba za tehničke poslove 011/3303606 nenastavno_osoblje nenastavno_osoblje Savo Knezevic
prof. dr Zorica Knežević-Jugović redovni profesor Katedra za biohemijsko inženjerstvo i biotehnologiju zknez@tmf.bg.ac.rs 011/3303776 nastavno_osoblje nastavnik prof. dr Zorica Knezevic-Jugovic
Dejan Kovačević Šef službe za opšte službe Služba za opšte poslove dkovacevic@tmf.bg.ac.rs 011/330363 nenastavno_osoblje nenastavno_osoblje Dejan Kovacevic
Božana Kozomara Radnik na održavanju čistoće Služba za tehničke poslove 011/3303615 nenastavno_osoblje nenastavno_osoblje Bozana Kozomara
prof. dr Aleksandar Kojović vanredni profesor Katedra za opšte tehničke nauke koja@tmf.bg.ac.rs 011/3303745 nastavno_osoblje nastavnik prof. dr Aleksandar Kojovic
prof. dr Gordana Kokeza redovni profesor Katedra za društvene nauke gkokeza@tmf.bg.ac.rs 011/3370420 nastavno_osoblje nastavnik prof. dr Gordana Kokeza
dr Marija Korać naučni savetnik Katedra za metalurško inženjerstvo marijakorac@tmf.bg.ac.rs 011/3303607 nastavno_osoblje saradnik dr Marija Korac
prof. dr Mirjana Kostić redovni profesor Katedra za tekstilno inženjerstvo kostic@tmf.bg.ac.rs 011/3303628 nastavno_osoblje nastavnik prof. dr Mirjana Kostic
prof. dr Saša Kočinac redovni profesor Katedra za tehničku fiziku sasakocinac@tmf.bg.ac.rs 011/3303633 nastavno_osoblje nastavnik prof. dr Sasa Kocinac
as. dr. dr Mila Krstajić Pajić asistent doktor nauka Katedra za fizičku hemiju i elektrohemiju mpajic@tmf.bg.ac.rs nastavno_osoblje saradnik as. dr. dr Mila Krstajic Pajic
mr Olivera Kuzmanović Saradnik na projektu Katedra za organsku hemijsku tehnologiju 011/3303707 nenastavno_osoblje nenastavno_osoblje mr Olivera Kuzmanovic
dr Jelena Lađarević naučni saradnik Katedra za organsku hemiju jmirkovic@tmf.bg.ac.rs 011/3303674 nastavno_osoblje saradnik dr Jelena Ladjarevic
dr Slavica Lazarević Naučni saradnik Katedra za neorgansku hemijsku tehnologiju slazarevic@tmf.bg.ac.rs 011/3303719 nenastavno_osoblje nenastavno_osoblje dr Slavica Lazarevic
Nataša Leontijević Radnik na održavanju čistoće Služba za tehničke poslove 011/3303800 nenastavno_osoblje nenastavno_osoblje Natasa Leontijevic
prof. dr Boris Lončar redovni profesor Katedra za tehničku fiziku bloncar@tmf.bg.ac.rs 011/3370425 nastavno_osoblje nastavnik prof. dr Boris Loncar
dr Ivana Lukić naučni saradnik Katedra za organsku hemijsku tehnologiju ilukic@tmf.bg.ac.rs 011/3303709 nastavno_osoblje saradnik dr Ivana Lukic
dr Nevena Luković Naučni saradnik Katedra za biohemijsko inženjerstvo i biotehnologiju nognjanovic@tmf.bg.ac.rs 011/3303727 nenastavno_osoblje nenastavno_osoblje dr Nevena Lukovic
dr Divna Majstorović naučni saradnik Katedra za hemijsko inženjerstvo dbajic@tmf.bg.ac.rs 011/3303803 nastavno_osoblje saradnik dr Divna Majstorovic
dr Svetolik Maksimović naučni saradnik Katedra za organsku hemijsku tehnologiju smaksimovic@tmf.bg.ac.rs 011/3303709 nastavno_osoblje saradnik dr Svetolik Maksimovic
Violeta Mandić Kurir Služba za opšte poslove 011/3303834 nenastavno_osoblje nenastavno_osoblje Violeta Mandic
doc. dr Vaso Manojlović docent Katedra za metalurško inženjerstvo v.manojlovic@tmf.bg.ac.rs nastavno_osoblje nastavnik doc. dr Vaso Manojlovic
