Navigacija

Javne nabavke, oglasi

Javne nabavke male vrednosti

Broj Datum pokretanja Poziv za učestvovanje u postupku Konkursna dokumentacija
5/2020 22.06.2020. Posredovanje u nabavci ugostiteljskih usluga (restorani i ketering) za potrebe Tehnološko-metalurškog fakulteta Univerziteta u Beogradu. 5/2020
4/2020 18.06.2020. Uređaj za simulaciju sudara kugli u toku rotacionog mlevenja metodom ponovnog ili cikličnog sudaranja kugli 4/2020
3/2020 05.06.2020. Izrada i ugradnja elektroormana u velikoj zgradi i dorada sistema instalacija dva mostna krana na Tehnološko-metalurškom fakultetu Univerziteta u Beogradu. 3/2020
2/2020 25.02.2020. Nabavka kancelarijskog materijala za potrebe Tehnološko-metalurškog fakulteta Univerziteta u Beogradu 2/2020
1/2020 20.02.2020. Usluga nabavke avio karata, autobuskih i drugih karata i obezbeđenje hotelskog smeštaja u inostranstvu za potrebe Tehnološko-metalurškog fakulteta Univerziteta u Beogradu 1/2020
16/2019 16.12.2019. Laboratorijski materijal i pribor za realizaciju projekata nauke na Tehnološko-metalurškom fakultetu Univerziteta u Beogradu 16/2019
15/2019 05.12.2019. Ručni "XRF" analizator za potrebe projekta na Katedri za MI na Tehnološko-metalurškom fakultetu Univerziteta u Beogradu 15/2019
14/2019 04.12.2019. Čišćenje i dezinfekcija ventilacionih sistema na objektu Tehnološko-metalurškog fakulteta Univerziteta u Beogradu 14/2019
13/2019 25.11.2019. Molerski, građevinski i ostali radovi na uređenju i opremanju laboratorije za makromolekule na Katedri za ONH Tehnološko-metalurškog fakulteta Univerziteta u Beogradu 13/2019
12/2019 25.11.2019. Medicinske usluge za zaposlene na Tehnološko-metalurškom fakultetu Univerziteta u Beogradu 12/2019
11/2019 19.11.2019. Izrada sistema za odvodnjavanje trafo stanice i dodatna sanacija otvora oko objekta Tehnološko-metalurškog fakulteta Univerziteta u Beogradu 11/2019
10/2019 17.10.2019. Izrada sistema za odvodnjavanje trafo stanice i sanacija otvora oko objekta Tehnološko-metalurškog fakulteta Univerziteta u Beogradu 10/2019
9/2019 06.09.2019. Nabavka laboratorijskog materijala za potrebe obrazovanja na Tehnološko-metalurškom fakultetu Univerziteta u Beogradu. 9/2019
8/2019 14.08.2019. Nabavka sigurnosnih ormana za hemikalije za potrebe Tehnološko-metalurškog fakulteta Univerziteta u Beogradu 8/2019
7/2019 02.07.2019. Izrada sistema za hlađenje tri amfiteatra u maloj zgradi Tehnološko-metalurškog fakulteta Univerziteta u Beogradu 7/2019
6/2019 29.05.2019. Izrada i ugradnja elektroormana i nabavka elektroopreme za ventilacione sisteme u zgradi Tehnološko-metalurškog fakulteta Univerziteta u Beogradu 6/2019
5/2019 06.05.2019. Izrada ventilacionih sistema u zgradi Tehnološko-metalurškog fakulteta Univerziteta u Beogradu 5/2019
4/2019 25.03.2019. Izrada sistema video nadzora u cilju podizanja nivoa javne bezbednosti u maloj zgradi Tehnološko-metalurškog fakulteta Univeriteta u Beogradu 4/2019
3/2019 26.02.2019. Izrada računarske mreže u maloj zgradi Tehnološko-metalurškog fakulteta Univerziteta u Beogradu 3/2019
2/2019 12.02.2019. Nabavka kancelarijskog materijala za potrebe Tehnološko-metalurškog fakulteta Univerziteta u Beogradu 2/2019
1/2019 12.02.2019. Nabavka materijala za održavanje zgrade Tehnološko-metalurškog fakulteta Univerziteta Ubeogradu 1/2019
14/2018 18.12.2018 Medicinske usluge za zaposlene na Tehnološko-metalurškom fakultetu Univerziteta u Beogradu 14/2018
