Навигација

проф. др Милан Миливојевић

Ванредни професор
Катедра за хемијско инжењерство

ТМФ - велика зграда, канцеларија 34

011/3303768
локал768
Научна областХемијско инжењерство
Датум избора у звање 11. јул 2017.

Предмети

14Д01714Д017 - Пројектовање биолошких процеса пречишћавања отпадних вода
14МБИБ1314МБИБ13 - Пројектовање процеса у биохемијском и фармацеутском инжењерству
14МЗХ1014МЗХ10 - Одабрана поглавља сепарационих процеса
14ХФИ3814ХФИ38 - Основи фармацеутског инжењерства
14ХФИ3914ХФИ39 - Прорачун и избор биореакторског система
14ХХП4914ХХП49 - Сепарациони процеси
ЗП37ЗП37 - Хемијско инжењерска лабораторија
ЗП44ЗП44 - Стручна пракса
ИЖС412ИЖС412 - Сепарациони процеси
ИЖС49ИЖС49 - Пројектовање опреме и процеса у инжењерству заштите животне средине

Легенда:

ЗП...,14ЗП...заједнички предмет на основним академским студијама (ОАС)
Т...,14Т...текстилна технологија (ОАС)
Х...,14Х...хемијско инжењерство (ОАС)
Б...,14б...биохемијско инжењерство и биотехнологија (ОАС)
ИЖС, 14ИЖС...инжењерство заштите животне средине (ОАС)
МИН...,4МИН...металуршко инжењерство (ОАС)
ИИМ...,14ИИМ...инжењерство материјала (ОАС)
ИГИ...,14ИГИ...графичко инжењерство, дизајн и амбалажа (ОАС)
М...,14М...мастер студије
Д...,14Д...докторске студије

Библиографија

Радови у часописима

 1. Ивана Пајић-Лијаковић и Милан Миливојевић, Actin Cortex Rearrangement Caused by Coupling with the Lipid Bilayer-Modeling Considerations, JOURNAL OF MEMBRANE BIOLOGY, 248, 2, 2015, pp. 337-347
 2. Ивана Пајић-Лијаковић и Милан Миливојевић, Modeling analysis of the lipid bilayer-cytoskeleton coupling in erythrocyte membrane, BIOMECHANICS AND MODELING IN MECHANOBIOLOGY, 13, 5, 2015, pp. 1097-1104
 3. Steva Левић, Верица Ђорђевић, Невенка Рајић, Milan Milivojević, Branko Bugarski и Виктор Недовић, Entrapment of ethyl vanillin in calcium alginate and calcium alginate/poly(vinyl alcohol) beads, CHEMICAL PAPERS-CHEMICKE ZVESTI, 67, 2, 2013, pp. 221-228

Радови са скупова

 1. Рада Пјановић, Радослава Правиловић, Kristina Bankovic, Милан Миливојевић, Danijela Seremet и Drazenka Komes, Nanoparticles Niosomes As A Vectors For Delivery Of Hydrophilic Compounds, 9th International Scientific Conference on Defensive Technologies: “OTEH 2020”, 2020, Nanoparticles Niosomes As A Vectors For Delivery Of Hydrophilic Compounds, pp. 513-517