prof. dr Aleksandar Marinković vanredni profesor Katedra za organsku hemiju marinko@tmf.bg.ac.rs 011/3303672 nastavno_osoblje nastavnik prof. dr Aleksandar Marinkovic
prof. dr Boban Marinković redovni profesor Katedra za matematičke nauke bmarinkovic@tmf.bg.ac.rs 011/3370415 nastavno_osoblje nastavnik prof. dr Boban Marinkovic
Zorana Marinković Poslovni sekretar Služba za opšte poslove zmarinkovic@tmf.bg.ac.rs 011/3303620 nenastavno_osoblje nenastavno_osoblje Zorana Marinkovic
Dragan Marjanović Službenik za javne nabavke Služba za finansijsko-materijalno poslovanje marjan@tmf.bg.ac.rs 011/3303852 nenastavno_osoblje nenastavno_osoblje Dragan Marjanovic
Marin Matijević Rukovodilac održavanja grejanja i ventilacije Služba za tehničke poslove 011/3303841 nenastavno_osoblje nenastavno_osoblje Marin Matijevic
Mina Mačkaj Radnik na održavanju čistoće Služba za tehničke poslove 011/3303635 nenastavno_osoblje nenastavno_osoblje Mina Mackaj
doc. dr Bojan Međo docent Katedra za opšte tehničke nauke bmedjo@tmf.bg.ac.rs 011/3303-794 nastavno_osoblje nastavnik doc. dr Bojan Medjo
prof. dr Dušan Mijin redovni profesor Katedra za organsku hemiju kavur@tmf.bg.ac.rs 011/3303674 nastavno_osoblje nastavnik prof. dr Dusan Mijin
prof. dr Jelena Miladinović redovni profesor Katedra za neorgansku hemijsku tehnologiju duma@tmf.bg.ac.rs 011/3303715 nastavno_osoblje nastavnik prof. dr Jelena Miladinovic
prof. dr Milan Milivojević vanredni profesor Katedra za hemijsko inženjerstvo mmilan@tmf.bg.ac.rs 011/3303768 nastavno_osoblje nastavnik prof. dr Milan Milivojevic
Vladimirka Milinković Radnik na održavanju čistoće Služba za tehničke poslove 011/3303717 nenastavno_osoblje nenastavno_osoblje Vladimirka Milinkovic
Milenko Milinković Magacioner Služba za finansijsko-materijalno poslovanje mmilinkovic@tmf.bg.ac.rs 011/3303717 nenastavno_osoblje nenastavno_osoblje Milenko Milinkovic
dr Marija Milić naučni saradnik Katedra za biohemijsko inženjerstvo i biotehnologiju marija.pavlovic@tmf.bg.ac.rs nastavno_osoblje saradnik dr Marija Milic
dr Stoja Milovanović naučni saradnik Katedra za organsku hemijsku tehnologiju smilovanovic@tmf.bg.ac.rs 011/3303795 nastavno_osoblje saradnik dr Stoja Milovanovic
prof. dr Ljubica Milović redovni profesor Katedra za opšte tehničke nauke acibulj@tmf.bg.ac.rs 011/3370391 nastavno_osoblje nastavnik prof. dr Ljubica Milovic
Gordana Milojković Radnik na održavanju čistoće Služba za tehničke poslove 011/3303741 nenastavno_osoblje nenastavno_osoblje Gordana Milojkovic
Milan Milojković Portir Služba za tehničke poslove milan2343@gmail.com nenastavno_osoblje nenastavno_osoblje Milan Milojkovic
dr Milica Milutinović naučni saradnik Katedra za biohemijsko inženjerstvo i biotehnologiju mmilutinovic@tmf.bg.ac.rs 011/3303724 nastavno_osoblje saradnik dr Milica Milutinovic
Miona Miljković istraživač saradnik Katedra za biohemijsko inženjerstvo i biotehnologiju mmiljkovic@tmf.bg.ac.rs 011/3303724 nastavno_osoblje saradnik Miona Miljkovic
prof. dr Dragan Mitraković profesor emeritus Katedra za opšte tehničke nauke dragan@tmf.bg.ac.rs 011/3303474 nastavno_osoblje prof. dr Dragan Mitrakovic
Žaklina Mitrović Radnik na održavanju čistoće Služba za tehničke poslove 011/3303800 nenastavno_osoblje nenastavno_osoblje Zaklina Mitrovic
