Navigacija

Rokovi za prijavu i polaganje ispita

JUNSKI ISPITNI ROK TRAJE OD 06.06. DO 19.06. 2022 godine
Ispiti za junski ispitni rok se prijavljuju  u periodu od 23.05. do 30.05.2022 godine.
Raspored polaganja u junskom ispitnom roku možete pogledati ovde.

Eventualne korekcije (odjavljivanje ispita, naknadna prijava ispita) mogu se izvršiti  24.06.2022 godine

JULSKI ISPITNI ROK TRAJE OD 24.06. DO 06.07. 2022 godine
Ispiti za julski ispitni rok se prijavljuju  u periodu od
13.06. do 20.06.2022 godine.
Raspored polaganja u julskom ispitnom roku možete pogledati ovde.

*ZA NAKNADNU PRIJAVU ISPITA POTREBNO JE UPLATITI 2.000,00 DINARA (ZA SVAKI PRIJAVLJENI ISPIT) I U STUDENTSKOJ SLUŽBI UZETI POTVRDU ZA POLAGANJE  PRIJAVLJENOG ISPITA

*MOLE SE STUDENTI DA UPLATNICE SA PLAĆENIM ŠKOLARINAMA NE UBACUJU SA ISPITNIM PRIJAVAMA U SANDUČE ZA PRIJAVU ISPITA, VEĆ DA IH PREDAJU U STUDENTSKU SLUŽBU

*NEOPHODNO JE DA ELEKTRONSKI, U SVOM  STUDENTSKOM NALOGU STUDENT POPUNI ANKETU, DA BI USPEŠNO PRIJAVIO ISPIT