13/2018 18.12.2018. Laboratorijska oprema i materijal za realizaciju projekata nauke na Tehnološko-metalurškom fakultetu Univerziteta u Beogradu 13/2018
12/2018 07.12.2018. Laboratorijski materijal za potrebe projekata nauke na Tehnološko-metalurškom fakultetu Univerziteta u Beogradu 12/2018
11/2018 14.11.2018. Nabavka merne ćelije, Fotometra i Gasnog analizatora za potrebe Tehnološko-metalurškog fakulteta Univerziteta u Beogradu 11/2018
10/2018 25.10.2018. Usluga prevođenja-pisani prevod i usmeni prevod (simultano i konsekutivno) uz obezbeđivanje opreme za simultano prevođenje za potrebe Tehnološko-metalurškog fakulteta Univerziteta u Beogradu, Karnegijeva 4 u okviru projekta Implementacije Ditektive o industrijskim emisijama u Srbiji" 10/2018
9/2018 21.09.2018. Nabavka računara za opremanje učionice u računskom centru za potrebe Tehnološko-metalurškog fakulteta Univerziteta u Beogradu. 9/2018
8/2018 10.09.2018. Opremanje laboratorije 204 sa laboratorijskim sudoperama za potrebe Katedre za AHiKK na Tehnološko-metalurškom fakultetu Univerziteta u Beogradu. 8/2018
7/2018 31.08.2018. Nabavka računara za potrebe Tehnološko-metalurškog fakulteta Univerziteta u Beogradu 7/2018
6/2018 19.07.2018. Nabavka ultra frizera za potrebe projekta 46010 i Tehnološko-metalurškog fakulteta Univerziteta u Beogradu 6/2018
5/2018 07.05.2018. Nabavka potenciostata/galvanostata sa merenjem elektrohemijske impedanse i isporuka i ugradnja kasetnih apsolutnih i MFL filtera. 5/2018
4/2018 07.05.2018. Usluga preuzimanja i konačnog zbrinjavanja opasnog otpada (laboratorijske hemikalije u primarnoj ambalaži sa isteklim rokom trajanja), na Tehnološko-metalurškom fakultetu Univerziteta u Beogradu. 4/2018
3/2018 23.02.2018. Nabavka potrošnog materijala i pribora za potrebe projekta "DRUMSKA STRELA" na Tehnološko-metalurškom fakultetu Univerziteta u Beogradu. 3/2018
2/2018 20.02.2018. Nabavka potrošnog materijala i pribora za održavanje higijene za potrebe Tehnološko-metalurškog fakulteta Univerziteta u Beogradu. 2/2018
1/2018 25.01.2018. Nabavka kancelarijskog materijala za potrebe Tehnološko-metalurškog fakulteta Univerziteta u Beogradu 1/2018
18/2017 26.12.2017. Nabavka "DETEKTORA INDEKSA REFRAKCIJE" i "TERMOSTATA ZA KONTROLU TEMPERATURE KOLONA" za potrebe projekta na Tehnološko-metalurškom fakultetu Univerziteta u Beogradu 18/2017
17/2017 30.11.2017. Laboratorijski materijal za realizaciju projekata nauke na Tehnološko-metalurškom fakultetu Univerziteta u Beogradu 17/2017
16/2017 28.11.2017. Laboratorijski materijal za obrazovanje za 2017-2018 na Tehnološko-metalurškom fakultetu Univerziteta u Beogradu 16/2017
15/2017 28.11.2017. Izvođenje radova i opremanje laboratorije 204 na Katedri za AHiKK na Tehnološko-metalurškom fakultetu Univerziteta u Beogradu  15/2017
14/2017 20.11.2017. Medicinske usluge sistematskog pregleda zaposlenih radnika na Tehnološko-metalurškom fakultetu Univerziteta u Beogradu 14/2017
13/2017 02.11.2017. Nabavka analitičke vage, dva konduktometra i laboratorijskog materijala i pribora za potrebe Tehnološko-metalurškog fakulteta Univerziteta u Beogradu 13/2017
12/2017 15.09.2017. Nabavka potrošnog materijala i pribora za potrebe Tehničke službe Tehnološko-metalurškog fakulteta Univerziteta u Beogradu 12/2017
11/2017 11.09.2017. Nabavka destilatora i ledomata za potrebe Tehnološko-metalurškog fakulteta Univerziteta u Beogradu 11/2017
10/2017 15.08.2017. Radovi oko sređivanja laboratorije br. 514 na Katedri za OHT Tehnološko-metalurškog fakulteta Univerziteta u Beogradu 10/2017
