Навигација

Финансијски извештаји

Извештај о финансијском пословању Технолошко-металуршког факултета Универзитета у Београду за 2014. можете погледати и преузети овде.

Преглед прихода и расхода Технолошко-металуршког факултета Универзитета у Београду за 2014. можете погледати и преузети овде.

Финансијски план Технолошко-металуршког факултета Универзитета у Београду за 2015. можете погледати и преузети овде.

Финансијски план Технолошко-металуршког факултета Универзитета у Београду за 2016. годину можете погледати и преузети овде.

Финансијски план Технолошко-металуршког факултета Универзитета у Београду за 2017. годину можете погледати и преузети овде.