Suzana Mitrović Referent za poslove sa Ministarstvom nauke i poslove saradnje sa privredom Služba za finansijsko-materijalno poslovanje mitrovic@tmf.bg.ac.rs 011/3370413 nenastavno_osoblje nenastavno_osoblje Suzana Mitrovic
doc. dr Tatjana Mihailović docent Katedra za tekstilno inženjerstvo taca@tmf.bg.ac.rs 011/3303625 nastavno_osoblje nastavnik doc. dr Tatjana Mihailovic
dr Katarina Mihajlovski naučni saradnik Katedra za biohemijsko inženjerstvo i biotehnologiju kmihajlovski@tmf.bg.ac.rs 011/3303724 nastavno_osoblje saradnik dr Katarina Mihajlovski
prof. dr Vesna Mišković-Stanković redovni profesor Katedra za fizičku hemiju i elektrohemiju vesna@tmf.bg.ac.rs 011/3303737 nastavno_osoblje nastavnik prof. dr Vesna Miskovic-Stankovic
Milica Mladenović Radnik na održavanju čistoće Služba za tehničke poslove 011/3303698 nenastavno_osoblje nenastavno_osoblje Milica Mladenovic
Slađana Mladenović Radnik na održavanju čistoće Služba za tehničke poslove 011/3303713 nenastavno_osoblje nenastavno_osoblje Sladjana Mladenovic
prof. dr Ljiljana Mojović redovni profesor Katedra za biohemijsko inženjerstvo i biotehnologiju lmojovic@tmf.bg.ac.rs 011/3370423 nastavno_osoblje nastavnik prof. dr Ljiljana Mojovic
Gordana Mutašku Nadzornik održavanja čistoće Služba za tehničke poslove nenastavno_osoblje nenastavno_osoblje Gordana Mutasku
prof. dr Nikola Nikačević redovni profesor Katedra za hemijsko inženjerstvo nikacevic@tmf.bg.ac.rs 011/3303652 nastavno_osoblje nastavnik prof. dr Nikola Nikacevic
doc. dr Jasmina Nikolić docent Katedra za organsku hemiju jasmina@tmf.bg.ac.rs 011/3303842 nastavno_osoblje nastavnik doc. dr Jasmina Nikolic
prof. dr Marija Nikolić vanredni profesor Katedra za opštu i neorgansku hemiju mnikolic@tmf.bg.ac.rs 011/3303804 nastavno_osoblje nastavnik prof. dr Marija Nikolic
Cana Nikolić Arhivar Služba za opšte poslove 011/3303752 nenastavno_osoblje nenastavno_osoblje Cana Nikolic
prof. dr Bojana Obradović redovni profesor Katedra za hemijsko inženjerstvo bojana@tmf.bg.ac.rs 011/3370414 nastavno_osoblje nastavnik prof. dr Bojana Obradovic
prof. dr Antonije Onjia vanredni profesor Katedra za analitičku hemiju i kontrolu kvaliteta onjia@tmf.bg.ac.rs 011/3370547 nastavno_osoblje nastavnik prof. dr Antonije Onjia
prof. dr Aleksandar Orlović redovni profesor Katedra za organsku hemijsku tehnologiju orlovic@tmf.bg.ac.rs 011/3303708 nastavno_osoblje nastavnik prof. dr Aleksandar Orlovic
dr Andrea Osmokrović naučni saradnik Katedra za hemijsko inženjerstvo andreaos@sbb.rs 011/3303609 nastavno_osoblje saradnik dr Andrea Osmokrovic
nast. dr Vera Ošmjanski nastavnik stranog jezika Katedra za društvene nauke vosmjanski@tmf.bg.ac.rs nastavno_osoblje nastavnik nast. dr Vera Osmjanski
doc. dr Vladimir Pavićević docent Katedra za inženjerstvo zaštite životne sredine vpavicevic@tmf.bg.ac.rs 011/3370489 nastavno_osoblje nastavnik doc. dr Vladimir Pavicevic
Branislava Pavlović Hemijski tehničar Katedra za analitičku hemiju i kontrolu kvaliteta bpavlovic@tmf.bg.ac.rs 011/3303704 nenastavno_osoblje nenastavno_osoblje Branislava Pavlovic