9/2017 15.08.2017. Radovi oko sređivanja laboratorije br. 68 na Katedri za BiB Tehnološko-metalurškog fakulteta Univerziteta u Beogradu 9/2017
8/2017 17.07.2017. Radovi oko sređivanja hodnika na Katedrama za FEH, BIB, MI i TF na Tehnološko-metalurškom fakultetu Univerziteta u Beogradu 8/2017
7/2017 17.07.2017. Radovi oko sređivanja učionica na Tehnološko-metalurškom fakultetu u Beogradu 7/2017
6/2017 03.05.2017. Računari za potrebe Tehnološko-metalurškog fakulteta Univerziteta u Beogradu 6/2017
5/2017 31.03.2017. Potrošni materijal i pribor za projekat "DRUMSKA STRELA" na Tehnološko-metalurškom fakultetu Univerziteta u Beogradu 5/2017
4/2017 03.03.2017. Usluge restorana i usluge posluživanja hranom 4/2017
3/2017 03.03.2017. Računari za potrebe Tehnološko-metalurškog fakulteta Univerziteta u Beogradu 3/2017
1/2017 23.01.2017. Potrošni materijal i pribor za održavanje higijene na Tehnološko-metalurškom fakultetu Univerziteta u Beogradu 1/2017
2/2017 23.01.2017. Usluga štampanja Katalog-registratora za potrebe Tehnološko-metalurškog fakulteta Univerziteta u Beogradu 2/2017
16/2016 09.12.2016. HPLC sistem kompatibilan sa postojećim UV-VIS detektorom SPD-20AV 16/2016
15/2016 30.11.2016. Laboratorijski materijal za realizaciju projekata nauke na Tehnološko-metalurškom fakultetu Univerziteta u Beogradu 15/2016
14/2016 30.11.2016. Laboratorijski materijal za potrebe obrazovanja na Tehnološko-metalurškom fakultetu Univerziteta u Beogradu 14/2016
13/2016 30.11.2016. Laboratorijski uređaji za obrazovanje i nauku na Tehnološko-metalurškom fakultetu Univerziteta u Beogradu 13/2016
12/2016 17.11.2016. Medicinske usluge za zaposlene na Tehnološko-metalurškom fakultetu Univerziteta u Beogradu 12/2016
11/2016 31.10.2016. Nabavka laboratorijskih uređaja za potrebe nastave na Tehnološko-metalurškom fakultetu Univerziteta u Beogradu 11/2016
10/2016 26.10.2016. Nabavka kancelarijskog materijala za potrebe Tehnološko-metalurškog fakulteta 10/2016
09/2016 18.07.2016. Nabavka potrošnog materijala i pribora za potrebe Tehničke službe TMF-a 09/2016
08/2016 15.07.2016. Laboratorijski materijal za potrebe realizacije naučnih projekata 08/2016
07/2016 12.07.2016. Izvođenje radova u laboratoriji 403a na Katedri za FEH na Tehnološko-metalurškom fakultetu Univerziteta u Beogradu 07/2016
06/2016 12.07.2016. Izvođenje radova u laboratoriji za studentske vežbe na Katedri za OH na Tehnološko-metalurškom fakultetu Univerziteta u Beogradu 06/2016
05/2016 12.07.2016. Izvođenje radova u laboratoriji br. 001 na Katedri za NHT na Tehnološko-metalurškom fakultetu Univerziteta u Beogradu 05/2016
04/2016 28.08.2016. Usluga štampanja Monografije Tehnološko-metalurškog fakulteta Univerziteta u Beogradu 04/2016
03/2016 10.05.2016. Usluga periodičnog servisiranja protivpožarne opreme na Tehnološko-metalurškom fakultetu Univerziteta u Beogradu 03/2016
02/2016 12.04.2016. Laboratorijski uređaji za realizaciju projekata nauke i za potrebe održavanja nastave na Tehnološko-metalurškom fakultetu Univerziteta u Beogradu. 02/2016
01/2016 07.03.2016. Izvođenje radova u laboratoriji br.69/B na Katedri za BiB 01/2016
07/2015 10.09.2015. Laboratorijski materijal i portabl kolorimetar  
05/2015 14.07.2015. Potrošni materijal 1/2015
04/2015 23.06.2015. Partija 1: Dvozračni UV-VIS spektrofotometar
Partija 2: Uređaj za sušenje sublimacijom
2/2015
03/2015 10.06.015. Usluga sertifikacije (drugi ciklus)

