Navigacija

Akreditacija visokoškolske ustanove

2021.

Uverenje o akreditaciji visokoškolske ustanove iz 2021. možete pogledati i preuzeti ovde.

2014.

Uverenje o akreditaciji visokoškolske ustanove iz 2014. možete pogledati i preuzeti ovde.