Navigacija

Nastavna zvanja

Izveštaj i Sažetak po raspisanom konkursu za izbor jednog vanrednog profesora za užu naučnu oblast Organska hemija (do 9.5.2024.)

Izveštaj po raspisanom konkursu za izbor jednog asistenta za užu naučnu oblast Hemijsko inženjerstvo (do 3.4.2024.)

Izveštaj i Sažetak po raspisanom konkursu za izbor jednog docenta za užu naučnu oblast Hemijsko inženjerstvo (do 1.4.2024.)

Izveštaj i Sažetak po raspisanom konkursu za izbor jednog vanrednog profesora za užu naučnu oblast Neorganska hemija (do 29.03.2024.)

Izveštaj i Sažetak po raspisanom konkursu za izbor jednog docenta za užu naučnu oblast Hemijsko inženjerstvo (do 11.01.2024.)

Izveštaj i Sažetak po raspisanom konkursu za izbor dva vanredna profesora za užu naučnu oblast Inženjerstvo materijala (do 10.01.2024.)

Izveštaj po raspisanom konkursu za izbor jednog asistenta za užu naučnu oblast Tehnička fizika (do 10.01.2024.)

Izveštaj po raspisanom konkursu za izbor jednog asistenta za užu naučnu oblast Inženjerstvo zaštite životne sredine (do 19.10.2023.)

Izveštaj po raspisanom konkursu za izbor jednog asistenta za užu naučnu oblast Inženjerstvo neorganskih hemijskih proizvoda (do 27.09.2023.)

Izveštaj po raspisanom konkursu za izbor jednog asistenta za užu naučnu oblast Neorganska hemija (do 14.09.2023.)

Izveštaj i Sažetak po raspisanom konkursu za izbor jednog vanrednog profesora za užu naučnu oblast Analitička hemija (do 30.08.2023.)

Izveštaj po raspisanom konkursu za izbor jednog asistenta za užu naučnu oblast Matematika (do 28.08.2023.)

Izveštaj i Sažetak po raspisanom konkursu za izbor jednog redovnog profesora za užu naučnu oblast Biohemijsko inženjerstvo i biotehnologija (do 30.06.2023.)

Izveštaj Sažetak po raspisanom konkursu za izbor jednog vanrednog profesora za užu naučnu oblast Kontrola kvaliteta (do 23.06.2023.)

Izveštaj i Sažetak po raspisanom konkursu za izbor jednog docenta za užu naučnu oblast Metalurgija (do 21.06.2023.)

Izveštaj Sažetak po raspisanom konkursu za izbor jednog vanrednog profesora za užu naučnu oblast Metalurgija (do 21.06.2023.)

Izveštaj Sažetak po raspisanom konkursu za izbor jednog vanrednog profesora za užu naučnu oblast Organska hemija (do 14.01.2023.)

Izveštaj i Sažetak po raspisanom konkursu za izbor jednog docenta za užu naučnu oblast Tekstilno inženjerstvo (do 07.12.2022.)

Izveštaj po raspisanom konkursu za izbor jednog asistenta za užu naučnu oblast Inženjerstvo zaštite životne sredine (do 18.10.2022.)

Izveštaj i Sažetak po raspisanom konkursu za izbor jednog redovnog profesora za užu naučnu oblast Organska hemija (do 18.10.2022.)

Izveštaj i Sažetak po raspisanom konkursu za izbor jednog redovnog profesora za užu naučnu oblast Sociologija (do 18.10.2022.)

Izveštaj Sažetak po raspisanom konkursu za izbor jednog nastavnika stranog jezika za užu naučnu oblast Anglistika (do 11.10.2022.)

Izveštaj i Sažetak po raspisanom konkursu za izbor jednog redovnog profesora za užu naučnu oblast Neorganska hemija (do 06.10.2022.)

Izveštaj po raspisanom konkursu za izbor jednog asistenta sa doktoratom za užu naučnu oblast Analitička hemija (do 22.09.2022.)

Izveštaj Sažetak po raspisanom konkursu za izbor jednog docenta za užu naučnu oblast Biohemijsko inženjerstvo i biotehnologija (do 09.09.2022.)

Izveštaj Sažetak po raspisanom konkursu za izbor jednog vanrednog profesora za užu naučnu oblast Inženjerstvo zaštite životne sredine (do 07.09.2022.)

Izveštaj Sažetak po raspisanom konkursu za izbor jednog vanrednog profesora za užu naučnu oblast Elektrotehnika  (do 30.08.2022.)

