Navigacija

Doktorske akademske studije

Nastavni planovi doktorskih studija 2022.

Nastavni planovi doktorskih studija 2014.

Važna obaveštenja za studente

Obrazac za ocenu i odbranu Završnog ispita doktorskih studija možete preuzeti ovde

Završni ispit se može polagati nakon položenih svih ispita predviđenih studijskim programom, uključujući i Engleski jezik.

Uslovi upisa u višu godinu doktorskih studija,  detaljnije...

Doktorske disertacije