Dejan Pavlović Administrator lokalne računarske mreže TMFa Služba za održavanje računarske mreže support@tmf.bg.ac.rs 011/3303691 nenastavno_osoblje nenastavno_osoblje Dejan Pavlovic
Marta Pavlović Radnik na održavanju čistoće Služba za tehničke poslove nenastavno_osoblje nenastavno_osoblje Marta Pavlovic
dr Ivana Pajić-Lijaković naučni savetnik Katedra za hemijsko inženjerstvo iva@tmf.bg.ac.rs 011/3303874 nastavno_osoblje saradnik dr Ivana Pajic-Lijakovic
Slađana Palić Laborant knjigovezačke dorade Razvojno-istraživački centar grafičkog inženjerstva nenastavno_osoblje nenastavno_osoblje Sladjana Palic
Biljana Pantelić Referent osnovnih sredtava - finansijsko knjigovodstvo Služba za finansijsko-materijalno poslovanje drina@tmf.bg.ac.rs 011/3303711 nenastavno_osoblje nenastavno_osoblje Biljana Pantelic
prof. dr Aleksandra Perić-Grujić redovni profesor Katedra za analitičku hemiju i kontrolu kvaliteta alexp@tmf.bg.ac.rs 011/3303654 nastavno_osoblje nastavnik prof. dr Aleksandra Peric-Grujic
prof. dr Menka Petkovska redovni profesor Katedra za hemijsko inženjerstvo menka@tmf.bg.ac.rs 011/3303610 nastavno_osoblje nastavnik prof. dr Menka Petkovska
Ankica Petrović Samostalni kadrovski referent Služba za opšte poslove apetrovic@tmf.bg.ac.rs 011/3370499 nenastavno_osoblje nenastavno_osoblje Ankica Petrovic
doc. dr Miloš Petrović docent Katedra za opšte tehničke nauke mpetrovic@tmf.bg.ac.rs 011/3303899 nastavno_osoblje nastavnik doc. dr Milos Petrovic
prof. dr Rada Petrović redovni profesor Katedra za neorgansku hemijsku tehnologiju radaab@tmf.bg.ac.rs 011/3303721 nastavno_osoblje nastavnik prof. dr Rada Petrovic
prof. dr Slobodan Petrović profesor emeritus Katedra za organsku hemiju sloba@tmf.bg.ac.rs 011/3370395 nastavno_osoblje prof. dr Slobodan Petrovic
Tatjana Petrović Stručni saradnik Katedra za opšte tehničke nauke taica@tmf.bg.ac.rs 011/3303899 nenastavno_osoblje nenastavno_osoblje Tatjana Petrovic
Lidija Petrov Pavić Hemijski tehničar Katedra za fizičku hemiju i elektrohemiju 011/3303892 nenastavno_osoblje nenastavno_osoblje Lidija Petrov Pavic
Slavica Petroska Kurir Služba za opšte poslove 011/3303834 nenastavno_osoblje nenastavno_osoblje Slavica Petroska
doc. dr Radojica Pešić docent Katedra za hemijsko inženjerstvo rpesic@.tmf.bg.ac.rs 011/3303611 nastavno_osoblje nastavnik doc. dr Radojica Pesic
prof. dr Rada Pjanović vanredni profesor Katedra za hemijsko inženjerstvo rada@tmf.bg.ac.rs 011/3303854 nastavno_osoblje nastavnik prof. dr Rada Pjanovic
prof. dr Dragan Povrenović redovni profesor Katedra za inženjerstvo zaštite životne sredine povrenovic@tmf.bg.ac.rs 011/3303790 nastavno_osoblje nastavnik prof. dr Dragan Povrenovic
dr Marijana Ponjavić naučni saradnik Katedra za opštu i neorgansku hemiju mponjavic@tmf.bg.ac.rs 011/3303621 nastavno_osoblje saradnik dr Marijana Ponjavic
prof. dr Ivanka Popović redovni profesor Katedra za organsku hemijsku tehnologiju ivanka@tmf.bg.ac.rs 011/3370478 nastavno_osoblje nastavnik prof. dr Ivanka Popovic
prof. dr Miljana Popović redovni profesor Katedra za metalurško inženjerstvo miljana@tmf.bg.ac.rs 011/3303779 nastavno_osoblje nastavnik prof. dr Miljana Popovic
prof. dr Viktor Pocajt redovni profesor Katedra za inženjerstvo zaštite životne sredine vpocajt@tmf.bg.ac.rs 011/3303650 nastavno_osoblje nastavnik prof. dr Viktor Pocajt
