Navigacija

Politika kvaliteta

Tehnološko metalurški fakultet Univerziteta u Beogradu je uspostavio, održava i permanentno unapređuje kvalitet u procesima obrazovanja, naučno-istraživačkog rada i saradnje sa privredom, zaštite životne sredine, zaštite zdravlja i bezbednosti na radu, ispunjavanjem svih zahteva relevantnih međunarodnih standarda:

  • SRPS ISO 9001:2015, IQNet 9001
  • SRPS ISO 14001:2015, IQNet 14001
  • SRPS ISO 45001:2018, IQNet 45001

U decembru 2020. je uspešno sprovedena druga nadzorna provera integrisanog sistema menadžmenta od strane sertifikacionog tela YUQS sa prelaskom na novu verziju standarda za upravljanje zaštitom zdravlja i bezbednošću na radu.

Sertifikati IMS Tehnološko-metalurškog fakulteta Univerziteta u Beogradu možete pogledati ovde