3/2015
Pitanja i odgovori

02/2015 15.06.2015. Izvođenje radova u laboratoriji za opštu hemiju na Katedri za opštu i neorgansku hemiju 5/2015
01/2015 10.06.2015. Higijenski materijal i pribor 7/2015

 

Interni akti na TMF-u

Pravilnik o bližem uređenju javnih nabavki na TMF-u usklađen sa ZJN br. 124/2012, 14/2015 i 68/2015 možete pogledati i preuzeti ovde.

Pravilnik o bližem uređenju javnih nabavki na TMF-u usklađen sa ZJN br. 91/2019 možete pogledati i preuzeti ovde.

Planovi javnih nabavki.

Plan nabavki za 2015. godinu na Tehnološko-metalurškom fakultetu Univerziteta u Beogradu možete pogledati i preuzeti ovde.

Rebalans plana nabavki za 2015. godinu na Tehnološko-metalurškom fakultetu Univerziteta u Beogradu možete pogledati i preuzeti ovde.

Plan nabavki za 2016. godinu na Tehnološko-metalurškom fakultetu Univerziteta u Beogradu možete pogledati i preuzeti ovde.

Rebalans plana nabavki za 2016. godinu na Tehnološko-metalurškom fakultetu Univerziteta u Beogradu možete pogledati i preuzeti ovde.

Plan  nabavki za 2017. godinu na Tehnološko-metalurškom fakultetu Univerziteta u Beogradu možete pogledati i preuzeti ovde.

Rebalans plana nabavki za 2017. godinu na Tehnološko-metalurškom fakultetu Univerziteta u Beogradu možete pogledati i preuzeti ovde

Plan nabavki za 2018. godinu na Tehnološko-metalurškom fakultetu Univerziteta u Beogradu možete pogledati i preuzeti ovde.

Plan nabavki za 2019. godinu na Tehnološko-metalurškom fakultetu Univerziteta u Beogradu možete pogledati i preuzeti ovde.

Plan nabavki za 2020. godinu na Tehnološko-metalurškom fakultetu Univerziteta u Beogradu usklađen sa ZJN 124/2012, 14/2015 i 68/2015, možete pogledati i preuzeti ovde. Plan nabavki za 2020. godinu na Tehnološko-metalurškom fakultetu Univerziteta u Beogradu, usklađen sa ZJN 91/19, može da se pogleda i preuzme ovde.