as. dr Radoslava Pravilović asistent Katedra za hemijsko inženjerstvo rpravilovic@tmf.bg.ac.rs 011/3370472 nastavno_osoblje saradnik as. dr Radoslava Pravilovic
doc. dr Nevena Prlainović docent Katedra za organsku hemiju nprlainovic@tmf.bg.ac.rs 011/3303-674 nastavno_osoblje nastavnik doc. dr Nevena Prlainovic
prof. dr Slaviša Putić redovni profesor Katedra za opšte tehničke nauke slavisa@tmf.bg.ac.rs 011/3370391 nastavno_osoblje nastavnik prof. dr Slavisa Putic
prof. dr Maja Radetić redovni profesor Katedra za tekstilno inženjerstvo maja@tmf.bg.ac.rs 011/3303857 nastavno_osoblje nastavnik prof. dr Maja Radetic
dr Tamara Radetić naučni savetnik Katedra za metalurško inženjerstvo tradetic@tmf.bg.ac.rs 011/3303756 nastavno_osoblje saradnik dr Tamara Radetic
doc. dr Vuk Radmilović docent Katedra za grafičko inženjerstvo vukradmilovic@tmf.bg.ac.rs 011/3303850 nastavno_osoblje nastavnik doc. dr Vuk Radmilovic
prof. dr Ivona Radović redovni profesor Katedra za hemijsko inženjerstvo ivonag@tmf.bg.ac.rs 011/3370429 nastavno_osoblje nastavnik prof. dr Ivona Radovic
prof. dr Nenad Radović redovni profesor Katedra za metalurško inženjerstvo nenrad@tmf.bg.ac.rs 011/3303801 nastavno_osoblje nastavnik prof. dr Nenad Radovic
prof. dr Vesna Radojević redovni profesor Katedra za konstrukcione materijale vesnar@tmf.bg.ac.rs 011/3303618 nastavno_osoblje nastavnik prof. dr Vesna Radojevic
prof. dr Darko Radosavljević vanredni profesor Katedra za društvene nauke darko@tmf.bg.ac.rs 011/3370409 nastavno_osoblje nastavnik prof. dr Darko Radosavljevic
prof. dr Karlo Raić redovni profesor Katedra za metalurško inženjerstvo karlo@tmf.bg.ac.rs 011/3303733 nastavno_osoblje nastavnik prof. dr Karlo Raic
doc. dr Mirjana Rajilić-Stojanović docent Katedra za biohemijsko inženjerstvo i biotehnologiju mrajilic@tmf.bg.ac.rs 011/3303773 nastavno_osoblje nastavnik doc. dr Mirjana Rajilic-Stojanovic
prof. dr Nevenka Rajić redovni profesor Katedra za opštu i neorgansku hemiju nena@tmf.bg.ac.rs 011/3303623 nastavno_osoblje nastavnik prof. dr Nevenka Rajic
prof. dr Marica Rakin redovni profesor Katedra za biohemijsko inženjerstvo i biotehnologiju marica@tmf.bg.ac.rs 011/3303775 nastavno_osoblje nastavnik prof. dr Marica Rakin
prof. dr Marko Rakin redovni profesor Katedra za opšte tehničke nauke marko@tmf.bg.ac.rs 011/3370391 nastavno_osoblje nastavnik prof. dr Marko Rakin
Velinka Relić Samostalni knjižničar Služba za bibliotekarske poslove 011/3303758 nenastavno_osoblje nenastavno_osoblje Velinka Relic
Goran Ristić Portir Služba za tehničke poslove risticgoran@yahoo.com nenastavno_osoblje nenastavno_osoblje Goran Ristic
Dragan Ristić Vodoinstalater Služba za tehničke poslove 011/3303841 nenastavno_osoblje nenastavno_osoblje Dragan Ristic
prof. dr Mirjana Ristić redovni profesor Katedra za inženjerstvo zaštite životne sredine risticm@tmf.bg.ac.rs 011/3303650 nastavno_osoblje nastavnik prof. dr Mirjana Ristic
Nadica Ristić Radnik na održavanju čistoće Služba za tehničke poslove 011/3303696 nenastavno_osoblje nenastavno_osoblje Nadica Ristic
