Navigacija

Projekti

Reference TMF-a u oblasti saradnje sa privredom – od 2007. godine

 • Idejni tehnološki projekat, Fabrika za preradu starih olovnih akumulatora i izradu legura na bazi olova, Monbat PLC doo, Inđija, 2007.
 • Idejni tehnološki projekat, Rekonstrukcija, ugradnja opreme i instalacija i promena namene dela postojeće proizvodne hale u livnicu aluminijuma u kompleksu ATB Sever, ATB Severe, Subotica, 2007.
 • Izrada strategije uvođenja čistije proizvodnje u Republici Srbiji, MNZŽS, 2007.
 • Upravljanje otpadnim uljima na teritoriji grada Beograda, projekat za Grad Beograd-Sekretarijat za zaštitu životne sredine, 2007-2008.
 • Razvoj novih tehnologija za remedijaciju komunalnih otpadnih voda za mala postrojenja (kućna i industrijska upotreba), 2008.
 • Upravljanje otpadnim uljima na teritoriji grada Beograda-faza 2, projekat za Grad Beograd-Sekretarijat za zaštitu životne sredine, 2009-2010.
 • LEAP studija Opštine Ruma, 2008.
 • Idejni tehnološki projekat, Topionice aluminijuma–aneks 1 u okviru kompleksa Le Belijer Kikinda, Le Belijer, Kikinda, 2008.
 • Individualni tretman otpadnih voda na ruralnom području, Program razvoja opština u jugozapadnoj Srbiji - PRO, UNDP − TMF, 2009.
 • Idejno rešenje za izdvajanje sekundarnih sirovina iz komunalnog otpada na teritoriji opštine Vračar, 2009.
 • Idejni tehnološki projekat Postrojenja za kontrolu mirisa i tretman industrijske otpadne vode u Fabrici za obradu vode »HIP Petrohemija« – Pančevo, Projekat rađen za Veolia Water Solutions & Technologies in Serbia – Beograd, TMF, 2009.
 • Generalni projekat Postrojenja za kontrolu mirisa i tretman industrijske otpadne vode u Fabrici za obradu vode »HIP Petrohemija« – Pančevo sa Prethodnom studijom opravdanosti, Projekat rađen za Veolia Water Solutions & Technologies in Serbia – Beograd , TMF, 2009.
 • Idejni tehnološki projekat, Kompleks industrijskog pogona topionice Sirmium Steel-Topionica i livnica čeličnih gradica, Sirmium Steel doo, Sremska Mitrovica, 2009.
 • Studija opravdanosti, Modernizacija topionice u Boru, RTB Bor, 2009.
 • Studija uticaja na životnu sredinu, Fabrika za preradu starih olovnih akumulatora i izradu legura na bazi olova, Monbat PLC doo, Inđija, 2009.
 • Studija opravdanosti, Kompleks industrijskog pogona topionice Sirmium Steel-Topionica i livnica čeličnih gredica, Sirmium Steel doo, Sremska Mitrovica, 2009.
 • Glavni tehnološki projekat proizvodnje tečnih i praškastih proizvoda u preduzeću »Galenika-Fitofarmacija« -projekat izvedenog objekta, TMF, 2010.
 • Glavni projekat remedijacije kontaminiranog zemljišta na lokaciji Fiat Automobili Srbija procesom termičke desorpcije; Veolia-FIAT, 2010.
 • Lokalni registar izvora zagađivanja životne sredine na teritoriji Beograda (I, II, III i IV faza), Sekretarijat za zaštitu životne sredine Grada Beograda, , 2010-2013.
 • Studija o proceni uticaja na životnu sredinu, Projekat modernizacija topionice u Boru, RTB Bor, 2011
 • Sudija o proceni uticaja na životnu sredinu, Postrojenje za reciklažu električnog i elektronskog otpada RJ Krnjača, S.E.Trade, Beograd, 2011.
 • Izrada tehničke dokumentacije za potrebe izdavanja Integrisane dozvole, Monbat PLC d.o.o., Inđija, 2011.
