Navigacija

Katedra za biohemijsko inženjerstvo i biotehnologiju

Katedra za biohemijsko inženjerstvo i biotehnologiju, koja je nosilac istoimenog studijskog programa, ima bogatu tradiciju, reputaciju i svetski priznate rezultate. Tokom osnovnih studija koje traju četiri godine i jednogodišnjih master studija, obrazuju se inženjeri da učestvuju u izvođenju, optimizaciji, unapređivanju i kontroli brojnih biotehnoloških procesa. Pored upoznavanja sa svim važnim tradicionalnim biotehnološkim procesima, budući inženjeri se osposobljavaju da budu nosioci i glavni učesnici u razvoju i uvođenju novih inovativnih biotehnologija zasnovanih na principima uštede energije i zaštite zdravlja ljudi i životne okoline. Kako se za izvođenje biotehnoloških procesa, kao sirovine, često koriste otpadni materijali prehrambene industrije i poljoprivrede, kojih u Srbiji ima u izobilju, razvoj biotehnologije je od vitalnog interesa poslednjih godina.

Biotehnologije su prirodne, održive i nude rešenja za mnoge aktuelne probleme poput nestašice energenata, hrane i problema zagađenja životne sredine. Ovi procesi se zasnivaju na primeni mikroorganizama, enzima, biljnih i animalnih ćelija ili njihovih delova, a koriste se za proizvodnju široke lepeze proizvoda prehrambene, hemijske i farmaceutske industrije poput pekarskog, prehrambenog i krmnog kvasca, piva, vina, alkohola, organskih kiselina, rastvarača, vitamina, enzima, aminokiselina, polisaharida, površinski aktivnih materija, bioinsekticida, biopesticida, biogoriva, farmaceutika i dijagnostičkih sredstava.

Studijski program je akreditovan i usklađen sa programima na renomiranim Univerzitetima u svetu i Evropi i prati savremene trendove i stanje nauke u oblasti biotehnologije. Svi predmeti i nastavni programi predmeta su jasno prepoznatljivi i usaglašeni sa sličnim kursevima u svetu čime se omogućava nesmetana mobilnost studenata. Pored velikog broja izbornih predmeta, jezgro studijskog programa čine biohemija, enzimologija, mikrobiologija, genetika, biotehnološki procesi, kao i prehrambena biotehnologija, farmaceutska biotehnologija, hemijska biotehnologija i biotehnologija u zaštiti životne sredine. Nastava je modernizovana i pokrivena velikim brojem univerzitetskih udžbenika, uputstava za vežbe i priručnika.

Na master akademskim studijama, budući studenti se mogu opredeliti za dva izborna područja (modula):

  1. biohemijsko inženjerstvo i
  2. prehrambenu tehnologiju.

Biohemijsko inženjerstvo ima naglasak na inženjerskom obrazovanju kojim se studenti osposobljavaju za optimizaciju, kontrolu i rukovođenje biotehnološkim procesima. Pored bazičnih predmeta iz oblasti fenomena prenosa, optimizacije, modelovanja i dizajna bioprocesa, studentima je omogućeno da kroz izborne predmete steknu stručna znanja iz metaboličkog i genetičkog inženjerstva, biosenzora, molekularne dijagnostike, energetske integracije procesa, kao i da ovladaju savremenim bioanalitičkim tehnikama. U prvi plan su stavljeni biotehnološki postupci proizvodnje biogasa, etanola, metanola, vodonika i biodizela, kao i proizvodnja u integrisanim biotehnološkim sistemima zasnovana na otpadnoj biomasi iz poljoprivrede i industrije. Ovi stručnjaci pored proizvodne delatnosti, osposobljeni su za rad u projektnim, istraživačkim i razvojnim organizacijama iz oblasti biohemijskog inženjerstva i biotehnologije.

Izborno područje Prehrambena tehnologija ima naglasak na konkretnim procesima u prehrambenoj industriji, sirovinama, poluproizvodima i gotovim proizvodima, procesnim parametrima i njihovoj međusobnoj interakciji, opremi i principima rada u proizvodnji slada i piva, šećera, skroba i njegovih derivata, masti i ulja, fermentisanih mlečnih proizvoda. Studenti ovog izbornog područja stiču neophodna teorijska i eksperimentalna znanja iz oblasti hemije hrane, analitike prehrambenih proizvoda kao i mikrobiologije hrane i mikrobiološke analitike. Isto tako, studentima je omogućeno da kroz izborne predmete steknu stručna znanja iz oblasti upravljanja kvalitetom i bezbednošću hrane primenom standarda, pakovanja hrane, kao i primene enzima u tradicionalnim prehrambenim procesima, ali i u novim procesima za proizvodnju bioaktivnih supstanci kao komponenti funkcionalne hrane, koja pored nutritivne i energetske vrednosti, ima pozitivno dejstvo na zdravlje ljudi.

Zanimanje svršenih studenata osnovnih i master studija ovog smera je prepoznatljivo u privredi, a budući inženjeri su osposobljeni za rad u svim oblastima biotehnologije i prehrambene industrije uključujući fabrike piva, vina, jakih alkoholnih pića, skrobare, sirćetane, mlekare, fabrike alkohola, kvasca, fabrike farmaceutskih i dijagnostičkih preparata, fabrike za preradu vode i otpada, proizvodnju hemikalija i energenata. Inženjeri ovog profila, takođe, mogu da rade u školama i projektnim, istraživačkim i razvojnim institutima, organizacijama koje se bave distribucijom sirovina, opreme i proizvoda, kao i službama za nadzor higijensko-sanitarne i zdravstvene ispravnosti.

Video vezan za aktivnosti na katedri možete pogledati na linku:

https://www.youtube.com/watch?v=1KGbUWyZGz8

https://www.youtube.com/watch?v=1mEwwVa_LC4

Osoblje katedre

Profesor emeritus

Redovni profesor

Vanredni profesor

Docent

Asistent doktor nauka

Viši naučni saradnik

Naučni saradnik

Istraživač saradnik

Istraživač pripravnik

Ostali