Izveštaj Sažetak po raspisanom konkursu za izbor dva docenta za užu naučnu oblast Hemijsko inženjerstvo  (do 30.08.2022.)

Izveštaj Sažetak po raspisanom konkursu za izbor jednog docenta za užu naučnu oblast Hemijsko inženjerstvo  (do 30.08.2022.)

Izveštaj po raspisanom konkursu za izbor jednog asistenta za užu naučnu oblast Inženjerstvo materijala (do 30.08.2022.)

Izveštaj po raspisanom konkursu za izbor jednog asistenta za užu naučnu oblast Neorganska hemija (do 21.07.2022.)

Izveštaj po raspisanom konkursu za izbor jednog asistenta sa doktoratom za užu naučnu oblast Biohemijsko inženjerstvo i biotehnologija (do 21.07.2022.)

Izveštaj Sažetak po raspisanom konkursu za izbor jednog docenta za užu naučnu oblast Elektrohemija  (do 21.07.2022.)

Izveštaj po raspisanom konkursu za izbor jednog asistenta sa doktoratom za užu naučnu oblast Organska hemija (do 11.07.2022.)

Izveštaj po raspisanom konkursu za izbor jednog asistenta za užu naučnu oblast Elektrohemija (do 01.07.2022.)

Izveštaj po raspisanom konkursu za izbor jednog asistenta sa doktoratom za užu naučnu oblast Hemijsko inženjerstvo (do 28.06.2022.)

Izveštaj Sažetak po raspisanom konkursu za izbor jednog vanrednog profesora za užu naučnu oblast Inženjerstvo materijala (do 30.05.2022.)

Izveštaj i Sažetak po raspisanom konkursu za izbor jednog vanrednog profesora za užu naučnu oblast Tekstilno inženjerstvo (do 11.05.2022.)

Izveštaj i Sažetak po raspisanom konkursu za izbor jednog redovnog profesora za užu naučnu oblast Tekstilno inženjerstvo (do 11.05.2022.)

Izveštaj Sažetak po raspisanom konkursu za izbor dva vanredna profesora za užu naučnu oblast Hemijsko inženjerstvo (do 31.01.2022.)

Izveštaj Sažetak po raspisanom konkursu za izbor jednog vanrednog profesora za užu naučnu oblast Organska hemija (do 28.01.2022.)

Izveštaj Sažetak po raspisanom konkursu za izbor jednog redovnog profesora za užu naučnu oblast Analitička hemija (do 27.01.2022.)

Izveštaj Sažetak po raspisanom konkursu za izbor jednog vanrednog profesora za užu naučnu oblast Analitička hemija (do 25.01.2022.)

Izveštaj Sažetak po raspisanom konkursu za izbor jednog vanrednog profesora za užu naučnu oblast Biohemijsko inženjerstvo i biotehnologija (do 25.01.2022.)

Izveštaj Sažetak po raspisanom konkursu za izbor jednog docenta za užu naučnu oblast Inženjerstvo zaštite životne sredine  (do 29.09.2021.)

Izveštaj i Sažetak po raspisanom konkursu za izbor jednog vanrednog profesora za užu naučnu oblast Inženjerstvo neorganskih hemijskih proizvoda  (do 05.06.2021.)

Izveštaj Sažetak po raspisanom konkursu za izbor jednog redovnog profesora za užu naučnu oblast Tehnička fizika i fizička elektronika (do 22.04.2021.)

Izveštaj i Sažetak po raspisanom konkursu za izbor jednog vanrednog profesora za užu naučnu oblast Elektrotehnika  (do 06.04.2021.)

Izveštaj i Sažetak po raspisanom konkursu za izbor jednog vanrednog profesora za užu naučnu oblast Fizička hemija makromolekula  (do 27.03.2021.)

Izveštaj po raspisanom konkursu za izbor jednog asistenta za užu naučnu oblast Tehnička fizika (do 05.03.2021.)

Izveštaj Sažetak po raspisanom konkursu za izbor jednog redovnog profesora za užu naučnu oblast Hemijsko inženjerstvo (do 19.02.2021.)

Izveštaj i Sažetak po raspisanom konkursu za izbor jednog vanrednog profesora za užu naučnu oblast Organska hemija  (do 16.02.2021.)

Izveštaj Sažetak po raspisanom konkursu za izbor jednog docenta za užu naučnu oblast Biohemijsko inženjerstvo i biotehnologija (do 11.02.2021.)

IzveštajSažetak po raspisanom konkursu za izbor jednog vanrednog profesora za užu naučnu oblast Hemijsko inženjerstvo (do 08.02.2021.)

