Навигација

На седници Савета која је одржана 20.10.2016. године, Савет је под тачком 5 и тачком 6 дневног реда седнице, донео одлуке о формирању саопштења поводом недавних догађаја који угрожавају редован рад и углед факултета и декана, а која су дата у прилогу.

Више вести...

Приступно предавање за кандидата који се пријавиo на конкурс за избор једног ванредног професора за ужу научну област Аналитичка хемија, са темом „Валидација метода у аналитичкој хемији“, одржаће се у петак 02.06.2017. у 11 часова у учионици 248 (ТМФ, 2. спрат). Кандидат који је позван да одржи предавање: Др Антоније Оњиа.

Приступно предавање за кандидата који се пријавиo на конкурс за избор једног доцента за ужу научну област Хемијско инжењерство, са темом „Процеси добијања конвенционалних и алтернативних дизел горива у савременим рафинеријама“, одржаће се у понедељак 29.05.2017. у 11 часова у Свечаној сали ТМФ-а. Кандидат који је позван да одржи предавање: Др Сандра Глишић.

Приступно предавање за кандидата који се пријавиo на конкурс за избор једног доцента за ужу научну област Инжењерство заштите животне средине, са темом „Реоксигенација и биланс кисеоника у водама“, одржаће се у петак 02.06.2017. у 10 часова у Сали 001 ТМФ. Кандидат који је позван да одржи предавање: Др Владимир Павићевић.

Приступно предавање за кандидате који су се пријавили на конкурс за избор једног доцента или ванредног професора за ужу научну област Социологија, са темом „Ново класно структурирање у Србији“ одржаће се у четвртак 01.06.2017. у 11 часова у Учионици 7 . Кандидат који је позван да одржи предавање: Др Сузана Игњатовић.

Приступно предавање за кандидата који се пријавиo на конкурс за избор једног доцента за ужу научну област Математика, са темом „Теорија чворова“, одржаће се у уторак 30.05.2017. у 11 часова у Свечаној сали ТМФ-а. Кандидат који је позван да одржи предавање: Др Ана Зекић.

Приступно предавање за кандидата који се пријавиo на конкурс за избор једног доцента за ужу научну област Инжењерство материјала, са темом „Приказ прирубног споја посуде под притиском и формирање деформационог дијаграма“, одржаће се у понедељак 29.05.2017. у 15 часова у Кабинету за ОТН. Кандидат који је позван да одржи предавање: Др Бојан Међо.

Приступно предавање за кандидате који су се пријавили на конкурс за избор 2 доцента за ужу научну област Хемијско инжењерство, са темом „Струјање флуида у пакованом и флуидизованом слоју честица“, одржаће се у четвртак 25. маја 2017. године у Свечаној сали ТМФ-а са почетком у 14 часова. Редослед кандидата је:

1. Даница Брзић у 14 часова

2. Радојица Пешић у 15 часова.

Приступно предавање за кандидата који се пријавиo на конкурс за избор једног доцента за ужу научну област Органска хемија, са темом „QSAR: рационалан приступ у дизајнирању лекова“, одржаће се у среду 24.05.2017. у 13 часова у учионици Катедре за органску хемију.  Кандидат који је позван да одржи предавање: Др Немања Тришовић.

На седници Савета која је одржана 20.10.2016. године, Савет је под тачком 5 и тачком 6 дневног реда седнице, донео одлуке о формирању саопштења поводом недавних догађаја који угрожавају редован рад и углед факултета и декана, а која су дата у прилогу.

Више вести...