Навигација

Архива вести

Оглас за јавно надметање за давање у закуп локала

Опште вести

Даје се у закуп локал површине 249м2 у приземљу са припадајућим подрумом површине 100м2, у стамбено-пословној згради Фондације Милана Стефановића-Смедеревца и супруге Даринке, у Београду, у Ул. Теразије 39, екстра зона, у виђеном стању...

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРОМЕНИ ТЕРМИНА ЗА ПРИСТУПНО ПРЕДАВАЊЕ-ИЗЖС

Опште вести

Приступно предавање за кандидаткињу која се пријавила на конкурс за избор једног асистента за ужу научну област Инжењерство заштите животне средине, са темом: "Фотокаталитички процеси у пречишћавању отпадних вода", одржаће се у новом термину, тј. одлаже се за петак, 02.9.2022. у учионици 3 са почетком у 9 и 45 часова. Име кандидаткиње је Милица Стојковић.

доцент др Владимир Павићевић, председник комисије

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРОМЕНИ ТЕРМИНА ЗА ПРИСТУПНО ПРЕДАВАЊЕ-АХ

Опште вести

Приступно предавање за кандидаткињу која се пријавила на конкурс за избор једног асистента са докторатом за ужу научну област Аналитичка хемија, са темом: "Анализа јона метала у воденим растворима класичним и инструменталним методама", одржаће у новом термину, тј. одлаже се за четвртак, 01.09.2022. у учионици 248 са почетком у 15 часова. Име кандидаткиње је Марија Вукчевић.

Проф. Антоније Оњиа

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРИСТУПНОМ ПРЕДАВАЊУ-ИЗЖС

Опште вести

Приступно предавање за кандидаткињу која се пријавила на конкурс за избор једног асистента за ужу научну област Инжењерство заштите животне средине, са темом: "Фотокаталитички процеси у пречишћавању отпадних вода", одржаће
се у четвртак, 01.9.2022. у учионици 3 са почетком у 13 часова. Име кандидаткиње је Милица Стојковић.
 

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРИСТУПНОМ ПРЕДАВАЊУ-АХ

Опште вести

Приступно предавање за кандидаткињу која се пријавила на конкурс за избор једног асистента са докторатом за ужу научну област Аналитичка хемија, са темом: "Анализа јона метала у воденим растворима класичним и инструменталним методама", одржаће се у уторак, 30.08.2022. у учионици 248 са почетком у 15 часова. Име кандидаткиње је Марија Вукчевић.

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРИСТУПНОМ ПРЕДАВАЊУ-ФХЕХ

Опште вести

Приступно предавање за кандидата који се пријавио на конкурс за избор једног доцента, за ужу научну област Електрохемија, са темом: "Експерименталне основе хемијске кинетике“, одржаће се у среду 06.07.2022. у учионици Катедре за физичку хемију и елек...

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРИСТУПНОМ ПРЕДАВАЊУ-БИБ

Опште вести

Приступно предавање за кандидате који су се пријавили на конкурс за избор једног асистента са докторатом за ужу научну област Биохемијско инжењерство и биотехнологија, са темом: „Прорачун биосепарационих техника применом програмског пакета SuperPro Des...

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРИСТУПНОМ ПРЕДАВАЊУ-Биохемијско инжењерство и биотехнологија

Опште вести

Обавештење о приступном предавању - БИБ

01.08.2022.

Приступно предавање за кандидата који се пријавио на конкурс за избор једног доцента, за ужу научну област Биохемијско инжењерство и биотехнологија, са темом: „Активна и интелигентна паковања-функције активног и интелигентног паковања“, одржаће се у понедељак 01.08.2022. у Свечаној сали са почетком у 10 часова.

Име кандидата је: др Соња Јаковетић Танасковић

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРИСТУПНОМ ПРЕДАВАЊУ-ОХ

Опште вести

Приступно предавање за кандидата који се пријавио на конкурс за избор једног асистента са докторатом, за ужу научну област Органска хемија, са темом: "Реакција диазо-купловања: синтеза метил оранжа“, одржаће се у среду 22.06.2022. у учионици Катедре за органску хемију са почетком у 11 часова.

Име кандидата је: Јелена Лађаревић.

Трајање приступног предавања је 45 минута.

Обавештење о приступном предавању-КМ

Опште вести

Приступно предавање за кандидате који су се пријавили на конкурс за избор једног асистента за ужу научну област Инжењерство материјала, са темом: „Механичка својства материјала са методама испитивања“, одржаће се 05.07.2022. године у Лабораторији за Конструкционе и специјалне материјале -139 са следећим распоредом:

Кандидат Даниел Мијаиловић– 11:00,

Кандидат Александра Јанићијевић– 12:00

Трајање приступног предавања је 45 минута.

Обавештење о приступном предавању-ФЕХ

Опште вести

Приступно предавање за кандидата који се пријавио на конкурс за избор једног асистента, за ужу научну област Електрохемија, са темом: "Нехомогени облици корозије“, одржаће се у четвртак 16.06.2022. у учионици за ФЕХ са почетком у 12 часова. Име кандидата је: Александра Поповић.

Обавештење о приступном предавању-ХИ

Опште вести
Приступно предавање за кандидата који се пријавио на конкурс за избор једног асистента са докторатом, за ужу научну област Хемијско инжењерство, са темом: "Двострукоцевни размењивач топлоте са променом фазе“, одржаће се у уторак 07.06.2022. у свечаној сали са почетком у 12 часова. Име кандидата је: Дивна Мајсторовић.