Navigacija

Naftna industrija Srbije je odlučila da, po prvi put, otvori poziv studentima partnerskih fakulteta za učešće na ovogodišnjoj Naučno-tehničkoj konferenciji mladih specijalista, koja se održava od 30. jula do 2. avgusta.

Već sedam godina organizujemo lokalnu NTK u kojoj su aktivno učestvovali zaposleni organizacione celine UPSTREAM, kao i kolege iz drugih organizacionih delova Kompanije. Ovogodišnja konferencija će biti posebno obogaćena prisustvom studenata, pružajući im priliku da predstave svoje radove u obliku postera.

Studenti će imati jedinstvenu priliku da dobiju povratne informacije, profesionalno i ekspertsko mišljenje od strane učesnika i članova eksperstkih komisija u sekcijama NTK.

Više vesti...

Zajednička laboratorija kompanije HBIS i Tehnološko-metalurškog fakulteta Univerziteta u Beogradu

Dana 15.04.2024 je pokrenuta Zajednička virtuelna laboratorija za zelenu proizvodnju čelika kompanije HBIS (u čijem sastavu posluje železara u Smederevu), Kina i Katedre za metalurško inženjerstvo Tehnološko-metalurškog fakulteta Univerziteta u Beogradu.

Zavod za intelektualnu svojinu organizuje vebinare posvećene patentnoj zaštiti. Tokom marta, aprila i maja, održaće se šest vebinara tokom kojih će se učesnici upoznati sa najvažnijim temama u vezi sa zaštitom pronalazaka.

Prijavite se za učešće na vebinaru po izboru popunjavanjem kontakt forme na sledećem linku.

Više vesti...
Više vesti...