 • Izrada tehničke dokumentacije za potrebe izdavanja Integrisane dozvole, Sirmium Steel doo., Sremska Mitrovica, 2011.
 • Tehnološki projekat izvedenog objekta, Livnica aluminijuma, LeBelier, Kikinda, 2011.
 • Tehnološki projekat izvedenog objekta, Livnica čelika, AD Livnica Kikinda, Kikinda, 2011.
 • Glavni tehnološki projekat centra za sakupljanje i sortiranje reciklabilnih materijala, za JKP Higijena, Pančevo, 2011.
 • Glavni tehnološki projekat centra za sakupljanje i sortiranje otpada za JKP Mediana, Niš, 2011.
 • Tehnološki projekat izgradnje reciklažnih dvorišta i detaljni plan upravljanja reciklabilnim otpadom, 2011-2012.
 • Glavni tehnološki projekat reciklažnog centra Grada Valjeva, 2011.
 • Glavni tehnološki projekat reciklažnog centra Opštine Ada, 2011.
 • Glavni tehnološki projekat reciklažnog centra Grada Zrenjanina, 2011.
 • Glavni tehnološki projekat reciklažnog centra Opštine Paraćin, 2011.
 • Glavni tehnološki projekat reciklažnog centra Opštine Negotin, 2011.
 • Glavni tehnološki projekat reciklažnog centra Opštine Trstenik, 2011.
 • Glavni tehnološki projekat za izgradnju i opremanje reciklažnog centra, za Opštinu Sokobanja, 2011.
 • Glavni tehnološki projekat Centra za sortiranje reciklabilnih materijala i za sakupljanje posebnih tokova otpada grada Kraljeva, 2011.
 • Glavni tehnološki projekat za izgradnju i opremanje reciklažnog centra, centra za razvrstavanje i privremeno skladištenje reciklabilnih materijala i posebnih tokova otpada, za JKP Gradska čistoća Beograd, 2011.
 • Glavni tehnološki projekat reciklažnog centra Opštine Svilajnac, 2011.
 • Glavni tehnološki projekat reciklažnog centra Opštine Majdanpek, 2011.
 • Glavni tehnološki projekat Postrojenja za preradu radioaktivnog otpada - objekat „Latransa“ u Institutu za nuklearne nauke „Vinča“- projekat izvedenog objekta, TMF-Mašinoprojekt, 2011.
 • Idejni tehnološki projekat, Postrojenje za reciklažu električnog i elektronskog otpada RJ Krnjača, S.E.Trade, Beograd, 2011.
 • Idejni tehnološki projekat rekonstrukcije i dogradnje livnice-Proizvodna linija disamatik, AD Radijator, Zrenjanin, 2011.
 • Idejni tehnološki projekat, Izgradnje fabrike sumporne kiseline i dela topionice bakra u RTB Boru, RTB Bor Grupa d.o.o., Bor, 2012.
 • Glavni tehnološki projekat remedijacije kontaminiranog zemljišta na lokaciji Fiat Automobili Srbija procesom termičke desorpcije; Veolia-FIAT, 2011.
 • Idejni tehnološki projekat, Rekonstrukcija topionice bakra u RTB Boru-OUTOTEC, RTB Bor Grupa d.o.o., Bor, 2012.
 • Glavni tehnološki projekat Postrojenja za tretman industrijske otpadne vode » HIP Petrohemija« – Pančevo, Projekat rađen za Veolia Water Solutions & Technologies in Serbia – Beograd, TMF, 2012.
 • Glavni tehnološki projekat Postrojenja za kontrolu mirisa u Fabrici za obradu vode »HIP Petrohemija« – Pančevo, Projekat rađen za Veolia Water Solutions & Technologies in Serbia – Beograd , TMF, 2012.
 • Studija „Rešavanje problema električnih uređaja punjenih PCB uljima u EPS-u; I deo Aktuelizacija stanja – izrada inventara i mogućnost destrukcije PCB aktuelnim domaćim tehnologijama“, JP Elektroprivreda Srbije i EI Nikola Tesla, 2012.
