Навигација

Дисциплинска одговорност студената

Правилник о дисциплинској одговорности студената можете преузети и погледати овде.

Састав Дисциплинске комисије ТМФ можете погледати овде.

Образац Дисциплинске пријаве можете преузети овде.

Решења Дисциплинске комисије:

Решење_1

Решење_2

Решење_3

Решење_4

Решење_5

Решење_6

Решење_7

Решење_8

Решење_9

Решење_10

Решење_11

Решење_12

Решење_13

Решење_14

Решење_15

Решење_16

Решење_17

Решење_18

Решење_19

Решење_20

Решење_21

Решење_22