Навигација

Инжењерство заштите животне средине

  Шифра Предмет Семестар П СИР О/И Остало ЕСПБ
1 22Д1 Одабрана поглавља технологије воде 1 45 0 О   7
2 22ДДНИРИЖ1 Докторска дисертација – уводни семинари и научноистраживачки рад 1 1 60 60 О   5
3   Изборни блок МАТЕМАТИКА (бира се 1 од 3) 1         6
4   Изборни блок 1 (бира се 13 кредита) 1         13
5 22ДДНИРИЖ2 Докторска дисертација – уводни семинари и научноистраживачки рад 2 2 60 60 О   5
6 22Д4 Индустријска екологија 2 45 0 О   7
7   Изборни блок 2 (бира се 17 кредита) 2         17
8 22ДЗИ ЗАВРШНИ ИСПИТ 3 0 300 О   30
9 22ДДНИРИЖ3 Докторска дисертација- научноистраживачки рад 1 4 0 300 О   25
10 22ИДДИЖ1 ИЗРАДА ДД 1 4 0 0 О 10 5
11 22ДДНИРИЖ4 Докторска дисертација- научноистраживачки рад 2 5 0 300 О   25
12 22ИДДИЖ2 ИЗРАДА ДД 2 5 0 0 О 10 5
13 22ДДНИРИЖ5 Докторска дисертација- научноистраживачки рад 3 6 0 300 О   25
14 22ИДДИЖ3 ИЗРАДА ДД 3 6 0 0 О 10 5

Изборни блок МАТЕМАТИКА (бира се 1 од 3) (повратак у горњи део табеле)

6
1 22ДМ1 Математичко програмирање 1 45 0 И   6
2 22ДМ2 Одабрана поглавља нумеричке анализе 1 45 0 И   6
3 22ДМ3 Математичка обрада експерименталних података 1 45 0 И   6

Изборни блок 1 (бира се 13 кредита) (повратак у горњи део табеле)

13
1 22ДХК1 Хемијска кинетика 1 45 0 И   6
2 22ДВКАХ Виши курс аналитичке хемије 1 45 0 И   6
3 22Д2 Одабрана поглавља моделовања загађења ваздуха 1 45 0 И   7
4 22Д3 Масена спектрометрија у заштити животне средине 1 45 0 И   6

Изборни блок 2 (бира се 17 кредита) (повратак у горњи део табеле)

17
1 22Д5 Мерење јонизујућег и нејонизујућег зрачења 2 30 15 И   5
2 22Д6 Биомаса као извор енергије 2 30 15 И   5
3 22Д7 Квантификација визуелних информација 2 45 0 И   5
4 22Д8 Одабрана поглавља инструменталне анализе 2 45 0 И   6
5 22Д9 Одабрани мембрански процеси и напредни оксидациони процеси 2 30 15 И   5
6 22Д10Д Хемија пестицида 2 45 0 И   5
7 22Д11 Хемометрија 2 45 0 И   5
8 22ДМНИР Методологија научно-истраживачког рада 2 45 0 И   5
9 22Д12Д Електрохемијски и алтернативни извори електричне енергије 2 45 0 И   5

* Обавезан / Изборни