Navigacija

Najbolje plasirane ekipe su:

  1. ZERO – Anđela Ruta Stanču, Todor Dimitrijević, Teodora Jelisavčić, Sofija Avramesku, mentor Goran Milićev, Peta i Četrnaesta beogradska gimnazija
  2. PRACTICAL SOLUTIONS GROUP – Đorđe Nožanić, Nevena Ilić, Goran Knežević, Vuk Obradović, mentor Olivera Vukoičić, Istraživačka stanica Petnica
  3. APEX – Bojana Tepavčević, Vuk Tomić, Luka Papak, Marko Latas, mentor Maja Dejanoska, Peta beogradska gimnazija

Opširnije...

Više vesti...

Najbolje plasirane ekipe su:

  1. ZERO – Anđela Ruta Stanču, Todor Dimitrijević, Teodora Jelisavčić, Sofija Avramesku, mentor Goran Milićev, Peta i Četrnaesta beogradska gimnazija
  2. PRACTICAL SOLUTIONS GROUP – Đorđe Nožanić, Nevena Ilić, Goran Knežević, Vuk Obradović, mentor Olivera Vukoičić, Istraživačka stanica Petnica
  3. APEX – Bojana Tepavčević, Vuk Tomić, Luka Papak, Marko Latas, mentor Maja Dejanoska, Peta beogradska gimnazija

Opširnije...

Više vesti...
Više vesti...