Менторство

Мастер академске студије

 • Техно-економска анализа постројења за добијање биодизела, Стеван Влаховић, 30.09.2020.
 • Испитивање адсорпције јона арсена(V) из водених раствора помоћу композитних честица природних полимера и оксида металa, Јанко Живанић, 30.09.2020.
 • Компаративна техноекономска анализа примене процеса Bardenpho за обраду отпадних вода из домаћинства, Сања Анђелковић, 30.09.2020.
 • Хидролиза галактоолигосахарида из сојиног млека помоћу α-галактозидазе у пнеуматском реактору са рециркулацијом, Филип Ђурић, 30.09.2020.
 • Техно-економски аспекти примене модификованог постројења за обраду и пречишћавање воде, Јелена Кнежевић, 30.09.2019.
 • Испитивање адсорпције јона арсена(V) на композитним честицама алгината са имобилисаним честицама гвожђе оксида, Дина Крцић, 30.09.2019.
 • Хидролиза и трансгалактозилација лактозе помоћу β - галактозидазе у пнеуматском реактору са унутрашњом рециркулацијом, Маја Игњатовић, 30.09.2019.
 • Континуални процес хидролизе и трансгалактозилације лактозе помоћу β- галактозидазе у пнеуматском реактору са рециркулацијом, Наташа Шавелић, 30.09.2019.
 • Хидролиза галактоолигосахарида из сојиног млека помоћу имобилисане α-галактозидазе у пнеуматском реактору са унутрашњом рециркулацијом, Горан Коцић, 12.09.2019.
 • Оптимизација процеса припреме биокомпозита за адсорпцију јона никла, Борислав Савовски, 28.09.2018.
 • Оптимизација састава биокомпозита за адсорпцију јона никла, Ђурица Катнић, 29.09.2017.
 • Оптимизација процеса имобилизације алкалазе на честицама биополимера за хидролизу протеина, Светлана Илић, 29.09.2017.
 • Оптимизација процеса адсорпције флуоридних јона на модификованим биополимерним честицама гелираним тровалентним јонима алуминијума, Иван Антанасковић, 29.09.2017.
 • Испитивање утицаја степена хидратације алгинатних честица и биокомпозита на бази алгината и конопљиног влакна на процес адсорпција јона олова, Никола Милосављевић, 07.07.2017.
 • Испитивање ефикасности гелираних честица алгината и пектина за уклањање јона никла биосорпцијом, Ивана Андрејић, 07.07.2017.
 • Оптимизација процеса адсорпције флуоридних јона на алгинатним честицама гелираним тровалентним јонима алуминијума, Марија Јоцић, 30.09.2016.
 • Оптимизација процеса имобилизације алкалазе на алгинатним честицама добијеним процесом електростатичке екструзије, Душица Јоцић, 30.09.2016.
 • Минимална брзина гаса и/или течности за рециркулацију честица у трофазном пнеуматском реактору са спољашњом рециркулацијом, Данијела Станишић, 13.02.2014.

