Navigacija

Politika kvaliteta

Tehnološko metalurški fakultet Univerziteta u Beogradu je uspostavio, održava i permanentno unapređuje kvalitet u procesima obrazovanja, naučno-istraživačkog rada i saradnje sa privredom, zaštite životne sredine, zaštite zdravlja i bezbednosti na radu, ispunjavanjem svih zahteva relevantnih međunarodnih standarda:

  • SRPS ISO 9001:2015, IQNet 9001
  • SRPS ISO 14001:2015, IQNet 14001
  • SRPS OHSAS 18001:2008, IQNet 18001

U decembru 2018. je uspešno sprovedena resertifikaciona provera integrisanog sistema menadžmenta od strane sertifikacionog tela YUQS, Beograd i otpočeo treći ciklus sertifikacije na TMF-u.

Sertifikati IMS Tehnološko-metalurškog fakulteta Univerziteta u Beogradu možete pogledati ovde