Навигација

Студије

Факултет образује стручњаке на основним академским, мастер и докторским студијама у оквиру 19 студијских програма:


Основне академске студије

Студијски програм: Биохемијско инжењерство и биотехнологија

Студијски програм: Инжењерство заштите животне средине

Студијски програм: Инжењерство материјала

Студијски програм: Металуршко инжењерство

Студијски програм: Текстилна технологија

Студијски програм: Хемијско инжењерство