Навигација

Јавне набавке

Отворени поступци јавних набавки

Број Датум покретања Позив за учествовање у поступку Конкурсна документација
01/2017 31.03.2017. Eлектрична енергија, за потребе Технолошко-металуршког факултета Универзитета у Београду 01/2017
01/2016 03.03.2016 Електрична енергија, за потребе Технолошко-металуршког факултета Универзитета у Београду. 01/2016
01/2015 16.03.2015. Електрична енергија, за потребе Технолошко-металуршког факултета Универзитета у Београду.

01/2015 

 

Јавне набавке мале вредности

Број Датум покретања Позив за учествовање у поступку Конкурсна документација
5/2017 31.03.2017. Потрошни материјал и прибор за пројекат "ДРУМСКА СТРЕЛА" на Технолошко-металуршком факултету Универзитета у Београду 5/2017
4/2017 03.03.2017. Услуге ресторана и услуге послуживања храном 4/2017
3/2017 03.03.2017. Рачунари за потребе Технолошко-металуршког факултета Универзитета у Београду 3/2017
1/2017 23.01.2017. Потрошни материјал и прибор за одржавање хигијене на Технолошко-металуршком факултету Универзитета у Београду 1/2017
2/2017 23.01.2017. Услуга штампања Каталог-регистратора за потребе Технолошко-металуршког факултета Универзитета у Београду 2/2017
16/2016 09.12.2016. HPLC систем компатибилан са постојећим UV-VIS детектором SPD-20AV 16/2016
15/2016 30.11.2016. Лабораторијски материјал за реализацију пројеката науке на Технолошко-металуршком факултету Универзитета у Београду 15/2016
14/2016 30.11.2016. Лабораторијски материјал за потребе образовања на Технолошко-металуршком факултету Универзитета у Београду 14/2016
13/2016 30.11.2016. Лабораторијски уређаји за образовање и науку на Технолошко-металуршком факултету Универзитета у Београду 13/2016
12/2016 17.11.2016. Медицинске услуге за запослене на Технолошко-металуршком факултету Универзитета у Београду 12/2016
11/2016 31.10.2016. Набавка лабораторијских уређаја за потребе наставе на Технолошко-металуршком факултету Универзитета у Београду 11/2016
10/2016 26.10.2016. Набавка канцеларијског материјала за потребе Технолошко-металуршког факултета 10/2016
09/2016 18.07.2016. Набавка потрошног материјала и прибора за потребе Техничке службе ТМФ-а 09/2016
08/2016 15.07.2016. Лабораторијски материјал за потребе реализације научних пројеката 08/2016
07/2016 12.07.2016. Извођење радова у лабораторији 403а на Катедри за ФЕХ на Технолошко-металуршком факултету Универзитета у Београду 07/2016
06/2016 12.07.2016. Извођење радова у лабораторији за студентске вежбе на Катедри за ОХ на Технолошко-металуршком факултету Универзитета у Београду 06/2016
05/2016 12.07.2016. Извођење радова у лабораторији бр. 001 на Катедри за НХТ на Технолошко-металуршком факултету Универзитета у Београду 05/2016
04/2016 28.08.2016. Услуга штампања Монографије Технолошко-металуршког факултета Универзитета у Београду 04/2016
03/2016 10.05.2016. Услуга периодичног сервисирања противпожарне опреме на Технолошко-металуршком факултету Универзитета у Београду 03/2016
02/2016 12.04.2016. Лабораторијски уређаји за реализацију пројеката науке и за потребе одржавања наставе на Технолошко-металуршком факултету Универзитета у Београду. 02/2016
01/2016 07.03.2016. Извођење радова у лабораторији бр.69/Б на Катедри за БиБ 01/2016
07/2015 10.09.2015. Лабораторијски материјал и портабл колориметар  
05/2015 14.07.2015. Потрошни материјал 1/2015
04/2015 23.06.2015. Партија 1: Двозрачни УВ-ВИС спектрофотометар
Партија 2: Уређај за сушење сублимацијом
2/2015
03/2015 10.06.015. Услуга сертификације (други циклус)

3/2015
Питања и одговори

02/2015 15.06.2015. Извођење радова у лабораторији за општу хемију на Катедри за општу и неорганску хемију 5/2015
01/2015 10.06.2015. Хигијенски материјал и прибор 7/2015

Планови јавних набавки.

План набавки за 2015. годину на Технолошко-металуршком факултету Универзитета у Београду можете погледати и преузети овде.

Ребаланс плана набавки за 2015. годину на Технолошко-металуршком факултету Универзитета у Београду можете погледати и преузети овде.

План набавки за 2016. годину на Технолошко-металуршком факултету Универзитета у Београду можете погледати и преузети овде.

Ребаланс плана набавки за 2016. годину на Технолошко-металуршком факултету Универзитета у Београду можете погледати и преузети овде.

План  набавки за 2017. годину на Технолошко-металуршком факултету Универзитета у Београду можете погледати и преузети овде.