Навигација

Научноистраживачка звања

Катарина Караџић, дипл. инж.: Извештај о избору у звање Истраживач сарадник (до 29.05.2017.)

др Мирослав Д. Сокић: Извештај о избору у звање Научни саветник; Резиме (до 29.05.2017.)

Бојан Петровић, мастер инж.: Извештај о избору у звање Истраживач приправник (до 03.05.2017.)

др Горица Иваниш: Извештај о избору у звање Научни сарадник; Резиме (до 27.04.2017.)

др Јелена Вуксановић: Извештај о избору у звање Научни сарадник; Резиме (до 27.04.2017.)

Лука Матовић, мастер инж.: Извештај о избору у звање Истраживач приправник (до 19.04.2017.)

Милена Стевановић, мастер инж.: Извештај о избору у звање Истраживач приправник (до 16.04.2017.)

др Јелена Русмировић: Извештај о избору у звање Научни сарадник; Резиме (до 18.03.2017.)

др Иван Стојковић: Извештај о избору у звање Научни сарадник; Резиме (до 08.03.2017.)

др Даница Зарић: Извештај о избору у звање Виши научни сарадник; Резиме (до 08.03.2017.)

др Наташа Шекуљица: Извештај о избору у звање Научни сарадник; Резиме (до 23.02.2017.)

др Соња Јаковетић Танасковић: Извештај о избору у звање Научни сарадник; Резиме (до 23.02.2017.)

Данијела Костић, мастер инж.: Извештај о избору у звање Истраживач сарадник (до 22.02.2017.)

др Александра Богдановић: Извештај о избору у звање Научни сарадник; Резиме (до 22.02.2017.)

др Вук Радмиловић: Извештај о избору у звање Научни сарадник; Резиме (до 22.02.2017.)

Јулијана Тадић, мастер инж.: Извештај о избору у звање Истраживач приправник (до 12.02.2017.)

др Бојан Глигоријевић: Извештај о избору у звање Научни сарадник; Резиме (до 09.02.2017.)

др Ивoна Јанковић Частван: Извештај о избору у звање Научни сарадник; Резиме (до 26.01.2017.)

др Жељко Радовановић: Извештај о избору у звање Научни сарадник; Резиме (до 26.01.2017.)

др Ивана Матић Бујагић: Извештај о избору у звање Научни сарадник; Резиме (до 20.01.2017.)

Маријана Поњавић, мастер инж.: Извештај о избору у звање Истраживач сарадник (до 20.01.2017.)