Navigacija

Naučnoistraživačka zvanja

dr Tijana Kovač, naučni saradnik: Izveštaj o izboru u zvanje Naučni saradnik; Rezime do 18.5.2024.

dr Lidija Radovanović, naučni saradnik: Izveštaj o izboru u zvanje Viši naučni saradnik; Rezime do 9.5.2024.

dr Jovana Vuković, naučni saradnik: Izveštaj o izboru u zvanje Viši naučni saradnik; Rezime do 30.03.2024.

Andrijana Miletić, istraživač pripravnik: Izveštaj o izboru u zvanje Istraživač saradnik do 30.03.2024.

dr Aleksandra Ivanovska, naučni saradnik: Izveštaj o izboru u zvanje Viši naučni saradnik; Rezime do 11.03.2024.

Ana Vukoičić, istraživač pripravnik: Izveštaj o izboru u zvanje Istraživač saradnik do 02.03.2024.

dr Danijela Prokić, istraživač saradnik: Izveštaj o izboru u zvanje Naučni saradnik; Rezime do 02.03.2024.

dr Eleonora Gvozdić, istraživač saradnik: Izveštaj o izboru u zvanje Naučni saradnik; Rezime do 02.03.2024.

Ivana Banićević, istraživač pripravnik: Izveštaj o izboru u zvanje Istraživač saradnik do 28.22.2024.

dr Maja Stevanović, istraživač saradnik: Izveštaj o izboru u zvanje Naučni saradnik; Rezime do 25.02.2024.

dr Svetolik Maksimović, naučni saradnik: Izveštaj o izboru u zvanje Viši naučni saradnik; Rezime do 23.02.2024.

dr Vukašin Ugrinović, istraživač saradnik: Izveštaj o izboru u zvanje Naučni saradnik; Rezime do 18.02.2024.

dr Danica Bajić, naučni saradnik: Izveštaj o izboru u zvanje Viši naučni saradnik; Rezime do 14.01.2024.

dr Dragana Radovanović, naučni saradnik: Izveštaj o izboru u zvanje Viši naučni saradnik; Rezime do 14.01.2024.

dr Saša Brzić, naučni saradnik: Izveštaj o izboru u zvanje Viši naučni saradnik; Rezime do 10.01.2024.

dr Darko Veljić, viši naučni saradnik: Izveštaj o izboru u zvanje Naučni savetnik; Rezime do 10.01.2024.

dr Srđan Matijašević, viši naučni saradnik: Izveštaj o izboru u zvanje Naučni savetnik; Rezime do 28.12.2023.

dr Marija Vukčević, viši naučni saradnik: Izveštaj o izboru u zvanje Viši naučni saradnik; Rezime do 21.12.2023.

Mihajlo Bogdanović, istraživač pripravnik: Izveštaj o izboru u zvanje Istraživač saradnik do 14.12.2023.

Ana Bačić, istraživač pripravnik: Izveštaj o izboru u zvanje Istraživač saradnik do 09.12.2023.

dr Andrej Stanimirović, dipl. inž.: Izveštaj o izboru u zvanje Naučni saradnik; Rezime do 24.11.2023.

dr Marina Maletić, naučni saradnik: Izveštaj o reizboru u zvanje Naučni saradnik; Rezime do 19.11.2023.

dr Nemanja Barać, naučni saradnik: Izveštaj o izboru u zvanje Viši naučni saradnik; Rezime do 19.11.2023.

dr Bojan Božić, viši naučni saradnik: Izveštaj o izboru u zvanje Naučni savetnik; Rezime do 17.10.2023.

dr Darka Marković, viši naučni saradnik: Izveštaj o izboru u zvanje Naučni savetnik; Rezime do 29.09.2023.

dr Srećko Manasijević, dipl. inž.: Izveštaj o izboru u zvanje Naučni savetnik; Rezime do 08.07.2023.

dr Ljubica Radović, dipl. inž.: Izveštaj o izboru u zvanje Viši naučni saradnik; Rezime do 06.07.2023.

dr Katarina Banjanac, dipl. inž.: Izveštaj o izboru u zvanje Viši naučni saradnik; Rezime do 30.06.2023.

dr Jovana Vunduk, dipl. inž.: Izveštaj o izboru u zvanje Viši naučni saradnik; Rezime do 13.05.2023.

dr Ana Janković, dipl. inž.: Izveštaj o izboru u zvanje Naučni savetnik; Rezime do 10.05.2023.

dr Milica Lučić, dipl. inž.: Izveštaj o izboru u zvanje Naučni saradnik; Rezime do 05.05.2023.

dr Nikola Grozdanić, dipl. inž.: Izveštaj o izboru u zvanje Viši naučni saradnik; Rezime do 04.05.2023.

Zoran Simić, master inž.: Izveštaj o izboru u zvanje Istraživač saradnik do 23.04.2023.

Tamara Đukić, master inž.: Izveštaj o izboru u zvanje Istraživač saradnik do 21.04.2023.

dr Jelena Lukić, dipl. inž.: Izveštaj o izboru u zvanje Viši naučni saradnik; Rezime do 15.04.2023.

dr Tanja Krunić, dipl. inž.: Izveštaj o izboru u zvanje Viši naučni saradnik; Rezime do 07.04.2023.

dr Bojan Ranković, dipl. inž.: Izveštaj o izboru u zvanje Naučni saradnik; Rezime do 07.04.2023.

dr Sonja Smiljanić, dipl. inž.: Izveštaj o izboru u zvanje Viši naučni saradnik; Rezime do 28.02.2023.

dr Magdalena Nikolić, dipl. biolog: Izveštaj o izboru u zvanje Naučni saradnik; Rezime do 28.02.2023.

dr Luka Matović, dipl. inž.: Izveštaj o izboru u zvanje Naučni saradnik; Rezime do 28.02.2023.

