Navigacija

Statistika upisa

Prosečne ocene iz srednje škole i broj prijavljenih kandidata

Godina

Prosečna ocena

Broj kandidata

2017

4,54

440

2018

4,58

430

2019

4,57

422

2020

4,54

383

2021

4,57

376

2022

4,63

312

2023

4,65

278

* podaci dobijeni na osnovu prvog i prvog dodatnog upisnog roka

Prosečne ocene upisanih kandidata i broj poena na prijemnom ispitu

Godina

Prosečna ocena

Prosečan broj poena na prijemnom ispitu

Broj kandidata

2017

4,46

70,66

326

2018

4,53

67,88

278

2019

4,53

68,82

318

2020

4,52

73,39

311

2021

4,50

60,26

251

2022

4,60

63,24

239

2023

4,64

57,49

194

* podaci se odnose na sve upisane kandidate, poeni sa prijemnog ispita nose 60% ukupnog broja poena

Studijski program

Godina

Prosečna ocena

Prosečan broj poena na prijemnom

Broj upisanih kandidata

Broj budžetskih mesta

Hemijsko inženjerstvo

2017

4,56

73,65

138

145

2018

4,62

73,78

133

145

2019

4,56

70,32

149

145

2020

4,54

80,63

150

145

2021

4,57

64,10

101

145

2022

4,68

67,05

106

145

2023

4,67

56,05

65

140

Biohemijsko inženjerstvo i biotehnologija

2017

4,63

79,89

72

70

2018

4,62

68,05

81

70

2019

4,70

78,64

76

70

2020

4,55

71,60

83

80

2021

4,54

65,34

81

80

2022

4,68

69,18

65

85

2023

4,72

61,57

87

90

Inženjerstvo zaštite životne sredine

2017

4,34

63,66

50

55

2018

4,01

53,53

32

55

2019

4,35

59,95

55

55

2020

4,40

70,70

36

55

2021

4,53

52,70

30

55

2022

4,22

41,92

17

50

2023

4,39

29,48

8

40

Inženjerstvo materijala

2017

4,01

70,84

23

25

2018

4,16

59,00

7

25

2019

4,09

52,62

10

25

2020

4,44

60,91

8

23

2021

4,43

44,99

10

23

2022

4,63

54,64

8

25

2023

4,37

63,03

10

30

Metalurško inženjerstvo

2017

4,32

66,17

7

15

2018

4,20

43,91

8

15

2019

4,43

64,47

3

15

2020

4,45

89,00

1

12

2021

3,61

18,30

5

12

2022

4,62

39,10

1

10

2023

4,69

67,60

1

15

* podaci se odnose na prvi upisni rok, broj upisanih kandidata odnosi se i na budžetska i na samofinansirajuća mesta, poeni sa prijemnog ispita nose 60% ukupnog broja poena

Ukupan broj poena upisanih kandidata

Godina

Minimalni broj poena

Prosečan broj poena

Maksimalni broj poena

2017

32,24

78,11

100

2018

31,54

76,95

100

2019

35,44

77,52

100

2020

35,12

80,18

100

2021

31,06

72,14

100

2022

33,40

74,77

100

2023

33,50

71,59

100

* podaci se odnose na sve upisane kandidate.

Studijski program

Godina

Minimalni broj poena

Prosečan broj poena 

Maksimalni broj poena

Hemijsko inženjerstvo

2017

39,34

80,70

100

2018

45,80

81,20

100

2019

40,02

78,66

100

2020

55,22

84,71

100

2021

48,64

75,03

100

2022

46,94

77,65

100

2023

44,26

70,98

100

Biohemijsko inženjerstvo i biotehnologija

2017

45,52

84,95

100

2018

37,40

77,77

100

2019

35,44

84,78

100

2020

43,60

79,34

100

2021

40,32

75,56

100

2022

42,04

78,96

100

2023

37,72

74,66

100

Inženjerstvo zaštite životne sredine

2017

45,38

72,89

96,40

2018

37,44

66,46

95,48

2019

50,04

70,75

96,76

2020

37,18

77,61

100

2021

45,14

67,82

96,24

2022

33,40

58,92

88,02

2023

36,98

52,82

71,40

Inženjerstvo materijala

2017

37,16

74,60

93,10

2018

52,78

68,66

93,86

2019

39,36

64,27

90,12

2020

54,36

72,06

99,14

2021

37,06

62,43

91,00

2022

41,14

69,79

87,98

2023

33,50

72,76

90,74

Metalurško inženjerstvo

2017

49,28

74,27

89,82

2018

37,46

59,92

99,42

2019

59,54

74,11

87,46

2020

89,02

89,02

89,02

2021

31,06

39,82

48,56

2022

60,42

60,42

60,42

2023

78,04

78,04

78,04

* podaci se odnose na prvi upisni rok

Upisani kandidati po srednjim školama

  • podaci za 2017. godinu - PDF
  • podaci za 2018. godinu - PDF
  • podaci za 2019. godinu - PDF
  • podaci za 2020. godinu - PDF
  • podaci za 2021. godinu - PDF
  • podaci za 2022. godinu - PDF
  • podaci za 2023. godinu - PDF