Navigacija

Upis

Osnovne akademske studije

Master akademske studije

  • Opšti uslovi konkursa za upis na master akademske studije 2024/2025. godini
  • Broj budžetskih i samofinansirajućih mesta po studijskim programima
  • Prvi konkursni rok za upis na master akademske studije

Doktorske akademske studije

  • Opšti uslovi konkursa za upis na doktorske akademske studije 2024/2025. godini
  • Broj budžetskih i samofinansirajućih mesta po studijskim programima
  • Prvi konkursni rok za upis na doktorske akademske studije