prof. dr Jelena Rogan vanredni profesor Katedra za opštu i neorgansku hemiju rogan@tmf.bg.ac.rs 011/3370-477 nastavno_osoblje nastavnik prof. dr Jelena Rogan
prof. dr Endre Romhanji profesor emeritus Katedra za metalurško inženjerstvo endre@tmf.bg.ac.rs 011/3370403 nastavno_osoblje prof. dr Endre Romhanji
Aleksandar Sebić Rukovodilac Razvojno-istraživački centar grafičkog inženjerstva Razvojno-istraživački centar grafičkog inženjerstva asebic@tmf.bg.ac.rs 011/3303882 nenastavno_osoblje nenastavno_osoblje Aleksandar Sebic
Andrej Sibinović Radnik na poslovima fotokopiranja Služba za opšte poslove siba@tmf.bg.ac.rs 011/3303673 nenastavno_osoblje nenastavno_osoblje Andrej Sibinovic
Tatjana Simeonov Hemijski tehničar Katedra za fizičku hemiju i elektrohemiju 011/3303892 nenastavno_osoblje nenastavno_osoblje Tatjana Simeonov
dr Milica Simović naučni saradnik Katedra za biohemijsko inženjerstvo i biotehnologiju mcarevic@tmf.bg.ac.rs 011/3303724 nastavno_osoblje saradnik dr Milica Simovic
Slobodan Smikić Poslovi održavanja elektroinstalacija Služba za tehničke poslove 011/3303841 nenastavno_osoblje nenastavno_osoblje Slobodan Smikic
dr Sonja Smiljanić naučni saradnik Katedra za neorgansku hemijsku tehnologiju szdrale@tmf.bg.ac.rs 011/3303741 nastavno_osoblje saradnik dr Sonja Smiljanic
Nebojša Stajić Mašinski tehničar Katedra za metalurško inženjerstvo staja@tmf.bg.ac.rs 011/3303861 nenastavno_osoblje nenastavno_osoblje Nebojsa Stajic
doc. dr Marko Stamenić docent Katedra za organsku hemijsku tehnologiju stamena@tmf.bg.ac.rs 011/3303795 nastavno_osoblje nastavnik doc. dr Marko Stamenic
Marija Stanić Referent prodaje knjiga Služba za opšte poslove mstanic@tmf.bg.ac.rs 011/3303860 nenastavno_osoblje nenastavno_osoblje Marija Stanic
Biljana Stanković Radnik na održavanju čistoće Služba za tehničke poslove 011/3303713 nenastavno_osoblje nenastavno_osoblje Biljana Stankovic
prof. dr Snežana Stanković vanredni profesor Katedra za tekstilno inženjerstvo stankovic@tmf.bg.ac.rs 011/3303857 nastavno_osoblje nastavnik prof. dr Snezana Stankovic
Ivana Stevanović Referent materijalnog, finansijskog i robnog knjigovodstva - blagajnik Služba za finansijsko-materijalno poslovanje istevanovic@tmf.bg.ac.rs 011/3303711 nenastavno_osoblje nenastavno_osoblje Ivana Stevanovic
Srećko Stević Portir Služba za tehničke poslove 011/3303606 nenastavno_osoblje nenastavno_osoblje Srecko Stevic
Marija Stepić Referent finansijskog knjigovodstva i obračunski radnik finansijske operative Služba za finansijsko-materijalno poslovanje mackerbumb@gmail.com 011/3303-894 nenastavno_osoblje nenastavno_osoblje Marija Stepic
dr Andrea Stefanović naučni saradnik Katedra za biohemijsko inženjerstvo i biotehnologiju astefanovic@tmf.bg.ac.rs 011/3303724 nastavno_osoblje saradnik dr Andrea Stefanovic
doc. dr Mirko Stijepović docent Katedra za hemijsko inženjerstvo mstijepovic@tmf.bg.ac.rs 011/3303-736 nastavno_osoblje nastavnik doc. dr Mirko Stijepovic
Dragana Stojanović Hemijski tehničar Katedra za analitičku hemiju i kontrolu kvaliteta 011/3303704 nenastavno_osoblje nenastavno_osoblje Dragana Stojanovic
dr Dušica Stojanović viši naučni saradnik Katedra za konstrukcione materijale duca@tmf.bg.ac.rs 011/3303754 nastavno_osoblje saradnik dr Dusica Stojanovic
