Navigacija

Delatnost fakulteta

Katalog TMF

Obrazovna delatnost na Fakultetu ostvaruje se kroz studije, kao i kroz posebne oblike studija za inovaciju znanja i stalno stručno obrazovanje i usavršavanje.

Studije na Fakultetu su osnovne, specijalističke, magistarske i doktorske.

Naučna delatnost

Naučni, stručni i obrazovni rad delovi su jedinstvene naučno-obrazovne delatnosti Fakulteta.

Fakultet obavlja naučnu delatnost kao ravnopravnu oblast svoje ukupne delatnosti.

Naučni rad ostvaruje se kroz osnovna, primenjena i razvojna istraživanja, koja se obavljaju u cilju razvoja nauke i struke, podizanja kvaliteta nastave, naučnog i stručnog usavršavanja, razvoja naučnog i nastavnog podmlatka, uvođenja studenata u naučni rad, kao i stvaranja materijalnih uslova za rad i razvoj Fakulteta.

Fakultet kao obrazovna i naučno-istrživačka ustanova obavlja sledeće delatnosti:

Obrazovna delatnost

Obrazovanje
Visoko obrazovanje
Istraživanje i eksperimentalni razvoj u prirodnim naukama i tehnološki razvoj
Tehnički fakultet  
Istraživanje i eksperimentalni razvoj u tehničko-tehnološkim naukama Istraživanje i eksperimentalni razvoj u nepomenutim prirodnim naukama
Tehničko ispitivanje i analiza Projektovanje
Inženjering Ostale arhitektonske i inženjerske aktivnosti i tehnički poslovi
Konsalting i menadžment poslovi Pružanje saveta i izrada kompjuterskih programa
Ostale aktivnosti u vezi sa kompjuterima Ostali pravni poslovi-veštačenje
Izdavačka delatnost
Izdavanje knjiga, brošura i drugih publikacija Štampanje i uslužne aktivnosti u vezi sa štampanjem
Reprodukcija i slaganje Ostale aktivnosti u vezi sa štampanjem
Delatnost biblioteka Trgovina knjigama