Navigacija
Više vesti...

Pristupno predavanje za kandidate koji su se prijavili na konkurs za izbor jednog asistenta za užu naučnu oblast Tehnička fizika, sa temom: „Prvi princip termodinamike i ciklusi“, se pomera za petak, 05.02.2021. godine.

Satnica osteje ista:
Kandidat Slobodan Milutinović – 9:00,
Kandidat Sanja Pavlović – 10:00
Kandidat Nebojša Mijatović – 11:00
Trajanje pristupnog predavanja je 45 minuta.

Katedra za Tehničku fiziku

OGLAS   ZA PRIKUPLJANJE PISANIH PONUDA ZA DAVANJE U ZAKUP LOKALA

O G L A S
ZA PRIKUPLJANJE PISANIH PONUDA ZA DAVANJE U ZAKUP LOKALA
Daje se u zakup lokal površine 32m2 u prizemlju sa pripadajućim podrumom površine 28,70m2, u stambeno-poslovnoj zgradi Zadužbine Veselina Lučića, u Beogradu, u Ul. Đorđa Jovanovića broj 5, druga zona, u viđenom stanju, tako da se zakupac potpisom ugovora o zakupu odriče bilo kakvih primedbi po osnovu eventualnih materijalnih nedostataka na predmetnoj nepokretnosti.

Fondacija Milana Stefanovića-Smederevca i supruge Darinke, dana 18. septembra 2020. godine raspisuje oglas za prikupljanje pisanih ponuda za davanje u zakup stana broj 7, površine 78m2, na trećem spratu zgrade Fondacije, u stambeno-poslovnoj zgradi Fondacije Milana Stefanovića-Smederevca i supruge Darinke, u Beogradu, u Ul. Terazije 39, ekstra zona, u viđenom stanju,  tako da se zakupac potpisom ugovora o zakupu odriče bilo kakvih primedbi po osnovu eventualnih materijalnih nedostataka na predmetnoj nepokretnosti.

Više vesti...