Навигација

Научноистраживачка звања

др Маријана Поњавић, дипл. инж.Извештај о избору у звање Научни сарадник; Резиме (до 03.03.2018.)

др Ивана Малагурски, дипл. инж.Извештај о избору у звање Научни сарадник; Резиме (до 03.03.2018.)

Милица Каранац, дипл. инж.: Извештај о избору у звање Истраживач сарадник (до 03.03.2018.)

Тамара Бакић, дипл. фармацеут: Извештај о избору у звање Истраживач приправник (до 03.03.2018.)

др Дарко Вељић, дипл. инж.: Извештај о избору у звање Виши научни сарадник; Резиме (до 02.03.2018.)

Јелена Петровић, мастер инж.: Извештај о избору у звање Истраживач приправник (до 02.03.2018.)

др Славка М. Станковић: Извештај о избору у звање Научни саветник; Резиме (до 21.02.2018.)

Ана Продановић, мастер инж.: Извештај о избору у звање Истраживач приправник (до 14.02.2018.)

др Данијела Пецарски, спец.фарм.техн.: Извештај о избору у звање Научни сарадник; Резиме (до 10.02.2018.)

др Катарина Бањанац, дипл. инж.Извештај о избору у звање Научни сарадник; Резиме (до 10.02.2018.)

др Милица Милутиновић, дипл. инж.: Извештај о избору у звање Научни сарадник; Резиме (до 09.02.2018.)

др Ивана Радовић, дипл. инж.: Извештај о избору у звање Научни сарадник; Резиме (до 09.02.2018.)

др Жељка Кесић, дипл. инж.: Извештај о избору у звање Научни сарадник; Резиме (до 09.02.2018.)

Љубинко Тимотијевић, дипл. инж. електротехнике: Извештај о избору у звање Истраживач сарадник (до 08.02.2018)

Предраг Петровић, магистар фармације: Извештај о избору у звање Истраживач сарадник (до 28.01.2018.)

др Бојана Вукадиновић, дипл. инж.: Извештај о избору у звање Научни сарадник; Резиме (до 28.01.2018.)

др Бранислав Тодић, дипл. инж.: Извештај о избору у звање Научни сарадник; Резиме (до 28.01.2018.)

Марија Лекић, дипл. физикохемичар: Извештај о избору у звање Истраживач приправник (до 26.01.2018)

Весна Радумило, мастер метереолог: Извештај о избору у звање Истраживач приправник (до 20.01.2018)

Марија Обреновић, мастер инж.: Извештај о избору у звање Истраживач сарадник (до 20.01.2018)

Катарина Нешовић, мастер инж.: Извештај о избору у звање Истраживач сарадник (до 20.01.2018)

Лука Рубињони, мастер инж.: Извештај о избору у звање Истраживач сарадник (до 12.01.2018)

Марија Радојевић, матистар фармације: Извештај о избору у звање Истраживач приправник (до 12.01.2018.)

др Дарка Марковић, дипл. инж.: Извештај о избору у звање Виши научни сарадник; Резиме (до 09.01.2018.)

Маја Стевановић, мастер: Извештај о избору у звање Истраживач приправник (до 06.01.2018.)

др Бојана Радојковић, дипл. инж.: Извештај о избору у звање Научни сарадник; Резиме (до 06.01.2018.)

др Андреа Стефановић, дипл. инж.: Извештај о избору у звање Научни сарадник; Резиме (до 06.01.2018.)

др Тања Крунић, дипл. инж.: Извештај о избору у звање Научни сарадник; Резиме (до 27.12.2017.)

Данијела Славнић, дипл. инж.: Извештај о избору у звање Истраживач сарадник (до 20.12.2017)

Бојана Алексић, мастер инж.: Извештај о избору у звање Истраживач сарадник (до 15.12.2017)

др Ана Јанковић, дипл. инж.: Извештај о избору у звање Виши научни сарадник; Резиме (до 26.11.2017.)

Александра Божић, дипл. инж.: Извештај о избору у звање Истраживач сарадник (до 25.11.2017)

Милена Радомировић, мастер инж.: Извештај о избору у звање Истраживач приправник (до 22.11.2017.)

др Марина Р. Стаменић, дипл. инж.: Извештај о избору у звање Истраживач сарадник (до 16.11.2017)

Александра Ивановска, мастер инж.: Извештај о избору у звање Истраживач приправник (до 28.10.2017.)

