Navigacija

Javne nabavke

Otvoreni postupci javnih nabavki

Broj Datum pokretanja Poziv za učestvovanje u postupku Konkursna dokumentacija
01/2017 31.03.2017. Električna energija, za potrebe Tehnološko-metalurškog fakulteta Univerziteta u Beogradu 01/2017
01/2016 03.03.2016 Električna energija, za potrebe Tehnološko-metalurškog fakulteta Univerziteta u Beogradu. 01/2016
01/2015 16.03.2015. Električna energija, za potrebe Tehnološko-metalurškog fakulteta Univerziteta u Beogradu.

01/2015 

 

Javne nabavke male vrednosti

Broj Datum pokretanja Poziv za učestvovanje u postupku Konkursna dokumentacija
18/2017 26.12.2017. Nabavka "DETEKTORA INDEKSA REFRAKCIJE" i "TERMOSTATA ZA KONTROLU TEMPERATURE KOLONA" za potrebe projekta na Tehnološko-metalurškom fakultetu Univerziteta u Beogradu 18/2017
17/2017 30.11.2017. Laboratorijski materijal za realizaciju projekata nauke na Tehnološko-metalurškom fakultetu Univerziteta u Beogradu 17/2017
16/2017 28.11.2017. Laboratorijski materijal za obrazovanje za 2017-2018 na Tehnološko-metalurškom fakultetu Univerziteta u Beogradu 16/2017
15/2017 28.11.2017. Izvođenje radova i opremanje laboratorije 204 na Katedri za AHiKK na Tehnološko-metalurškom fakultetu Univerziteta u Beogradu  15/2017
14/2017 20.11.2017. Medicinske usluge sistematskog pregleda zaposlenih radnika na Tehnološko-metalurškom fakultetu Univerziteta u Beogradu 14/2017
13/2017 02.11.2017. Nabavka analitičke vage, dva konduktometra i laboratorijskog materijala i pribora za potrebe Tehnološko-metalurškog fakulteta Univerziteta u Beogradu 13/2017
12/2017 15.09.2017. Nabavka potrošnog materijala i pribora za potrebe Tehničke službe Tehnološko-metalurškog fakulteta Univerziteta u Beogradu 12/2017
11/2017 11.09.2017. Nabavka destilatora i ledomata za potrebe Tehnološko-metalurškog fakulteta Univerziteta u Beogradu 11/2017
10/2017 15.08.2017. Radovi oko sređivanja laboratorije br. 514 na Katedri za OHT Tehnološko-metalurškog fakulteta Univerziteta u Beogradu 10/2017
9/2017 15.08.2017. Radovi oko sređivanja laboratorije br. 68 na Katedri za BiB Tehnološko-metalurškog fakulteta Univerziteta u Beogradu 9/2017
8/2017 17.07.2017. Radovi oko sređivanja hodnika na Katedrama za FEH, BIB, MI i TF na Tehnološko-metalurškom fakultetu Univerziteta u Beogradu 8/2017
7/2017 17.07.2017. Radovi oko sređivanja učionica na Tehnološko-metalurškom fakultetu u Beogradu 7/2017
6/2017 03.05.2017. Računari za potrebe Tehnološko-metalurškog fakulteta Univerziteta u Beogradu 6/2017
5/2017 31.03.2017. Potrošni materijal i pribor za projekat "DRUMSKA STRELA" na Tehnološko-metalurškom fakultetu Univerziteta u Beogradu 5/2017
4/2017 03.03.2017. Usluge restorana i usluge posluživanja hranom 4/2017
3/2017 03.03.2017. Računari za potrebe Tehnološko-metalurškog fakulteta Univerziteta u Beogradu 3/2017
1/2017 23.01.2017. Potrošni materijal i pribor za održavanje higijene na Tehnološko-metalurškom fakultetu Univerziteta u Beogradu 1/2017
2/2017 23.01.2017. Usluga štampanja Katalog-registratora za potrebe Tehnološko-metalurškog fakulteta Univerziteta u Beogradu 2/2017
16/2016 09.12.2016. HPLC sistem kompatibilan sa postojećim UV-VIS detektorom SPD-20AV 16/2016