mr Vesna Stojković Šef Služba za obezbeđenje kvaliteta zaštitu bezbednost i zdravlje na radu Služba za obezbeđenje kvaliteta zaštitu bezbednost i zdravlje na radu vstojkovic@tmf.bg.ac.rs 011/3303638 nenastavno_osoblje nenastavno_osoblje mr Vesna Stojkovic
Silvana Stojković Služba za tehničke poslove 011/3303742 nenastavno_osoblje nenastavno_osoblje Silvana Stojkovic
Jelena Tanasković Referent za radne odnose i opšte poslove Služba za opšte poslove jelenat@tmf.bg.ac.rs 011/3303639 nenastavno_osoblje nenastavno_osoblje Jelena Tanaskovic
Jelena Tasić Inženjer pripreme izdanja Razvojno-istraživački centar grafičkog inženjerstva jtasic@tmf.bg.ac.rs 011/3303882 nenastavno_osoblje nenastavno_osoblje Jelena Tasic
as. dr. dr Branislav Todić asistent doktor nauka Katedra za hemijsko inženjerstvo btodic@tmf.bg.ac.rs nastavno_osoblje saradnik as. dr. dr Branislav Todic
prof. dr Simonida Tomić redovni profesor Katedra za organsku hemijsku tehnologiju simonida@tmf.bg.ac.rs 011/3303630 nastavno_osoblje nastavnik prof. dr Simonida Tomic
doc. dr Katarina Trivunac docent Katedra za analitičku hemiju i kontrolu kvaliteta trivunac@tmf.bg.ac.rs 011/3303642 nastavno_osoblje nastavnik doc. dr Katarina Trivunac
doc. dr Nemanja Trišović docent Katedra za organsku hemiju ntrisovic@tmf.bg.ac.rs 011/3303869 nastavno_osoblje nastavnik doc. dr Nemanja Trisovic
dr Marija Ćorović naučni saradnik Katedra za biohemijsko inženjerstvo i biotehnologiju mstojanovic@tmf.bg.ac.rs 011/3303724 nastavno_osoblje saradnik dr Marija Corovic
dr Aleksandar Ćosović naučni saradnik Centar za čistiju proizvodnju Srbije nastavno_osoblje saradnik dr Aleksandar Cosovic
Rada Uljarević Referent za finansijsko knjigovodstvo - kontista Služba za finansijsko-materijalno poslovanje radau@tmf.bg.ac.rs 011/3370413 nenastavno_osoblje nenastavno_osoblje Rada Uljarevic
prof. dr Petar Uskoković redovni profesor Katedra za grafičko inženjerstvo puskokovic@tmf.bg.ac.rs 011/3303831 nastavno_osoblje nastavnik prof. dr Petar Uskokovic
as. Jasmina Fijuljanin asistent Katedra za matematičke nauke jfijuljanin@tmf.bg.ac.rs 011/3370415 nastavno_osoblje saradnik as. Jasmina Fijuljanin
prof. dr Mirjana Filipović redovni profesor Katedra za metalurško inženjerstvo mirjanaf@tmf.bg.ac.rs 011/3370394 nastavno_osoblje nastavnik prof. dr Mirjana Filipovic
Marina Cvejić Radnik na održavanju čistoće Služba za tehničke poslove 011/3303705 nenastavno_osoblje nenastavno_osoblje Marina Cvejic
Zorica Cvetković Radnik na održavanju čistoće Služba za tehničke poslove 011/3303645 nenastavno_osoblje nenastavno_osoblje Zorica Cvetkovic
Stana Cvetković Radnik na održavanju čistoće Služba za tehničke poslove nenastavno_osoblje nenastavno_osoblje Stana Cvetkovic
Deana Čikara Stručni saradnik u računskom centru Katedra za hemijsko inženjerstvo deana@tmf.bg.ac.rs 011/3303751 nenastavno_osoblje nenastavno_osoblje Deana Cikara
prof. dr Enis Džunuzović vanredni profesor Katedra za fizičku hemiju i elektrohemiju edzunuzovic@tmf.bg.ac.rs 011/3303683 nastavno_osoblje nastavnik prof. dr Enis Dzunuzovic
prof. dr Rajko Šašić redovni profesor Katedra za tehničku fiziku seffiz@tmf.bg.ac.rs 011/3370398 nastavno_osoblje nastavnik prof. dr Rajko Sasic