IzveštajSažetak po raspisanom konkursu za izbor jednog docenta za užu naučnu oblast Hemijsko inženjerstvo (do 04.02.2021.)

Izveštaj i Sažetak po raspisanom konkursu za izbor jednog redovnog profesora za užu naučnu oblast Hemijsko inženjerstvo (do 01.02.2021.)

Izveštaj po raspisanom konkursu za izbor jednog asistenta za užu naučnu oblast Hemijsko inženjerstvo (do 01.02.2021.)

Izveštaj po raspisanom konkursu za izbor jednog asistenta za užu naučnu oblast MATEMATIKA (do 22.10.2020.)

Izveštaj i Sažetak po raspisanom konkursu za izbor jednog vanrednog profesora za užu naučnu oblast Hemija makromolekula (do 16.10.2020.)

Izveštaj i Sažetak po raspisanom konkursu za izbor jednog redovnog profesora za užu naučnu oblast Inženjerstvo materijala (do 16.10.2020.)

Izveštaj i Sažetak po raspisanom konkursu za izbor jednog docenta za užu naučnu oblast Neorganska hemija (do 13.10.2020.)

Izveštaj i Sažetak po raspisanom konkursu za izbor jednog vanrednog profesora za užu naučnu oblast Organska hemija (do 10.10.2020.)

Izveštaj po raspisanom konkursu za izbor jednog asistenta za užu naučnu oblast Metalurgija (do 06.10.2020.)

Izveštaj po raspisanom konkursu za izbor jednog asistenta sa doktorattom za užu naučnu oblast Elektrohemija (do 31.12.2019.)

Izveštaj i Sažetak po raspisanom konkursu za izbor jednog vanrednog profesora za užu naučnu oblast Tekstilno inženjerstvo (do 31.12.2019.)

Izveštaj i Sažetak po raspisanom konkursu za izbor jednog vanrednog profesora za užu naučnu oblast Neorganska hemija (do 12.12.2019.)

Izveštaj po raspisanom konkursu za izbor jednog asistenta za užu naučnu oblast Matematika (do 23.10.2019.)

Izveštaj Sažetak po raspisanom konkursu za izbor jednog nastavnika stranog jezika za užu naučnu oblast Anglistika (do 14.02.2019.)

IzveštajSažetak po raspisanom konkursu za izbor jednog redovnog profesora za užu naučnu oblast Matematika (do 14.02.2019.)

Izveštaj po raspisanom konkursu za izbor jednog asistenta sa doktoratom za užu naučnu oblast Inženjerstvo zaštite životne sredine (do 12.02.2019.)

IzveštajSažetak po raspisanom konkursu za izbor jednog docenta za užu naučnu oblast Analitička hemija (do 12.02.2019.)

IzveštajSažetak po raspisanom konkursu za izbor jednog redovnog profesora za užu naučnu oblast Mašinstvo (do 12.02.2019.)

IzveštajSažetak po raspisanom konkursu za izbor jednog docenta za užu naučnu oblast Hemijsko inženjerstvo (do 11.02.2019.)

IzveštajSažetak po raspisanom konkursu za izbor jednog docenta za užu naučnu oblast Inženjerstvo materijala (do 05.02.2019.)

IzveštajSažetak po raspisanom konkursu za izbor jednog redovnog profesora za užu naučnu oblast Biohemijsko inženjerstvo i biotehnologija (do 23.01.2019.)

IzveštajSažetak po raspisanom konkursu za izbor jednog redovnog profesora za užu naučnu oblast Hemijsko inženjerstvo (do 22.01.2019.)

IzveštajSažetak po raspisanom konkursu za izbor jednog vanrednog profesora za užu naučnu oblast Inženjerstvo materijala (do 09.11.2018.)

IzveštajSažetak po raspisanom konkursu za izbor jednog docenta za užu naučnu oblast Metalurgija (do 25.10.2018.)

IzveštajSažetak po raspisanom konkursu za izbor jednog docenta za užu naučnu oblast Kontrola kvaliteta (do 13.09.2018.)

IzveštajSažetak po raspisanom konkursu za izbor jednog redovnog profesora za užu naučnu oblast Hemijsko inženjerstvo (do 08.08.2018.)

IzveštajSažetak po raspisanom konkursu za izbor jednog redovnog profesora za užu naučnu oblast Inženjerstvo zaštite životne sredine (do 28.05.2018.)

Izveštaj po raspisanom konkursu za izbor dva asistenta sa doktoratom za užu naučnu oblast Biohemijsko inženjerstvo i biotehnologija (do 25.04.2018.)