15/2016 30.11.2016. Laboratorijski materijal za realizaciju projekata nauke na Tehnološko-metalurškom fakultetu Univerziteta u Beogradu 15/2016
14/2016 30.11.2016. Laboratorijski materijal za potrebe obrazovanja na Tehnološko-metalurškom fakultetu Univerziteta u Beogradu 14/2016
13/2016 30.11.2016. Laboratorijski uređaji za obrazovanje i nauku na Tehnološko-metalurškom fakultetu Univerziteta u Beogradu 13/2016
12/2016 17.11.2016. Medicinske usluge za zaposlene na Tehnološko-metalurškom fakultetu Univerziteta u Beogradu 12/2016
11/2016 31.10.2016. Nabavka laboratorijskih uređaja za potrebe nastave na Tehnološko-metalurškom fakultetu Univerziteta u Beogradu 11/2016
10/2016 26.10.2016. Nabavka kancelarijskog materijala za potrebe Tehnološko-metalurškog fakulteta 10/2016
09/2016 18.07.2016. Nabavka potrošnog materijala i pribora za potrebe Tehničke službe TMF-a 09/2016
08/2016 15.07.2016. Laboratorijski materijal za potrebe realizacije naučnih projekata 08/2016
07/2016 12.07.2016. Izvođenje radova u laboratoriji 403a na Katedri za FEH na Tehnološko-metalurškom fakultetu Univerziteta u Beogradu 07/2016
06/2016 12.07.2016. Izvođenje radova u laboratoriji za studentske vežbe na Katedri za OH na Tehnološko-metalurškom fakultetu Univerziteta u Beogradu 06/2016
05/2016 12.07.2016. Izvođenje radova u laboratoriji br. 001 na Katedri za NHT na Tehnološko-metalurškom fakultetu Univerziteta u Beogradu 05/2016
04/2016 28.08.2016. Usluga štampanja Monografije Tehnološko-metalurškog fakulteta Univerziteta u Beogradu 04/2016
03/2016 10.05.2016. Usluga periodičnog servisiranja protivpožarne opreme na Tehnološko-metalurškom fakultetu Univerziteta u Beogradu 03/2016
02/2016 12.04.2016. Laboratorijski uređaji za realizaciju projekata nauke i za potrebe održavanja nastave na Tehnološko-metalurškom fakultetu Univerziteta u Beogradu. 02/2016
01/2016 07.03.2016. Izvođenje radova u laboratoriji br.69/B na Katedri za BiB 01/2016
07/2015 10.09.2015. Laboratorijski materijal i portabl kolorimetar  
05/2015 14.07.2015. Potrošni materijal 1/2015
04/2015 23.06.2015. Partija 1: Dvozračni UV-VIS spektrofotometar
Partija 2: Uređaj za sušenje sublimacijom
2/2015
03/2015 10.06.015. Usluga sertifikacije (drugi ciklus)

3/2015
Pitanja i odgovori

02/2015 15.06.2015. Izvođenje radova u laboratoriji za opštu hemiju na Katedri za opštu i neorgansku hemiju 5/2015
01/2015 10.06.2015. Higijenski materijal i pribor 7/2015

Planovi javnih nabavki.

Plan nabavki za 2015. godinu na Tehnološko-metalurškom fakultetu Univerziteta u Beogradu možete pogledati i preuzeti ovde.

Rebalans plana nabavki za 2015. godinu na Tehnološko-metalurškom fakultetu Univerziteta u Beogradu možete pogledati i preuzeti ovde.

Plan nabavki za 2016. godinu na Tehnološko-metalurškom fakultetu Univerziteta u Beogradu možete pogledati i preuzeti ovde.

Rebalans plana nabavki za 2016. godinu na Tehnološko-metalurškom fakultetu Univerziteta u Beogradu možete pogledati i preuzeti ovde.

Plan  nabavki za 2017. godinu na Tehnološko-metalurškom fakultetu Univerziteta u Beogradu možete pogledati i preuzeti ovde.

Rebalans plana nabavki za 2017. godinu na Tehnološko-metalurškom fakultetu Univerziteta u Beogradu možete pogledati i preuzeti ovde