Navigacija

... za studije

Ovde možete preuzeti naše interne formulare za popunjavanje, kao Majkrosoft Vord datoteke:

 

Završni rad

Prijava teme završnog rada

Prijava odbrane završnog rada – kandidati upisani od školske 2022/2023.

Prijava odbrane završnog rada – kandidati upisani pre školske 2022/2023.

Zapisnik o odbrani završnog rada

Obrazac za unos teksta završnog rada

 

Završni master rad

Prijava teme završnog master rada

Prijava odbrane završnog master rada – kandidati upisani od školske 2022/2023.

Prijava odbrane završnog master rada – kandidati upisani pre školske 2022/2023.

Zapisnik o odbrani završnog master rada

Obrazac za unos teksta završnog master rada

 

Stručna praksa

Uput na stručnu praksu

Izveštaj sa stručne prakse

 

Kratko uputstvo

Da bi se u preuzetu datoteku mogao unositi tekst, možda će biti neophodno aktivirati sledeće komande:

1. Enable Editing (za datoteke preuzete sa Interneta);
2. ViewEdit Document (za zaštićene dokumente).

 

Za kretanje kroz zaštićene dokumente preporučuju se tasteri sa strelicama (↑↓).

Grčka slova i drugi specijalni znaci ne mogu se direktno upisivati u zaštićeni dokument (interni formular). U slučaju da je u zaštićen dokument potrebno upisati, na primer, grčko slovo ili neki specijalni znak, koji se ne moži dobiti preko tastature, treba postupiti na sledeći način:

1. Otvoriti još jedan, prazan, dokument.;
2. U novi dokument upisati potrebno grčko slovo ili specijalni znak;
3. Iz novog dokumenta, komandama Copy–Paste, prekopirati grčko slovo ili specijalni znak u zaštićeni dokument.