Jelena Bakrač, master inž.: Izveštaj o izboru u zvanje Istraživač saradnik do 25.02.2023.

dr Dragan Ugrinov, dipl. inž.: Izveštaj o izboru u zvanje Naučni saradnik; Rezime do 25.01.2023.

dr Bojana Zečević, dipl. inž.: Izveštaj o izboru u zvanje Naučni saradnik; Rezime do 25.01.2023.

dr Aleksandra Mašulović, dipl. inž.: Izveštaj o izboru u zvanje Naučni saradnik; Rezime do 25.01.2023.

dr Daniela Popović, dipl. inž.: Izveštaj o izboru u zvanje Viši naučni saradnik; Rezime do 19.01.2023.

dr Veljko Đokić, dipl. inž.: Izveštaj o izboru u zvanje Naučni savetnik; Rezime do 19.01.2023.

dr Anđela Radisavljević, dipl. inž.: Izveštaj o izboru u zvanje Naučni saradnik; Rezime do 14.01.2023.

dr Marija Babić Radić, dipl. inž.: Izveštaj o izboru u zvanje Viši naučni saradnik; Rezime do 07.01.2023.

dr Sofija Đorđević, dipl. inž.: Izveštaj o izboru u zvanje Naučni savetnik; Rezime do 30.12.2022.

dr Dragana Mihajlović, master inž.: Izveštaj o izboru u zvanje Naučni saradnik; Rezime do 19.11.2022.

dr Aleksandra Jelić, master inž.: Izveštaj o izboru u zvanje Naučni saradnik; Rezime do 19.11.2022.

dr Danica Zarić, dipl. inž.: Izveštaj o izboru u zvanje Naučni savetnik; Rezime do 17.11.2022.

Jovana Grbić, master inž.: Izveštaj o izboru u zvanje Istraživač saradnik do 03.11.2022.

dr Miloš Vasić, dipl. inž.: Izveštaj o izboru u zvanje Viši naučni saradnik; Rezime do 26.10.2022.

dr Gorica Ivaniš, dipl. inž.: Izveštaj o izboru u zvanje Viši naučni saradnik; Rezime do 19.10.2022.

Ivan Pešić, master inž.: Izveštaj o izboru u zvanje Istraživač saradnik do 07.10.2022.

dr Bojan Gligorijević, dipl. inž.: Izveštaj o reizboru u zvanje Naučni saradnik; Rezime do 04.10.2022.

dr Divna Majstorović, dipl. inž.: Izveštaj o izboru u zvanje Viši naučni saradnik; Rezime do 24.09.2022.

dr Milica Svetozarević, master inž.: Izveštaj o izboru u zvanje Naučni saradnik; Rezime do 12.08.2022.

dr Ivan Stojkovivić, dipl. inž.: Izveštaj o reizboru u zvanje Naučni saradnik; Rezime do 06.08.2022.

dr Srećko Manasijević, dipl. inž.: Izveštaj o reizboru u zvanje Viši naučni saradnik; Rezime do 27.07.2022.

dr Željko Radovanović, dipl. inž.: Izveštaj o izboru u zvanje Viši naučni saradnik; Rezime do 01.07.2022.

dr Danijela Soldatović, dipl. inž.: Izveštaj o izboru u zvanje Naučni saradnik; Rezime do 30.06.2022.

dr Aleksandra Bogdanović, dipl. inž.: Izveštaj o izboru u zvanje Viši naučni saradnik; Rezime do 30.06.2022.

dr Marija Ćorović, dipl. inž.: Izveštaj o izboru u zvanje Viši naučni saradnik; Rezime do 29.06.2022.

dr Ivona Janković-Častvan, dipl. inž.: Izveštaj o izboru u zvanje Viši naučni saradnik; Rezime do 26.06.2022.

Neda Pavlović, maste inž.: Izveštaj o izboru u zvanje Istraživač saradnik do 28.05.2022.

Marija Stevanović, doktor stomatologije.: Izveštaj o izboru u zvanje Istraživač saradnik do 28.05.2022.

Milica Stefanović, master prof. hemije.: Izveštaj o izboru u zvanje Istraživač saradnik do 28.05.2022.

dr Nataša Šekuljica, dipl. inž.: Izveštaj o izboru u zvanje Viši naučni saradnik; Rezime do 15.05.2022.

dr Marija Milić, dipl. inž.: Izveštaj o izboru u zvanje Viši naučni saradnik; Rezime do 15.05.2022.

dr Milca Simović, dipl. inž.: Izveštaj o izboru u zvanje Viši naučni saradnik; Rezime do 15.05.2022.

dr Milisav Ranitović, dipl. inž.: Izveštaj o izboru u zvanje Viši naučni saradnik; Rezime do 30.04.2022.

Nataša Karić, master inž.: Izveštaj o izboru u zvanje Istraživač saradnik do 22.04.2022.

Anđela Simović, master inž.: Izveštaj o izboru u zvanje Istraživač saradnik do 16.04.2022.

dr Marija Obrenović, dipl. inž.: Izveštaj o izboru u zvanje Naučni saradnik; Rezime do 07.04.2022.

dr Radoslava Pravilović, dipl. inž.: Izveštaj o reizboru u zvanje Naučni saradnik; Rezime do 27.03.2022.