Poziv za podnošenje ponuda u postupku prodaje sekundarnih sirovina na Tehnološko-metalurškom fakultetu Univerziteta u Beogradu može da se pogleda i preuzme ovde.

Javni oglas o sprovođenju postupka prikupljanja pisanih ponuda za izdavanje u zakup poslovnog prostora može da se pogleda i preuzme ovde.

Plan nabavki za 2021. godinu na Tehnološko-metalurškom fakultetu Univerziteta u Beogradu možete pogledati i preuzeti ovde. 

Plan nabavki za 2022. godinu na Tehnološko-metalurškom fakultetu Univerziteta u Beogradu možete pogledati i preuzeti ovde.

Izmenjen plan nabavki za 2022. godinu na Tehnološko-metalurškom fakultetu Univerziteta u Beogradu možete pogledati i preuzeti ovde.

Plan nabavki za 2023. godinu na Tehnološko-metalurškom fakultetu Univerziteta u Beogradu možete pogledati i preuzeti ovde. 

Plan nabavki za 2024. godinu na Tehnološko-metalurškom fakultetu Univerziteta u Beogradu možete pogledati i preuzeti ovde.

 

Oglasi

Broj Datum pokretanja Poziv za učestvovanje u postupku Konkursna dokumentacija
01/2021 12.11.2021. Javni Oglas o sprovođenju postupka prikupljanja pismenih ponuda za izdavanje u zakup poslovnog prostora 01/2021
04/2020 28.09.2020. Izrada projektne dokumentacije za rekonstrukciju i dogradnju sistema za ventilaciju, klimatizaciju i tretman opasnih gasova iz laboratorijskih prostorija. 04/2020
03/2020 06.08.2020. Rekonstrukcija internet mreže i pripadajućih sistema u deli zgrade Tehnološko-metalurškog fakulteta Univerziteta u Beogradu. 03/2020
02/2020 05.06.2020. Nabavka i ugradnja automatskog sistema za dojavu požara na delu objekta Tehnološko-metalurškog fakulteta Univerziteta u Beogradu 02/2020
01/2020 17.04.2020. Nabavka električne energije za prostor Tehnološko-metalurškog fakulteta Univerziteta u Beogradu na objektu u Karnegijevoj 4. 01/2020
02/2019 23.04.2019. Nabavka električne energije za prostor Tehnološko-metalurškog fakulteta Univerziteta u Beogradu na objektu u Karnegijevoj 4 02/2019
01/2019 22.02.2019. Rekonstrukcija razvodnog postrojenja 0.42kV trafo stanice 10/0.42kV "TEHNOLOŠKI FAKULTET" na objektu u Karnegijevoj 4. 01/2019
04/2018 12.12.2018. Izrada automatskog sistema za dojavu požara na delu objekta Tehnološko-metalurškog fakulteta Univerziteta u Beogradu u Karnegijevoj 4 04/2018
02/2018 20.02.2018. Usluga nabavke avio karata, autobuskih i drugih karata i obezbeđenje hotelskog smeštaja za službena putovanja na Tehnološko-metalurškom fakultetu Univerziteta u Beogradu. 02/2018
01/2018 20.02.2018. Električna energija, za potrebe Tehnološko-metalurškog fakulteta Univerziteta u Beogradu. 01/2018
01/2017 31.03.2017. Električna energija, za potrebe Tehnološko-metalurškog fakulteta Univerziteta u Beogradu 01/2017
01/2016 03.03.2016 Električna energija, za potrebe Tehnološko-metalurškog fakulteta Univerziteta u Beogradu. 01/2016
01/2015 16.03.2015. Električna energija, za potrebe Tehnološko-metalurškog fakulteta Univerziteta u Beogradu.

01/2015