Основне академске студије

 • Испитивање утицаја концентрације флуоридних јона на кинетику адсорпције флуорида композитним адсорбентима, Нинослава Ломић, 30.09.2020.
 • Примена пнеуматског реактора са рециркулацијом за синтезу фруктоолигосахарида из сахарозе помоћу имобилисане фруктозилтрансферазе, Јована Радојевић, 30.09.2020.
 • Испитивање утицаја количине композитног адсорбента на уклањање флуоридних јона из водених раствора, Кристина Вучковић, 30.09.2020.
 • Испитивање адсорпције флуоридних јона на композитима природног полимера и хидроксиапатита, Младен Пејић, 30.09.2020.
 • Испитивање адсорпционих карактеристика композитних честица за уклањање флуоридних јона из водених раствора, Милош Мијатовић, 30.09.2020.
 • Поређење резултата хидролизе галактоолигосахарида из сојиног млека имобилисаном α-галактозидазом у пнеуматским реакторима са унутрашњом рециркулацијом, Дуда Салиховић, 18.09.2020.
 • Испитивање адсорпције јона арсена(V) на композитним честицама алгината и оксида метала, Јана Вујовић, 10.07.2020.
 • Испитивање утицаја присуства антипенушавца на процес хидролизе галактоолигосахарида из сојиног млека помоћу имобилисане α-галактозидазе у пнеуматском реактору са унутрашњом рециркулацијом, Катарина Ђурић, 24.12.2019.
 • Испитивање адсорпције јона арсена(V) на композитним честицама добијених комбиновањем природних полимера и металних оксида, Никша Релић, 27.09.2019.
 • Оптимизација састава композитних честица добијених од природних полимера и металних оксида за адсорпцију јона хрома (VI), Јелена Дрчелић, 12.07.2019.
 • Оптимизација састава композитних честица добијених од природних полимера и металних оксида за адсорпцију јона арсена (V), Јанко Живанић, 12.07.2019.
 • Оптимизација параметара сушења распршивањем концентрованих раствора сурутке, Лука Стевић, 12.07.2019.
 • Хидролиза галактоолигосахарида из сојиног млека помоћу имобилисане α-галактозидазе у пнеуматском реактору са унутрашњом рециркулацијом, Стефан Игњатовић, 28.09.2018.
 • Употреба пнеуматског реактора са унутрашњом рециркулацијом за хидролизу галактоолигосахарида из сојиног млека помоћу имобилисане α-галактозидазе, Наташа Шавелић, 28.09.2018.
 • Трансгалактолизација лактозе помоћу имобилисане β - галактозидазе у пнеуматском реактору са спољашњом рециркулацијом, Маја Игњатовић, 28.09.2018.
 • Поређење основних физичко-хемијских параметара водa за пиће са различитих локалитета на територији Србије, Марија Коркут, 07.09.2018.
 • Компаративна техно-економска анализа постројења за обраду комуналних отпадних вода, Немања Милојевић, 31.08.2018.
 • Примена пнеуматског реактора са рециркулацијом за трансгалактолизацију и хидролизу лактозе помоћу β - галактозидазе, Јелена Лазаревић, 28.02.2018.
 • Оптимизација односа алгината и конопљиног влакна у биокомпозиту за адсорпцију јона никла, Борислав Савовски, 30.09.2017.
 • Оптимизација односа алгината и конопљиног влакна у биокомпозиту за адсорпцију јона цинка, Александар Себић, 30.09.2017.
 • Испитивање утицаја врсте гелирајућег јона на адсорпцију јона кадмијума на гел честицама алгината, Ивана Лазић, 07.07.2017.
 • Оптимизација односа алгината и конопљиног влакна у биокомпозиту за адсорпцију јона олова, Ања Ротар, 07.07.2017.
 • Оптимизација процеса добијања микрочестица калцијум-алгината ултрасоничним распршивањем са становишта концентрације раствора натријум-алгината, Јованка Ковачина, 28.02.2017.
 • Одређивање експерименталних вредности месних отпора колена у зависности од режима и брзине струјања, Јелена Кнежевић, 30.09.2016.
 • Оптимизација процеса добијања микрочестица калцијум-алгината ултрасоничним распршивањем са становишта температуре ваздуха, Светлана Илић, 30.09.2016.
 • Провера тачности и опсега поузданости корелација за предвиђање коефицијената дифузије неких пара органских растварача у води, Јелена Ивановић, 26.02.2016.
 • Техноекономска анализа процеса добијања пеницилина Г, Александра Поповић, 25.02.2016.
 • Провера тачности и опсега поузданости корелација за предвиђање коефицијената дифузије неких органских пара у бинарним гасовитим системима, Јована Миладиновић, 30.09.2015.
 • Провера тачности и опсега поузданости корелација за предвиђање коефицијената дифузије неких гасова у течностима, Ивана Андрејић, 30.09.2015.
 • Компаративна техноекономска анализа процеса добијања воде за инјекције, Ивана Лојаница, 30.09.2015.
 • Провера тачности и опсега поузданости корелација за предвиђање коефицијената дифузије у бинарним гасовитим системима, Марија Јоцић, 18.09.2015.
 • Одређивање месних отпора вентила методом Hooper-a при различитим режимима струјања течности, Тијана Величковић, 30.09.2014.
 • Утицај висине течности и удела честица у пнеуматском реактору са унутрашњом рециркулацијом на брзину течности и удео гаса, Душица Јоцић, 30.09.2014.
 • Одређивање месних отпора колена методом Hooper-a при различитим режимима струјања течности, Ева Деврња, 30.09.2014.
 • Одређивање месних отпора Т-спојева, улаза и излаза из цеви методом Hooper-a при различитим режимима струјања течности, Иванка Михаиловић, 30.09.2014.

Основне студије

 • Примена процеса оксидације мангана и гвожђа хлордиоксидом за пречишћавање подземних вода, Сања Милутиновић, 09.07.2015.
 • Симулација дела постројења за производњу водоника из природног гаса или TNG-а, Маријана Андрић, 30.09.2014.