Kristina Gak Simić, master inž.: Izveštaj o izboru u zvanje Istraživač saradnik do 16.03.2022.

Nevena Ilić, master inž.: Izveštaj o izboru u zvanje Istraživač saradnik do 09.3.2022.

Stefan Bošković, master inž.: Izveštaj o izboru u zvanje Istraživač saradnik do 06.03.2022.

Milica Veljković, master inž.: Izveštaj o izboru u zvanje Istraživač saradnik do 06.03.2022.

Anja Petrov, master inž.: Izveštaj o izboru u zvanje Istraživač saradnik do 06.03.2022.

dr Zoran Sekulić, dipl. inž.: Izveštaj o izboru u zvanje Naučni saradnik; Rezime do 26.01.2022.

dr Milena Radomirović, istraživač saradnik: Izveštaj o izboru u zvanje Naučni saradnik; Rezime do 26.01.2022.

dr Jelena Gržetić, naučni saradnik: Izveštaj o izboru u zvanje Viši naučni saradnik; Rezime do 26.01.2022.

dr Bojana Balanč, naučni saradnik: Izveštaj o izboru u zvanje Viši naučni saradnik; Rezime do 20.01.2022.

Maja Stevanović, master: Izveštaj o izboru u zvanje Istraživač saradnik do 08.01.2022.

Jelena Lukić, master inž.: Izveštaj o izboru u zvanje Istraživač saradnik do 07.01.2022.

Tamara Matić, master inž.: Izveštaj o izboru u zvanje Istraživač saradnik do 25.12.2021.

Marija Milivojević, doktor veterinarske medicine: Izveštaj o izboru u zvanje Istraživač saradnik do 25.12.2021.

Tijana Stanišić, master inž.: Izveštaj o izboru u zvanje Istraživač saradnik do 21.12.2021.

dr Vera Obradović, naučni saradnik: Izveštaj o izboru u zvanje Viši naučni saradnik; Rezime do13.11.2021.

Mia Radonjić, master inž.: Izveštaj o izboru u zvanje Istraživač saradnik do 12.11.2021.

Jelena Petrović, master inž.: Izveštaj o izboru u zvanje Istraživač saradnik do 12.11.2021.

Vukašin Ugrinović, master inž.: Izveštaj o izboru u zvanje Istraživač saradnik do 28.10.2021.

Aleksandra Mašulović, master inž.: Izveštaj o izboru u zvanje Istraživač saradnik do 26.10.2021.

dr Nikola Grozdanić, dipl. inž.: Izveštaj o reizboru u zvanje Naučni saradnik; Rezime do 25.10.2021.

dr Katarina Mihajlovski, naučni saradnik: Izveštaj o izboru u zvanje Viši naučni saradnik; Rezime do08.10.2021.

dr Jasmina Stojkovska, naučni saradnik: Izveštaj o izboru u zvanje Viši naučni saradnik; Rezime do18.08.2021.

dr Neda Radovanović, dipl. inž.: Izveštaj o izboru u zvanje Naučni saradnik; Rezime do 15.08.2021.

Milica Lučić, master inž.: Izveštaj o izboru u zvanje Istraživač saradnik do 02.08.2021.

dr Nedeljko Milosavljević, dipl. inž.: Izveštaj o izboru u zvanje Viši naučni saradnik; Rezime do15.07.2021.

dr Jelena Lađarević, dipl. inž.: Izveštaj o izboru u zvanje Viši naučni saradnik; Rezime do 14.07.2021.

Ivana Gazikalović, master inž.: Izveštaj o izboru u zvanje Istraživač saradnik do 27.06.2021.

dr Maja Bulatović, dipl. inž.: Izveštaj o izboru u zvanje Viši naučni saradnik; Rezime do 26.06.2021.

dr Vesna Nikolić, dipl. inž.: Izveštaj o reizboru u zvanje Naučni saradnik; Rezime do 20.06.2021.

Milica Svetozarević, master inž.: Izveštaj o izboru u zvanje Istraživač saradnik do 17.06.2021.

dr Biljana Pejić, dipl. inž.: Izveštaj o izboru u zvanje Naučni saradnik; Rezime do 05.06.2021.

dr Marina Mihajlović, dipl. inž.: Izveštaj o izboru u zvanje Viši naučni saradnik; Rezime do 27.05.2021.

dr Ana Popović, dipl. inž.: Izveštaj o izboru u zvanje Naučni saradnik; Rezime do 14.04.2021.

Petar Batinić, master inž.: Izveštaj o izboru u zvanje Istraživač saradnik do 13.04.2021.

Ana Maksimović, master inž.: Izveštaj o izboru u zvanje Istraživač saradnik do 30.03.2021.

dr Mina Volić, master inž.: Izveštaj o izboru u zvanje Naučni saradnik; Rezime do 20.03.2021.

Daniel Mijalilović, master inž.: Izveštaj o izboru u zvanje Istraživač saradnik do 12.03.2021.

dr Milica V. Vasić, dipl. inž.: Izveštaj o izboru u zvanje Viši naučni saradnik; Rezime do 11.03.2021.

