Navigacija

Objavljen poziv za međunarodno studentsko takmičenje CESAER Student Challenge 2023 (https://www.cesaer.org/news/the-2023-edition-of-our-20000-cesaer-student-challenge-now-launched-1416/), koje se ove godine fokusira na temu ’Doprinos nauke i tehnologije održivom razvoju’, pružajući mogućnost studentskim timovima da pokažu inovativna tehnološka rešenja koja na održiv način odgovaraju na aktuelne lokalne i globalne izazove.

Obaveštavaju se studenti da od danas počinje novi način plaćanja školarina i prijava polaganja ispita svaki četvrti i naredni put. Uputstvo za vršenje plaćanja može se pogledati na stranici Servisi, kao i na linku ispod. Studentska služba će prihvatati uplate po starom sistemu do kraja decembra, a studenti su u obavezi da od januara u potpunosti pređu na novi sistem plaćanja.

Uputstvo za vršenje plaćanja studenata

Raspored časova na osnovnim akademskim studijama u zimskom semestru za studente koji su prvi put upisali prvu godinu školske 2022/2023 možete pogledati ovde.

Kompletan raspored nastave biće objavljen u petak 7. oktobra. Molimo studente prve godine da obrate pažnju na eventualne promene koje mogu da nastanu nakon generisanja rasporeda za studente viših godina.

Više vesti...
Više vesti...
Više vesti...