IzveštajSažetak po raspisanom konkursu za izbor jednog vanrednog profesora  za užu naučnu oblast Organska hemija (do 18.04.2018.)

IzveštajSažetak po raspisanom konkursu za izbor jednog docenta za užu naučnu oblast Tekstilno inženjerstvo (do 18.04.2018.)

IzveštajSažetak po raspisanom konkursu za izbor jednog vanrednog profesora za užu naučnu oblast Neorganska hemija (do 12.04.2017.)

IzveštajSažetak po raspisanom konkursu za izbor jednog redovnog profesora za užu naučnu oblast Elektrohemija (do 12.04.2017.)

IzveštajSažetak po raspisanom konkursu za izbor jednog redovnog profesora za užu naučnu oblast Hemijsko inženjerstvo (do 06.04.2017.)

IzveštajSažetak po raspisanom konkursu za izbor jednog redovnog profesora za užu naučnu oblast Biohemijsko inženjerstvo i biotehnologija (do 04.04.2017.)

IzveštajSažetak po raspisanom konkursu za izbor jednog docenta  za užu naučnu oblast Organska hemija (do 31.03.2018.)

Izveštaj po raspisanom konkursu za izbor jednog asistenta sa doktoratom za užu naučnu oblast Hemijsko inženjerstvo (do 15.01.2018.)

Izveštaj po raspisanom konkursu za izbor jednog asistenta za užu naučnu oblast Hemijsko inženjerstvo (do 15.01.2018.)

Izveštaj i Sažetak po raspisanom konkursu za izbor jednog vanrednog profesora za užu naučnu oblast Organska hemija (do 08.11.2017.)

Izveštaj po raspisanom konkursu za izbor jednog asistenta za užu naučnu oblast Metalurgija (do 10.10.2017.)

IzveštajSažetak po raspisanom konkursu za izbor jednog docenta  za užu naučnu oblast Metalurgija (do 10.10.2017.)

IzveštajSažetak po raspisanom konkursu za izbor jednog docenta  za užu naučnu oblast Elektrotehnika (do 17.09.2017.)

Izveštaj i Sažetak po raspisanom konkursu za izbor jednog vanrednog profesora za užu naučnu oblast Sociologija (do 21.07.2017.)

Izveštaj po raspisanom konkursu za izbor dva asistenta za užu naučnu oblast Matematika (do 18.06.2017.)

IzveštajSažetak po raspisanom konkursu za izbor dva docenta  za užu naučnu oblast Hemijsko inženjerstvo (do 18.07.2017.)

IzveštajSažetak po raspisanom konkursu za izbor jednog redovnog profesora   za užu naučnu oblast Polimerno inženjerstvo (do 18.07.2017.)

IzveštajSažetak po raspisanom konkursu za izbor jednog docenta  za užu naučnu oblast Organska hemija (do 15.07.2017.)

Izveštaj i Sažetak po raspisanom konkursu za izbor jednog vanrednog profesora za užu naučnu oblast Analitička hemija (do 15.07.2017.)

Izveštaj i Sažetak po raspisanom konkursu za izbor jednog vanrednog profesora za užu naučnu oblast Tekstilno inženjerstvo (do 15.07.2017.)

IzveštajSažetak po raspisanom konkursu za izbor jednog docenta  za užu naučnu oblast Matematika (do 15.07.2017.)

IzveštajSažetak po raspisanom konkursu za izbor jednog docenta  za užu naučnu oblast Hemijsko inženjerstvo (do 15.07.2017.)

IzveštajSažetak po raspisanom konkursu za izbor jednog docenta  za užu naučnu oblast Inženjerstvo zaštite životne sredine (do 15.07.2017.)

IzveštajSažetak po raspisanom konkursu za izbor jednog docenta  za užu naučnu oblast Inženjerstvo materijala (do 08.07.2017.)

Izveštaj i Sažetak po raspisanom konkursu za izbor jednog vanrednog ili redovnog profesora za užu naučnu oblast Inženjerstvo neorganskih hemijskih proizvoda (do 16.06.2017.)

Izveštaj po raspisanom konkursu za izbor  jednog asistenta za užu naučnu oblast Elektrohemija (do 15.06.2017.)

IzveštajSažetak po raspisanom konkursu za izbor dva docenta ili vanredna profesora za užu naučnu oblast Hemijsko inženjerstvo (do 15.06.2017.)

Izveštaj i Sažetak po raspisanom konkursu za izbor jednog vanrednog ili redovnog profesora za užu naučnu oblast Inženjerstvo zaštite životne sredine (do 15.06.2017.)