Navigacija

dr Marija Milić

Naučni saradnik
Katedra za biohemijsko inženjerstvo i biotehnologiju

TMF - velika zgrada, kancelarija 35

lokal 724
Naučna oblast Biohemijsko inženjerstvo i biotehnologija
Datum izbora u zvanje 30. novembar 2016.