Navigacija

Akreditacija naučno-istraživačke organizacije

Odluku o akreditaciji Tehnološko-metalurškog fakulteta za obavljanje naučno-istraživačke delatnosti možete pogledati i preuzeti ovde.