Marija N. Jovanović, magistar farmacije: Izveštaj o izboru u zvanje Istraživač saradnik do 06.03.2021.

dr Nataša Gajić, master inž.: Izveštaj o izboru u zvanje Naučni saradnik; Rezime do 03.03.2021.

dr Matea Korica, master inž.: Izveštaj o izboru u zvanje Naučni saradnik; Rezime do 24.01.2021.

dr Mihailo R. Mrdak, dipl. inž.: Izveštaj o izboru u zvanje Naučni savetnik; Rezime do 07.01.2021.

dr Mila Krstajić Pajić, dipl. inž.: Izveštaj o izboru u zvanje Naučni saradnik; Rezime do 06.01.2021.

dr Jelena Pavlović, dipl. inž.: Izveštaj o izboru u zvanjeNaučni saradnik; Rezime do 06.01.2021.

dr Branko Dunjić, dipl. inž.: Izveštaj o izboru u zvanje Viši naučni saradnik; Rezime do 06.01.2021.

dr Ivana Lukić, dipl. inž.: Izveštaj o izboru u zvanje Viši naučni saradnik; Rezime do 30.12.2020.

dr Igor Radisavljević, dipl. inž.: Izveštaj o izboru u zvanje Viši naučni saradnik; Rezime do 28.11.2020.

dr Jovana Zvicer, dipl. inž.: Izveštaj o izboru u zvanje Naučni saradnik; Rezime do 27.11.2020.

dr Tamara Golubović, inž.: Izveštaj o izboru u zvanje Naučni saradnik; Rezime do 27.11.2020.

dr Miona Miljković, dipl. inž.: Izveštaj o izboru u zvanje Naučni saradnik; Rezime do 26.11.2020.

dr Stoja Milovanović, dipl. inž.: Izveštaj o izboru u zvanje Viši naučni saradnik; Rezime do 25.11.2020.

dr Ana Kramar, dipl. inž.: Izveštaj o izboru u zvanje Viši naučni saradnik; Rezime do 25.11.2020.

dr Maja Marković, dipl. inž.: Izveštaj o izboru u zvanje Naučni saradnik; Rezime do 30.10.2020.

dr Dušica Stojanović, dipl. inž.: Izveštaj o izboru u zvanje Naučni savetnik; Rezime do 27.10.2020.

dr Aleksandra M. Ivanovska, dipl. inž.: Izveštaj o izboru u zvanje Naučni saradnik; Rezime do 27.10.2020.

Aleksandra Jelić, master inž. tehnologije: Izveštaj o izboru u zvanje Istraživač saradnik do 13.10.2020.

dr Jelena Lukić, dipl. inž.: Izveštaj o izboru u zvanje Naučni saradnik; Rezime do 10.10.2020.

Milena Radomirović, dipl. inž.: Izveštaj o izboru u zvanje Istraživač saradnik do 08.10.2020.

dr Verica Đorđević, dipl. inž.: Izveštaj o izboru u zvanje Naučni savetnik; Rezime do 08.10.2020.

dr Nevena Luković, dipl. inž.: Izveštaj o izboru u zvanje Viši naučni saradnik; Rezime do 12.08.2020.

dr Mrko D. Pavlović, dipl. inž.: Izveštaj o izboru u zvanje Naučni saradnik; Rezime do 05.08.2020.

Eleonora Gvozdić, dipl. biolog zaštite životne sredine: Izveštaj o izboru u zvanje Istraživač saradnik do 03.07.2020.

Danijela Prokić, dipl. biolog zaštite životne sredine: Izveštaj o izboru u zvanje Istraživač saradnik do 01.07.2020.

dr Daniela Popović, dipl. inž.: Izveštaj o izboru u zvanje Naučni saradnik; Rezime do 27.06.2020.

dr Danijela Kostić, dipl. inž.: Izveštaj o izboru u zvanje Naučni saradnik; Rezime do 23.06.2020.

dr Nataša Obradović, dipl. inž.: Izveštaj o izboru u zvanje Naučni saradnik; Rezime do 09.04.2020.

Milena Stevanović, master inž.: Izveštaj o izboru u zvanje Istraživač saradnik do 13.03.2020.

Tamara Đukić, master inž.: Izveštaj o izboru u zvanje Istraživač pripravnik do 10.03.2020.

Julijana Tadić, master inž.: Izveštaj o izboru u zvanje Istraživač saradnik do 10.03.2020.

Luka Matović, master inž.: Izveštaj o izboru u zvanje Istraživač saradnik do 26.02.2020.

Miloš Dugalić, master inž.: Izveštaj o izboru u zvanje Istraživač pripravnik do 26.02.2020.

Vanja Ostojin, master inž.: Izveštaj o izboru u zvanje Istraživač pripravnik do 22.02.2020.

dr Slađana Davidović, dipl. biohemičar: Izveštaj o izboru u zvanje Naučni saradnik; Rezime do 31.01.2020.

Jelena Bakrač, master inž.: Izveštaj o izboru u zvanje Istraživač pripravnik do 24.01.2020.

Marko Simić, master inž.: Izveštaj o izboru u zvanje Istraživač pripravnik do 24.01.2020.

dr Milica Perić, dipl. biolog za zaštitu životne sredine: Izveštaj o izboru u zvanje Naučni saradnik; Rezime do 08.01.2020.

dr Luka Živković, dipl. inž.: Izveštaj o izboru u zvanje Naučni saradnik; Rezime do 08.01.2020.

Željko Ćirović, master inž.: Izveštaj o izboru u zvanje Istraživač pripravnik do 08.01.2020.

dr Ana Dajić, dipl. inž.: Izveštaj o izboru u zvanje Naučni saradnik; Rezime do 25.12.2019.

