Навигација

Графичко инжењерство, дизајн и амбалажа

Наставни план:

  Шифра Назив предмета  Семестар Статус предмета   Остали часови ЕСПБ
Часови активне наставе
П В ДОН
ПРВА ГОДИНА
Зимски семетар
1 14ЗП102 Математика I 1 O 3 4 0   7
2 14ЗП103 Техничка физика I 1 O 3 1,5 1,5   6
3 ЗП101 Општа хемија I 1 O 4 0 2   7
4 ЗП106 Страни језик I 1 O 1 1 0   2
5 ЗП105 Социологија 1 O 2 1 0   3
6 ЗП104 Инжењерско цртање 1 O 2 2 0   5
Летњи семетар
7 ЗП112 Математика II 2 O 3 3 0   7
8 14ЗП113 Техничка физика II 2 O 3 1,5 1,5   6
9 ЗП111 Општа хемија II 2 O 4   2   7
10 ЗП116 Страни језик II 2 O 1 1     2
11 14ЗП107 Основи примене рачунара 2 O 0,13 0 1,87   2
12 ЗП114 Елементи опреме у процесној индустрији 2 O 3 2 0   6
            60
 
ДРУГА ГОДИНА
Зимски семетар
1 ЗП211 Математика III 3 O 3 2 0   6
2 ЗП28 Органска хемија 3 O 4 0 2   7
3 ЗП21 Аналитичка хемија 3 О 2 0 3   5
4 ЗП22 Термодинамика 3 О 3 2 0   6
5 ЗП23 Инжењерска економија 3 О 2 1 0   3
6 ИИМ210 Основи инжењерства материјала 3 О 3 0 0   3
Летњи семетар
7 ЗП29 Физичка хемија 4 О 4 0 2   7
8 ЗП24 Електротехника са електроником 4 О 2 0 2   4
9 ЗП25 Програмирање 4 О 2 1 1   4
10 14ИИМ21 Метални материјали 4 О 2 0 2   5
11 14ИИМ22 Керамички материјали 4 О 2 2 0   5
12 14ИИМ23 Полимерни материјали 4 О 3 0,3 0,7   5
    60
 
ТРЕЋА ГОДИНА
Зимски семетар
1 14ИИМ31 Феномени преноса 5 О 3 1 0   5
2 14ИИМ32 Композитни материјали 5 О 3 0 1   5
3 14ИИМ33 Методе карактеризације материјала 5 О 3 0 1   5
4 14ИГИ31 Основи графичког инжењерства 5 О 2 1 1   5
5 14ИГИ33 Дизајн графичких производа 5 О 2 1 1   5
6 14ИГИ32 Припрема за штампање 5 О 2 0 2   5
Летњи семетар
7 14ИИМ34 Испитивање физичко механичких својстава 6 О 2 1 0   4
8   Изборни предмет 1 6 ИБ         3
9   Изборни предмет 2 6 ИБ         4
10 14ИГИ34 Технике штампања 6 О 2 1 1   5
11 14ИГИ35 Штампарске форме 6 О 2 1 1   5
12 14ИГИ36 Графичка дорада и амбалажа 6 О 2 1 1   5
13 14ИГИ37 Графичке боје и лепкови 6 О 2 0 2   5
    60
 
ЧЕТВРТА ГОДИНА
Зимски семетар
1 ЗП42 Основи пројектовања 7 О 2 0 0   2
2 14ИИМ41 Корозија и заштита материјала 7 О 3 0 1   5
3   Изборни предмет 3 7 О         4
4 14ИГИ41 Стандардизација и квалитет у графичкој индустрији 7 О 2 1 1   5
5 14ИГИ42 Веб дизајн и електронско издаваштво 7 О 1 0 3   5
6 14ИГИ43 Технологија папира, картона и лепенке 7 О 3 0,7 0,3   5
7 14ИГИ44 Штампање амбалажних материјала 7 О 3 0,5 0,5   4
Летњи семетар
8 ЗП41 Економика предузећа и менаџмент 8 О 3 1 0   4
9 14ИИМ44 Принципи избора материјала 8 О 2 0 2   5
10 14ИИМ45 Амбалажни материјали 8 О 2 1 0   3
11 14ИИМ46 Рециклажа материјала 8 О 3 0 0   3
12 14ИИМ47 Обрада материјала штампањем 8 О 3 0 0   3
       
13 ЗП44 Стручна пракса 8   2   3
14 ЗП45 Завршни рад 8 8 9
Укупно ЕСПБ бодова 240

 

 

 

Изборни предмети на студијском профилу Графичко инжењерство, дизајн и амбалажа

Бира се по један предмет из сваког блока понуђених предмета.

  Ш Назив предмета Тип Статус предмета   ЕСПБ
Часови активне наставе
П В ДОН СИР
Изборни предмет 1
1 14ИИМ35 Инжењерство површина  СА И 2 0 1   3
2 14ИИМ36 Графички програмски пакети СА И 1 3 0   3
3 14ИИМ37 Увод у методу коначних елемената СА И 1 1 1   3
Изборни предмет 2
1 14ИИМ38 Физика чврстог стања ТМ И 3 0 0   4
2 14ИИМ39 Основи хемије чврстог стања ТМ И 2 0 1   4
3 14ИИМ310 Наноматеријали и нанотехнологије ТМ И 3 0 0   4
Изборни предмет 3
1 14ИИМ42 Одрживи развој СА И 3 0 0   4
2 14ИИМ43 Индустријски дизајн СА И 2 0 1   4