Навигација

Наставна звања

Извештај и Сажетак по расписаном конкурсу за избор једног ванредног или редовног професора за ужу научну област Инжењерство неорганских хемијских производа (до 16.06.2017.)

Извештај по расписаном конкурсу за избор  једног асистента за ужу научну област Електрохемија (до 15.06.2017.)

Извештај и Сажетак по расписаном конкурсу за избор два доцента или ванредна професора за ужу научну област Хемијско инжењерство (до 15.06.2017.)

Извештај и Сажетак по расписаном конкурсу за избор једног ванредног или редовног професора за ужу научну област Инжењерство заштите животне средине (до 15.06.2017.)