Navigacija
Više vesti...

Pristupno predavanje za kandidata koji se prijavio na konkurs za izbor jednog docenta, za užu naučnu oblast Elektrohemija, sa temom: "Eksperimentalne osnove hemijske kinetike“, održaće se u sredu 06.07.2022. u učionici Katedre za fizičku hemiju i elek...

Pristupno predavanje za kandidate koji su se prijavili na konkurs za izbor jednog asistenta za užu naučnu oblast Inženjerstvo materijala, sa temom: „Mehanička svojstva materijala sa metodama ispitivanja“, održaće se 05.07.2022. godine u Laboratoriji za Konstrukcione i specijalne materijale -139 sa sledećim rasporedom:

Kandidat Daniel Mijailović– 11:00,

Kandidat Aleksandra Janićijević– 12:00

Trajanje pristupnog predavanja je 45 minuta.

Više vesti...
Više vesti...