 • Glavni tehnološki projekat reciklažnog centra Opštine Inđija, 2012.
 • Glavni tehnološki projekat reciklažnog dvorišta u Vranju, 2012.
 • Glavni tehnološki projekat reciklažnog centra Opštine Bor, 2012.
 • Glavni tehnološki projekat Izgradnje fabrike sumporne kiseline i dela topionice bakra u RTB Boru, RTB Bor Grupa d.o.o., Bor, 2012.
 • Studija zatečenog stanja zauljenog zemljišta i naftnih muljeva na objektima i lokacijama kompanije NIS a.d.; NIS, 2012.
 • Studija izvodljivosti trajnog zbrinjavanja naftnih muljeva i zauljenog zemljišta u NIS a.d. Novi Sad, NIS, 2012.
 • Idejni tehnološki projekat mobilnog postrojenja za dekontaminaciju PCB kontaminiranih ulja, EPS-Institut Nikola Tesla, 2012.
 • Idejni tehnološki projekat Postrojenja za proizvodnju tečnog kalcijum hlorida, Projekat rađen za Aquastatin d.o.o.-Beograd, 2013.
 • Idejni tehnološki projekat Postrojenje za sušenje CaSO4·5H2O kapaciteta 500 kg/h. Projekat rađen za Projmetal a.d.-Beograd, TMF, 2013.
 • Idejni tehnološki projekat Postrojenje za prečišćavanje emisionih gasova komora za sterilizaciju etilen oksidom, Projekat rađen za Zavod za biocide i medicinsku ekologiju-Beograd, TMF, 2013.
 • Studija o proceni uticaja na životnu sredinu projekta „Dekontaminacija PCB (PolyChlorinated Biphenyls) kontaminiranih transformatora i izolacionih ulja mobilnim postrojenjem“, Institut Nikola Tesla, 2013.
 • Glavni tehnološki projekat mobilnog postrojenja za dekontaminaciju PCB kontaminiranih ulja, Institut Nikola Tesla, 2014.
 • Sprečavanje posledica udesnih situacijau transformatorskim postrojenjima JP EPS i regeneracija za ponovno korišćenje mineralnih transormatorskih ulja primenom, JP Elektroprivreda Srbije - ETI Nikola Tesla, 2014.
 • Procena tržišne vrednosti postrojenja, opreme, građevina i zemnjišta Fabrike papira, Lepenka Novi Kneževac, 2014.
 • Procena vrednosti postrojenja i opreme za direktnu i indirektnu proizvodnju ambalažnog papira, smeštenih u Fabrici hartije Beograd, Fabrika hartije Beograd, 2014.
 • Metodologija ocene, projektovanja i održavanja izvorišta podzemnih voda u aluvijalnim sredinama u zavisnosti od stepena anaerobnosti: Kovin, Institut Jaroslav Černi, 2014.
 • Razvoj novih tehnologija proizvodnje poliola različitih svojstava iz otpadne polietilentereftalne ambalaže i alkidnih, poliestarskih i poliuretanskih proizvoda, Gradska uprava grada Beograda, 2014.
 • Upravljanje polimernim otpadom na teritoriji grada Beograda - prva faza, Gradska uprava grada Beograda, 2014.
 • Istraživanje uzoraka loma rukavca valjka broj tri u Fabrici hartije Beograd, Fabrika hartije Beograd, 2014.
 • Potencijalni rizici od prisustva teških metala, radionukleida i organskih polutanata u zemljištu, Veterinarski fakultet, 2014.
 • Izrada tehnološkog projekta izvedenog objekta pogona za proizvodnju Mg legura iz otpada na bazi magnezijuma nestandardnog kvaliteta do komercijalne proizvodnje, Mg Serbien, 2014.
 • Izrada i formiranje Glavnih projekata za dobijanje dozvola za rekonstrukciju Topionice bakra u RTB Bor, Energoprojekt, 2014.