Navigacija
Više vesti...

Pristupno predavanje za kandidate koji su prijavili na konkurs za izbor jednog asistenta za užu naučnu oblast Matematika, sa temom „Neprekidnost realne funkcije jedne realne promenljive“, održaće se u ponedeljak 28.09.2020. u 12 časova u sali 31 na Katedri za matematičke nauke TMFa. Kandidati koji su pozvani da održe predavanje su: Andrijana Marjanović u 12 časova i Ivana Sarić u 12 časova i 25 minuta.

Fondacija „DOCENT DR MILENA DALMACIJA“ dodeljuje nagradu „Docent Dr Milena Dalmacija“ za doktorsku disertaciju koja je dala najveći naučni doprinos iz oblasti zaštite životne sredine na univerzitetima u Republici Srbiji za period 1.10.2017. – 30.09.2020. godine.

Tekst konkursa možete pogledati na linku

Više vesti...
Više vesti...