Dunja Plavšić, master inž.: Izveštaj o izboru u zvanje Istraživač pripravnik do 21.12.2019.

Angelina Mitrović, master inž.: Izveštaj o izboru u zvanje Istraživač pripravnik do 18.12.2019.

Jovana Grbić, master inž.: Izveštaj o izboru u zvanje Istraživač pripravnik do 04.12.2019.

Đorđe Simović, master inž.: Izveštaj o izboru u zvanje Istraživač pripravnik do 03.12.2019.

Jelena Milošević, master inž.: Izveštaj o izboru u zvanje Istraživač pripravnik do 27.11.2019.

dr Marija D. Štulović, dipl. inž.: Izveštaj o izboru u zvanje Naučni saradnik; Rezime do 22.11.2019.

dr Predrag Petrović, magistar farmacija: Izveštaj o izboru u zvanje Naučni saradnik; Rezime do 14.11.2019.

dr Dragana Mladenović, dipl. biolog: Izveštaj o izboru u zvanje Naučni saradnik; Rezime do 24.10.2019.

dr Ana Milivojević, master inž.Izveštaj o izboru u zvanje Naučni saradnik; Rezime do 24.10.2019.

Aleksandra Ivanovska, istraživač pripravnik: Izveštaj o izboru u zvanje Istraživač saradnik do 24.10.2019.

Jelena Dimitrijević, master hemičar: Izveštaj o izboru u zvanje Istraživač pripravnik do 24.10.2019.

Milka Borić, istraživač pripravnik: Izveštaj o izboru u zvanje Istraživač saradnik do 17.08.2019.

Mina Volić, master inž.: Izveštaj o izboru u zvanje Istraživač saradnik do 10.08.2019.

Nataša Obradović, master inž.: Izveštaj o izboru u zvanje Istraživač saradnik do 10.08.2019.

Maja Marković, master inž.: Izveštaj o izboru u zvanje Istraživač saradnik do 24.07.2019.

dr Danijela Kovačević, dipl. inž.Izveštaj o izboru u zvanje Naučni saradnik; Rezime do 04.07.2019.

dr Slavica Lazarević, dipl. inž.Izveštaj o izboru u zvanje Viši naučni saradnik; Rezime do 17.06.2019.

dr Nenad Đorđević, dipl. inž.Izveštaj o izboru u zvanje Naučni saradnik; Rezime do 24.05.2019.

Anđela Simović, master inž.:Izveštaj o izboru u zvanje Istraživač pripravnik do 21.05.2019.

Marija Stevanović, doktor stomatologije: Izveštaj o izboru u zvanje Istraživač pripravnik do 14.05.2019.

Neda Radovanović, dipl. biolog zaštite životne sredine: Izveštaj o izboru u zvanje Istraživač saradnik do 14.05.2019.

Dragana Barjaktarević, master inž.: Izveštaj o izboru u zvanje Istraživač saradnik do 19.04.2019.

Nataša Karić, master inž.: Izveštaj o izboru u zvanje Istraživač pripravnik do 18.04.2019.

Ivan Pešić, master inž.: Izveštaj o izboru u zvanje Istraživač pripravnik do 18.04.2019.

dr Vesna Panić, dipl. inž.Izveštaj o izboru u zvanje Viši naučni saradnik; Rezime do 04.04.2019.

dr Jelena Jovanović, dipl. inž.Izveštaj o izboru u zvanje Naučni saradnik; Rezime do 04.04.2019.

Nevena Ilić, master inž.: Izveštaj o izboru u zvanje Istraživač pripravnik do 05.03.2019.

Anđela Radisavljević, master inž.: Izveštaj o izboru u zvanje Istraživač saradnik do 02.03.2019.

Anja Petrov, master inž.: Izveštaj o izboru u zvanje Istraživač pripravnik do 02.03.2019.

Milca Veljković, master inž.: Izveštaj o izboru u zvanje Istraživač pripravnik do 02.03.2019.

dr Jelena Pajnik, dipl. inž.Izveštaj o izboru u zvanje Naučni saradnik; Rezime do 09.02.2019.

dr Milica Karanac, dipl. inž.Izveštaj o izboru u zvanje Naučni saradnik; Rezime do 08.02.2019.

dr Aleksandra Đukić-Vuković, dipl. farmaceutIzveštaj o izboru u zvanje Viši naučni saradnik; Rezime do 08.02.2019.

dr Dominik Brkić, dipl. inž.: Izveštaj o izboru u zvanje Istraživač saradnik do 08.02.2019.

Aleksandra Janićijević, master inž.: Izveštaj o izboru u zvanje Istraživač pripravnik do 08.02.2019.

dr Veljko Đokić, dipl. inž.Izveštaj o izboru u zvanje Viši naučni saradnik; Rezime do 08.02.2019.

dr Anita Lazić, dipl. inž.Izveštaj o izboru u zvanje Naučni saradnik; Rezime do 08.02.2019.

dr Pavle Spasojević, dipl. inž.Izveštaj o izboru u zvanje Viši naučni saradnik; Rezime do 20.01.2019.

Kristina Gak, master inž.: Izveštaj o izboru u zvanje Istraživač pripravnik do 13.01.2019.

