Navigacija

Društvo za ETRAN, pod pokroviteljstvom Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije i uz podršku kolektivnih članova Društva i međunarodnogudruženja IEEE organizuje

63. Nacionalnu konferenciju i 6. međunarodnu konferenciju za elektroniku, telekomunikacije, računarstvo, automatiku i nuklearnu tehniku. Detaljnije

U sredu, 03.10. na Tehnološko-metalurškom fakultetu Univerziteta u Beogradu otvorena je farmaceutska čista soba, namenjena podizanju nivoa kvaliteta nastave na profilu Farmaceutsko inženjerstvo.

Tim stručnjaka, među kojima su i profesori i istraživači sa Tehnološko-metalurškog fakulteta Univerziteta u Beogradu, osvojio je zlatnu medalju na Međunarodnoj izložbi tehničkih inovacija, patenata i pronalazaka

Više vesti...