Navigacija

Ovogodišnje polufinale Tehnološke studije slučaja „Tech Case Study 2021” nam je donelo brojna rešenja srednjoškolskih timova za smanjenje emisije lako isparljivih jedinjenja u procesu proizvodnje ambalaže u prehrambenoj industriji. Preliminarna rešenja su bila inovativna, maštovita i složena i nije bilo lako izabrati 10 timova koji će se nadmetati u finalu.

Finale će biti održano 12.5.2021. godine sa početkom u 11 časova u svečanoj sali Tehnološko metalurškog fakulteta, prema agendi .

Više informacija možete pronaći na stranici Tehnološke studije slučaja - Tech Case Study 2021

Tehnološko-metalurški fakultet Univerziteta u Beogradu treću godinu zaredom organizuje Tehnološku studiju slučaja „Tech case study 2021“ uz podršku Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja i u saradnji sa eVOC projektom koji finansijski podržava Ambasada Kraljevine Norveške u Beogradu. Takmičenje je osmišljeno tako da učenicima završnih godina srednjih škola približi posao tehnologa i testira njihove inženjerske veštine kroz realan problem iz oblasti održivog razvoja.

Propozicije takmičenja možete pogledati u dokumentu
Link za prijavu je na adresi http://bit.ly/TechCaseStudy2021

Više vesti...

Ovogodišnje polufinale Tehnološke studije slučaja „Tech Case Study 2021” nam je donelo brojna rešenja srednjoškolskih timova za smanjenje emisije lako isparljivih jedinjenja u procesu proizvodnje ambalaže u prehrambenoj industriji. Preliminarna rešenja su bila inovativna, maštovita i složena i nije bilo lako izabrati 10 timova koji će se nadmetati u finalu.

Finale će biti održano 12.5.2021. godine sa početkom u 11 časova u svečanoj sali Tehnološko metalurškog fakulteta, prema agendi .

Više informacija možete pronaći na stranici Tehnološke studije slučaja - Tech Case Study 2021

Tehnološko-metalurški fakultet Univerziteta u Beogradu treću godinu zaredom organizuje Tehnološku studiju slučaja „Tech case study 2021“ uz podršku Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja i u saradnji sa eVOC projektom koji finansijski podržava Ambasada Kraljevine Norveške u Beogradu. Takmičenje je osmišljeno tako da učenicima završnih godina srednjih škola približi posao tehnologa i testira njihove inženjerske veštine kroz realan problem iz oblasti održivog razvoja.

Propozicije takmičenja možete pogledati u dokumentu
Link za prijavu je na adresi http://bit.ly/TechCaseStudy2021

Pristupno predavanje za kandidate koji su se prijavili na konkurs za izbor jednog asistenta za užu naučnu oblast Tehnička fizika, sa temom: „Prvi princip termodinamike i ciklusi“, se pomera za petak, 05.02.2021. godine.

Satnica osteje ista:
Kandidat Slobodan Milutinović – 9:00,
Kandidat Sanja Pavlović – 10:00
Kandidat Nebojša Mijatović – 11:00
Trajanje pristupnog predavanja je 45 minuta.

Katedra za Tehničku fiziku

Više vesti...

Tehnološko-metalurški fakultet Univerziteta u Beogradu treću godinu zaredom organizuje Tehnološku studiju slučaja „Tech case study 2021“ uz podršku Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja i u saradnji sa eVOC projektom koji finansijski podržava Ambasada Kraljevine Norveške u Beogradu. Takmičenje je osmišljeno tako da učenicima završnih godina srednjih škola približi posao tehnologa i testira njihove inženjerske veštine kroz realan problem iz oblasti održivog razvoja.

Propozicije takmičenja možete pogledati u dokumentu
Link za prijavu je na adresi http://bit.ly/TechCaseStudy2021

Više vesti...