Ksenija Milošević, master inž.: Izveštaj o izboru u zvanje Istraživač pripravnik do 10.01.2019.

dr Lidija Radovanović, dipl. inž.Izveštaj o izboru u zvanje Naučni saradnik; Rezime do 05.01.2019.

dr Andrea Osmokrović, doktor medicineIzveštaj o izboru u zvanje Naučni saradnik; Rezime do 05.01.2019.

dr Tihomir Kovačević, dipl. inž.Izveštaj o izboru u zvanje Naučni saradnik; Rezime do 05.01.2019.

dr Predrag Milanović, dipl. inž.Izveštaj o izboru u zvanje Naučni saradnik; Rezime do 05.01.2019.

Jovana Zvicer, dipl. inž.Izveštaj o izboru u zvanje Istraživač saradnik do 05.01.2019.

dr Aleksandra Božić, dipl. inž.Izveštaj o izboru u zvanje Naučni saradnik; Rezime do 05.01.2019.

dr Marina Stamenović, dipl. inž.Izveštaj o izboru u zvanje Naučni saradnik; Rezime do 05.01.2019.

dr Marija Vuksanović, dipl. inž.Izveštaj o izboru u zvanje Viši naučni saradnik; Rezime do 02.01.2019.

Nataša M. Gajić, master inž.: Izveštaj o izboru u zvanje Istraživač pripravnik (do 28.12.2018.)

Jelena Lukić, master inž.: Izveštaj o izboru u zvanje Istraživač pripravnik (do 15.12.2018.)

Marija Milivojević, master inž.: Izveštaj o izboru u zvanje Istraživač pripravnik (do 04.12.2018.)

Tamara Matić, master inž.: Izveštaj o izboru u zvanje Istraživač pripravnik (do 04.12.2018.)

Jovana Dimitrijević, master inž.: Izveštaj o izboru u zvanje Istraživač pripravnik (do 04.12.2018.)

Tijana Stanišić, master inž.: Izveštaj o izboru u zvanje Istraživač pripravnik (do 01.12.2018.)

Stefan Đokić, master inž.: Izveštaj o izboru u zvanje Istraživač pripravnik (do 01.12.2018.)

dr Nataša Ćirović, dipl. inž.Izveštaj o izboru u zvanje Naučni saradnik; Rezime (do 29.11.2018.)

dr Pavle Spasojević, dipl. inž.Izveštaj o izboru u zvanje Viši naučni saradnik; Rezime (do 24.10.2018.)

Jelena Jović, dipl. biolog: Izveštaj o izboru u zvanje Istraživač pripravnik (do 24.10.2018.)

Dragana Mladenović, dipl. biolog: Izveštaj o izboru u zvanje Istraživač saradnik (do 23.10.2018.)

Miomir Šoškić: Izveštaj o izboru u zvanje Istraživač pripravnik (do 10.10.2018.)

Milica Svetozarević, master inž.: Izveštaj o izboru u zvanje Istraživač pripravnik (do 29.09.2018.)

Vukašin Ugrinović, master inž.: Izveštaj o izboru u zvanje Istraživač pripravnik (do 18.08.2018.)

Aleksandra Mašulović, master inž.: Izveštaj o izboru u zvanje Istraživač pripravnik (do 18.08.2018.)

dr Ana Alil, dipl. inž.Izveštaj o izboru u zvanje Naučni saradnik; Rezime (do 25.07.2018.)

dr Marina Maletić, istr. sar.Izveštaj o izboru u zvanje Naučni saradnik; Rezime (do 18.07.2018.)

Neda Nikolić, master inž.: Izveštaj o izboru u zvanje Istraživač pripravnik (do 04.07.2018.)

Daniel Mijailović, master inž.: Izveštaj o izboru u zvanje Istraživač pripravnik (do 04.07.2018.)

Maja Marković, master inž.: Izveštaj o izboru u zvanje Istraživač pripravnik (do 20.06.2018.)

dr Marija Vukčević, nauč. sar.Izveštaj o izboru u zvanje Viši naučni saradnik; Rezime (do 13.06.2018.)

dr Ljiljana Tolić, istr. sar.Izveštaj o izboru u zvanje Naučni saradnik; Rezime (do 13.06.2018.)

Milica Ivković, master inž.: Izveštaj o izboru u zvanje Istraživač pripravnik (do 09.06.2018.)

dr Dragana Đ. Radovanović, istraživač saradnikIzveštaj o izboru u zvanje Naučni saradnik; Rezime (do 03.06.2018.)

dr Jelena K. Dikić, istraživač saradnikIzveštaj o izboru u zvanje Naučni saradnik; Rezime (do 03.06.2018.)

dr Aleksandra A. Jovanović, istraživač saradnikIzveštaj o izboru u zvanje Naučni saradnik; Rezime (do 03.06.2018.)

Ana Milivojević, master inž.: Izveštaj o izboru u zvanje Istraživač saradnik (do 03.06.2018.)

Jelena Jovanović, master inž.: Izveštaj o izboru u zvanje Istraživač saradnik (do 03.06.2018.)

Petar Batinić, master inž.: Izveštaj o izboru u zvanje Istraživač pripravnik (do 03.06.2018.)

Stefan Bošković, master inž.: Izveštaj o izboru u zvanje Istraživač pripravnik (do 24.05.2018.)

Miona Miljković, dipl. biohem.: Izveštaj o izboru u zvanje Istraživač saradnik (do 24.05.2018.)

Slađana Davidović, dipl. biohem.: Izveštaj o izboru u zvanje Istraživač saradnik (do 24.05.2018.)

dr Bojan Božić, dipl. inž.Izveštaj o izboru u zvanje Viši naučni saradnik; Rezime (do 24.05.2018.)

