Navigacija

Razvojno-istraživački centar grafičkog inženjerstva

Razvojno-istraživački centar (RIC) grafičkog inženjerstva je formiran 2006. godine proširenjem osnovne delatnosti postojećeg Zavoda za grafičku tehniku Katedre za Grafičko inženjerstvo.

RIC grafičkog inženjerstva je organizaciona celina TMF-a koji predstavlja bazu u kojoj se obavljaju praktične vežbe studenata profila Grafičko inženjerstvo, dizajn i ambalaža.
RIC se takođe bavi uslužnim delatnostima vezanim za proces štampe, odnosno pruža usluge pripreme, štampanja i dorade grafičkih proizvoda. Pružanje grafičkih usluga RIC-a je prvenstveno za potrebe Fakulteta, kako za udžbeničkim materijalom i ostalim materijalima potrebnim za odvijanje nastave, tako i za svim grafičkim proizvodima neophodnim za rad i promociju fakulteta. Slobodni kapaciteti su u funkciji pružanja usluga štampanja i drugim izdavačima odnosno trećim licima. Centar je jedina organizacija za pružanje grafičkih usluga u okviru Univerziteta u Beogradu i poseduje uveden integrisani sistem kvaliteta za pružanje štamparskih usluga (ISO).

Planiranim konceptom osavremenjavanja rada, pored postojećih ofset mašina, nabavljena je nova oprema čime je omogućena primena različitih tehnologija štampanja (klasična ofset štampa, digitalna štampa (kolor i crno-bela), plotovanje, štampa na diskovima) u realizaciji grafičkih proizvoda.

Ove tehnologije omogućavaju štampanje izdanja malih tiraža ili knjiga manjeg obima, a većeg tiraža u kratkom vremenskom intervalu, izradu postera i banera,
kao i štampanje korica za sve vrste poveza, izradu probnih otisaka, štampanje reklamnih izdanja (lifleti, katalozi, flajeri, prospekti, vizit karte), pozivnice i razne vrste personalizovanih materijala: zahvalnice, sertifikati, povelje, diplome, itd.

U proceduri uvođenja ISO standarda, izvršeno je anketiranje zadovoljstva korisnika uslugama RIC-a, u kojoj je RIC ocenjen najvišim ocenama.

Kontakt

Lokacija u podrumu male zgrade