Navigacija

O fakultetu

Tehnološko-metalurški fakultet Univerziteta u Beogradu predstavlja vodeću i najstariju akreditovanu visokoobrazovnu i naučno-istraživačku instituciju u zemlji i regionu iz oblasti hemijskih tehnologija.

Duga i bogata tradicija od skoro 90 godina, više od 10.500 diplomiranih inženjera, 1.100 magistara i mastera i više od 650 doktora nauka koji su se školovali na našem fakultetu, svetski priznati naučni rezultati i ugled, kadrovski i materijalni potencijali fakulteta garantuju kvalitet kako u nastavno-obrazovnim aktivnostima na studijama, tako i u naučnim i primenjenim istraživanjima, projektovanju, izradi elaborata i studija.

Fakultet obrazuje stručnjake na osnovnim akademskim, master i doktorskim studijama u okviru 19 akreditovanih studijskih programa.

Zahvaljujući visokom nivou teorijskih, eksperimentalnih i praktičnih znanja i veština koje se stiču tokom studija, diplomirani i master inženjeri TMF-a su osposobljeni za rad u širokom spektru kreativnih poslova iz različitih oblasti kao što su:
• Razvoj tehnologija, materijala i proizvoda
• Projektovanje procesa i pogona
• Vođenje procesa proizvodnje
• Inovacije i istraživanja
• Transfer tehnologija
• Konsalting
• Prosvetna delatnost
• Standardi kvaliteta
• Marketing
• Menadžment
• Trgovina

Tehnološko-metalurški fakultet posebnu pažnju posvećuje saradnji sa privredom, naučno-istraživačkom radu i transferu tehnologija i znanja. U cilju efikasnijeg delovanja u tim oblastima, u okviru fakulteta rade:
Inovacioni centar TMF-a d.o.o.
Centar za čistiju proizvodnju
Centar za tehnologiju vode
Centar za nanotehnologije i funkcionalne materijale
Centar za grafičko inženjerstvo RIC
Centar celulozne, papirne, ambalažne i grafičke industrije

Posvećenost kvalitetu nastavnog, naučnog rada i delovanja, saradnji sa privrednim subjektima potvrđuje i činjenica da je TMF sertifikovan za integrisani sistem upravljanja kvalitetom od strane sertifikacionog tela YUQS-Beograd za sisteme:
SRPS ISO 9001:2008 upravljanje sistemom kvaliteta
SRPS ISO 14001:2005 upravljanje zaštitom životne sredine
SRPS OHSAS 18001:2008 upravljanje bezbednosti i zdravljem na radu