Katarina Kosorić, master inž.: Izveštaj o izboru u zvanje Istraživač pripravnik (do 12.05.2018.)

Ivana Gazikalović, master inž.: Izveštaj o izboru u zvanje Istraživač pripravnik (do 12.05.2018.)

Jelena Pavlović, dipl. inž.: Izveštaj o izboru u zvanje Istraživač saradnik (do 10.05.2018.)

Dragana Barjaktarević, dipl. inž.: Izveštaj o izboru u zvanje Istraživač saradnik (do 27.04.2018.)

dr Svetolik Maksimović, master inž.Izveštaj o izboru u zvanje Naučni saradnik; Rezime (do 27.04.2018.)

Mia Radonjić, master inž.: Izveštaj o izboru u zvanje Istraživač pripravnik (do 19.04.2018.)

dr Miloš Tomić, dipl. inž.Izveštaj o izboru u zvanje Naučni saradnik; Rezime (do 19.04.2018.)

dr Nemanja Barać, dipl. inž.Izveštaj o izboru u zvanje Naučni saradnik; Rezime (do 13.04.2018.)

dr Marijana Ponjavić, dipl. inž.Izveštaj o izboru u zvanje Naučni saradnik; Rezime (do 03.03.2018.)

dr Ivana Malagurski, dipl. inž.Izveštaj o izboru u zvanje Naučni saradnik; Rezime (do 03.03.2018.)

Milica Karanac, dipl. inž.: Izveštaj o izboru u zvanje Istraživač saradnik (do 03.03.2018.)

Tamara Bakić, dipl. farmaceut: Izveštaj o izboru u zvanje Istraživač pripravnik (do 03.03.2018.)

dr Darko Veljić, dipl. inž.: Izveštaj o izboru u zvanje Viši naučni saradnik; Rezime (do 02.03.2018.)

Jelena Petrović, master inž.: Izveštaj o izboru u zvanje Istraživač pripravnik (do 02.03.2018.)

dr Slavka M. Stanković: Izveštaj o izboru u zvanje Naučni savetnik; Rezime (do 21.02.2018.)

Ana Prodanović, master inž.: Izveštaj o izboru u zvanje Istraživač pripravnik (do 14.02.2018.)

dr Danijela Pecarski, spec.farm.tehn.: Izveštaj o izboru u zvanje Naučni saradnik; Rezime (do 10.02.2018.)

dr Katarina Banjanac, dipl. inž.Izveštaj o izboru u zvanje Naučni saradnik; Rezime (do 10.02.2018.)

dr Milica Milutinović, dipl. inž.: Izveštaj o izboru u zvanje Naučni saradnik; Rezime (do 09.02.2018.)

dr Ivana Radović, dipl. inž.: Izveštaj o izboru u zvanje Naučni saradnik; Rezime (do 09.02.2018.)

dr Željka Kesić, dipl. inž.: Izveštaj o izboru u zvanje Naučni saradnik; Rezime (do 09.02.2018.)

Ljubinko Timotijević, dipl. inž. elektrotehnike: Izveštaj o izboru u zvanje Istraživač saradnik (do 08.02.2018)

Predrag Petrović, magistar farmacije: Izveštaj o izboru u zvanje Istraživač saradnik (do 28.01.2018.)

dr Bojana Vukadinović, dipl. inž.: Izveštaj o izboru u zvanje Naučni saradnik; Rezime (do 28.01.2018.)

dr Branislav Todić, dipl. inž.: Izveštaj o izboru u zvanje Naučni saradnik; Rezime (do 28.01.2018.)

Marija Lekić, dipl. fizikohemičar: Izveštaj o izboru u zvanje Istraživač pripravnik (do 26.01.2018)

Vesna Radumilo, master metereolog: Izveštaj o izboru u zvanje Istraživač pripravnik (do 20.01.2018)

Marija Obrenović, master inž.: Izveštaj o izboru u zvanje Istraživač saradnik (do 20.01.2018)

Katarina Nešović, master inž.: Izveštaj o izboru u zvanje Istraživač saradnik (do 20.01.2018)

Luka Rubinjoni, master inž.: Izveštaj o izboru u zvanje Istraživač saradnik (do 12.01.2018)

Marija Radojević, matistar farmacije: Izveštaj o izboru u zvanje Istraživač pripravnik (do 12.01.2018.)

dr Darka Marković, dipl. inž.: Izveštaj o izboru u zvanje Viši naučni saradnik; Rezime (do 09.01.2018.)

Maja Stevanović, master: Izveštaj o izboru u zvanje Istraživač pripravnik (do 06.01.2018.)

dr Bojana Radojković, dipl. inž.: Izveštaj o izboru u zvanje Naučni saradnik; Rezime (do 06.01.2018.)

dr Andrea Stefanović, dipl. inž.: Izveštaj o izboru u zvanje Naučni saradnik; Rezime (do 06.01.2018.)

dr Tanja Krunić, dipl. inž.: Izveštaj o izboru u zvanje Naučni saradnik; Rezime (do 27.12.2017.)

Danijela Slavnić, dipl. inž.: Izveštaj o izboru u zvanje Istraživač saradnik (do 20.12.2017)

Bojana Aleksić, master inž.: Izveštaj o izboru u zvanje Istraživač saradnik (do 15.12.2017)

dr Ana Janković, dipl. inž.: Izveštaj o izboru u zvanje Viši naučni saradnik; Rezime (do 26.11.2017.)

