Navigacija

Naučnoistraživačka zvanja

Bojana Aleksić, master inž.: Izveštaj o izboru u zvanje Istraživač saradnik (do 15.12.2017)

dr Ana Janković, dipl. inž.: Izveštaj o izboru u zvanje Viši naučni saradnik; Rezime (do 26.11.2017.)

Aleksandra Božić, dipl. inž.: Izveštaj o izboru u zvanje Istraživač saradnik (do 25.11.2017)

Milena Radomirović, master inž.: Izveštaj o izboru u zvanje Istraživač pripravnik (do 22.11.2017.)

dr Marina R. Stamenić, dipl. inž.: Izveštaj o izboru u zvanje Istraživač saradnik (do 16.11.2017)

Aleksandra Ivanovska, master inž.: Izveštaj o izboru u zvanje Istraživač pripravnik (do 28.10.2017.)

dr Sonja Smiljanić, dipl. inž.: Izveštaj o izboru u zvanje Naučni saradnik; Rezime (do 14.09.2017.)

dr Andrej Stanimirović: Izveštaj o izboru u zvanje Naučni saradnik; Rezime (do 08.09.2017.)

Nataša Tomić, dipl. inž.: Izveštaj o izboru u zvanje Naučni saradnik; Rezime (od 14.07.2017. do 23.07.2017. i od 07.08.2017. do 28.08.2017.)

Anita Lazić, dipl. inž.: Izveštaj o izboru u zvanje Istraživač saradnik (od 14.07.2017. do 23.07.2017. i od 07.08.2017. do 28.08.2017.)

Danijela Prokić, dipl. biolog zaštite životne sredine: Izveštaj o izboru u zvanje Istraživač pripravnik (od 13.07.2017. do 23.07.2017. i od 07.08.2017. do 27.08.2017.)

Eleonora Gvozdić, dipl. biolog zaštite životne sredine: Izveštaj o izboru u zvanje Istraživač pripravnik (od 13.07.2017. do 23.07.2017. i od 07.08.2017. do 27.08.2017.)

dr Snežana M. Aksentijević: Izveštaj o izboru u zvanje Naučni saradnik; Rezime (do 22.06.2017.)

Lidija Radovanović, dipl. inž.: Izveštaj o izboru u zvanje Istraživač saradnik (do 22.06.2017.)

Ivana Malagurski, dipl. mol. biolog i fiziolog.: Izveštaj o izboru u zvanje Istraživač saradnik (do 22.06.2017.)

dr Divna Majstorović: Izveštaj o izboru u zvanje Naučni saradnik; Rezime (do 20.06.2017.)

dr Kata Trifković: Izveštaj o izboru u zvanje Naučni saradnik; Rezime (do 20.06.2017.)

dr Tanja Nikolić: Izveštaj o izboru u zvanje Naučni saradnik; Rezime (do 10.06.2017.)

Milica Milutinović, dipl. inž.: Izveštaj o izboru u zvanje Istraživač saradnik (do 10.06.2017.)

Aleksandra Jelić, master inž.: Izveštaj o izboru u zvanje Istraživač pripravnik (do 07.06.2017.)

Katarina Karadžić, dipl. inž.: Izveštaj o izboru u zvanje Istraživač saradnik (do 29.05.2017.)

dr Miroslav D. Sokić: Izveštaj o izboru u zvanje Naučni savetnik; Rezime (do 29.05.2017.)

Bojan Petrović, master inž.: Izveštaj o izboru u zvanje Istraživač pripravnik (do 03.05.2017.)

dr Gorica Ivaniš: Izveštaj o izboru u zvanje Naučni saradnik; Rezime (do 27.04.2017.)

dr Jelena Vuksanović: Izveštaj o izboru u zvanje Naučni saradnik; Rezime (do 27.04.2017.)

Luka Matović, master inž.: Izveštaj o izboru u zvanje Istraživač pripravnik (do 19.04.2017.)

Milena Stevanović, master inž.: Izveštaj o izboru u zvanje Istraživač pripravnik (do 16.04.2017.)

dr Jelena Rusmirović: Izveštaj o izboru u zvanje Naučni saradnik; Rezime (do 18.03.2017.)

dr Ivan Stojković: Izveštaj o izboru u zvanje Naučni saradnik; Rezime (do 08.03.2017.)

dr Danica Zarić: Izveštaj o izboru u zvanje Viši naučni saradnik; Rezime (do 08.03.2017.)

dr Nataša Šekuljica: Izveštaj o izboru u zvanje Naučni saradnik; Rezime (do 23.02.2017.)

dr Sonja Jakovetić Tanasković: Izveštaj o izboru u zvanje Naučni saradnik; Rezime (do 23.02.2017.)

Danijela Kostić, master inž.: Izveštaj o izboru u zvanje Istraživač saradnik (do 22.02.2017.)

dr Aleksandra Bogdanović: Izveštaj o izboru u zvanje Naučni saradnik; Rezime (do 22.02.2017.)

dr Vuk Radmilović: Izveštaj o izboru u zvanje Naučni saradnik; Rezime (do 22.02.2017.)

Julijana Tadić, master inž.: Izveštaj o izboru u zvanje Istraživač pripravnik (do 12.02.2017.)

dr Bojan Gligorijević: Izveštaj o izboru u zvanje Naučni saradnik; Rezime (do 09.02.2017.)

dr Ivona Janković Častvan: Izveštaj o izboru u zvanje Naučni saradnik; Rezime (do 26.01.2017.)

dr Željko Radovanović: Izveštaj o izboru u zvanje Naučni saradnik; Rezime (do 26.01.2017.)

dr Ivana Matić Bujagić: Izveštaj o izboru u zvanje Naučni saradnik; Rezime (do 20.01.2017.)

Marijana Ponjavić, master inž.: Izveštaj o izboru u zvanje Istraživač saradnik (do 20.01.2017.)