др Соња Смиљанић, дипл. инж.: Извештај о избору у звање Научни сарадник; Резиме (до 14.09.2017.)

др Андреј Станимировић: Извештај о избору у звање Научни сарадник; Резиме (до 08.09.2017.)

Наташа Томић, дипл. инж.: Извештај о избору у звање Научни сарадник; Резиме (од 14.07.2017. до 23.07.2017. и од 07.08.2017. до 28.08.2017.)

Анита Лазић, дипл. инж.: Извештај о избору у звање Истраживач сарадник (од 14.07.2017. до 23.07.2017. и од 07.08.2017. до 28.08.2017.)

Данијела Прокић, дипл. биолог заштите животне средине: Извештај о избору у звање Истраживач приправник (од 13.07.2017. до 23.07.2017. и од 07.08.2017. до 27.08.2017.)

Елеонора Гвоздић, дипл. биолог заштите животне средине: Извештај о избору у звање Истраживач приправник (од 13.07.2017. до 23.07.2017. и од 07.08.2017. до 27.08.2017.)

др Снежана М. Аксентијевић: Извештај о избору у звање Научни сарадник; Резиме (до 22.06.2017.)

Лидија Радовановић, дипл. инж.: Извештај о избору у звање Истраживач сарадник (до 22.06.2017.)

Ивана Малагурски, дипл. мол. биолог и физиолог.: Извештај о избору у звање Истраживач сарадник (до 22.06.2017.)

др Дивна Мајсторовић: Извештај о избору у звање Научни сарадник; Резиме (до 20.06.2017.)

др Ката Трифковић: Извештај о избору у звање Научни сарадник; Резиме (до 20.06.2017.)

др Тања Николић: Извештај о избору у звање Научни сарадник; Резиме (до 10.06.2017.)

Милица Милутиновић, дипл. инж.: Извештај о избору у звање Истраживач сарадник (до 10.06.2017.)

Александра Јелић, мастер инж.: Извештај о избору у звање Истраживач приправник (до 07.06.2017.)

Катарина Караџић, дипл. инж.: Извештај о избору у звање Истраживач сарадник (до 29.05.2017.)

др Мирослав Д. Сокић: Извештај о избору у звање Научни саветник; Резиме (до 29.05.2017.)

Бојан Петровић, мастер инж.: Извештај о избору у звање Истраживач приправник (до 03.05.2017.)

др Горица Иваниш: Извештај о избору у звање Научни сарадник; Резиме (до 27.04.2017.)

др Јелена Вуксановић: Извештај о избору у звање Научни сарадник; Резиме (до 27.04.2017.)

Лука Матовић, мастер инж.: Извештај о избору у звање Истраживач приправник (до 19.04.2017.)

Милена Стевановић, мастер инж.: Извештај о избору у звање Истраживач приправник (до 16.04.2017.)

др Јелена Русмировић: Извештај о избору у звање Научни сарадник; Резиме (до 18.03.2017.)

др Иван Стојковић: Извештај о избору у звање Научни сарадник; Резиме (до 08.03.2017.)

др Даница Зарић: Извештај о избору у звање Виши научни сарадник; Резиме (до 08.03.2017.)

др Наташа Шекуљица: Извештај о избору у звање Научни сарадник; Резиме (до 23.02.2017.)

др Соња Јаковетић Танасковић: Извештај о избору у звање Научни сарадник; Резиме (до 23.02.2017.)

Данијела Костић, мастер инж.: Извештај о избору у звање Истраживач сарадник (до 22.02.2017.)

др Александра Богдановић: Извештај о избору у звање Научни сарадник; Резиме (до 22.02.2017.)

др Вук Радмиловић: Извештај о избору у звање Научни сарадник; Резиме (до 22.02.2017.)

Јулијана Тадић, мастер инж.: Извештај о избору у звање Истраживач приправник (до 12.02.2017.)

др Бојан Глигоријевић: Извештај о избору у звање Научни сарадник; Резиме (до 09.02.2017.)

др Ивoна Јанковић Частван: Извештај о избору у звање Научни сарадник; Резиме (до 26.01.2017.)

др Жељко Радовановић: Извештај о избору у звање Научни сарадник; Резиме (до 26.01.2017.)

др Ивана Матић Бујагић: Извештај о избору у звање Научни сарадник; Резиме (до 20.01.2017.)

Маријана Поњавић, мастер инж.: Извештај о избору у звање Истраживач сарадник (до 20.01.2017.)