Aleksandra Božić, dipl. inž.: Izveštaj o izboru u zvanje Istraživač saradnik (do 25.11.2017)

Milena Radomirović, master inž.: Izveštaj o izboru u zvanje Istraživač pripravnik (do 22.11.2017.)

dr Marina R. Stamenić, dipl. inž.: Izveštaj o izboru u zvanje Istraživač saradnik (do 16.11.2017)

Aleksandra Ivanovska, master inž.: Izveštaj o izboru u zvanje Istraživač pripravnik (do 28.10.2017.)

dr Sonja Smiljanić, dipl. inž.: Izveštaj o izboru u zvanje Naučni saradnik; Rezime (do 14.09.2017.)

dr Andrej Stanimirović: Izveštaj o izboru u zvanje Naučni saradnik; Rezime (do 08.09.2017.)

Nataša Tomić, dipl. inž.: Izveštaj o izboru u zvanje Naučni saradnik; Rezime (od 14.07.2017. do 23.07.2017. i od 07.08.2017. do 28.08.2017.)

Anita Lazić, dipl. inž.: Izveštaj o izboru u zvanje Istraživač saradnik (od 14.07.2017. do 23.07.2017. i od 07.08.2017. do 28.08.2017.)

Danijela Prokić, dipl. biolog zaštite životne sredine: Izveštaj o izboru u zvanje Istraživač pripravnik (od 13.07.2017. do 23.07.2017. i od 07.08.2017. do 27.08.2017.)

Eleonora Gvozdić, dipl. biolog zaštite životne sredine: Izveštaj o izboru u zvanje Istraživač pripravnik (od 13.07.2017. do 23.07.2017. i od 07.08.2017. do 27.08.2017.)

dr Snežana M. Aksentijević: Izveštaj o izboru u zvanje Naučni saradnik; Rezime (do 22.06.2017.)

Lidija Radovanović, dipl. inž.: Izveštaj o izboru u zvanje Istraživač saradnik (do 22.06.2017.)

Ivana Malagurski, dipl. mol. biolog i fiziolog.: Izveštaj o izboru u zvanje Istraživač saradnik (do 22.06.2017.)

dr Divna Majstorović: Izveštaj o izboru u zvanje Naučni saradnik; Rezime (do 20.06.2017.)

dr Kata Trifković: Izveštaj o izboru u zvanje Naučni saradnik; Rezime (do 20.06.2017.)

dr Tanja Nikolić: Izveštaj o izboru u zvanje Naučni saradnik; Rezime (do 10.06.2017.)

Milica Milutinović, dipl. inž.: Izveštaj o izboru u zvanje Istraživač saradnik (do 10.06.2017.)

Aleksandra Jelić, master inž.: Izveštaj o izboru u zvanje Istraživač pripravnik (do 07.06.2017.)

Katarina Karadžić, dipl. inž.: Izveštaj o izboru u zvanje Istraživač saradnik (do 29.05.2017.)

dr Miroslav D. Sokić: Izveštaj o izboru u zvanje Naučni savetnik; Rezime (do 29.05.2017.)

Bojan Petrović, master inž.: Izveštaj o izboru u zvanje Istraživač pripravnik (do 03.05.2017.)

dr Gorica Ivaniš: Izveštaj o izboru u zvanje Naučni saradnik; Rezime (do 27.04.2017.)

dr Jelena Vuksanović: Izveštaj o izboru u zvanje Naučni saradnik; Rezime (do 27.04.2017.)

Luka Matović, master inž.: Izveštaj o izboru u zvanje Istraživač pripravnik (do 19.04.2017.)

Milena Stevanović, master inž.: Izveštaj o izboru u zvanje Istraživač pripravnik (do 16.04.2017.)

dr Jelena Rusmirović: Izveštaj o izboru u zvanje Naučni saradnik; Rezime (do 18.03.2017.)

dr Ivan Stojković: Izveštaj o izboru u zvanje Naučni saradnik; Rezime (do 08.03.2017.)

dr Danica Zarić: Izveštaj o izboru u zvanje Viši naučni saradnik; Rezime (do 08.03.2017.)

dr Nataša Šekuljica: Izveštaj o izboru u zvanje Naučni saradnik; Rezime (do 23.02.2017.)

dr Sonja Jakovetić Tanasković: Izveštaj o izboru u zvanje Naučni saradnik; Rezime (do 23.02.2017.)

Danijela Kostić, master inž.: Izveštaj o izboru u zvanje Istraživač saradnik (do 22.02.2017.)

dr Aleksandra Bogdanović: Izveštaj o izboru u zvanje Naučni saradnik; Rezime (do 22.02.2017.)

dr Vuk Radmilović: Izveštaj o izboru u zvanje Naučni saradnik; Rezime (do 22.02.2017.)

Julijana Tadić, master inž.: Izveštaj o izboru u zvanje Istraživač pripravnik (do 12.02.2017.)

dr Bojan Gligorijević: Izveštaj o izboru u zvanje Naučni saradnik; Rezime (do 09.02.2017.)

dr Ivona Janković Častvan: Izveštaj o izboru u zvanje Naučni saradnik; Rezime (do 26.01.2017.)

dr Željko Radovanović: Izveštaj o izboru u zvanje Naučni saradnik; Rezime (do 26.01.2017.)

dr Ivana Matić Bujagić: Izveštaj o izboru u zvanje Naučni saradnik; Rezime (do 20.01.2017.)

Marijana Ponjavić, master inž.: Izveštaj o izboru u zvanje Istraživač saradnik (do 20.01.2017.)