Навигација

Металуршко инжењерство

  Шифра Предмет Семестар П* СИР О/И Остало ЕСПБ
1   Изборни блок МАТЕМАТИКА  (бира се 1 од 3) 1         6
2   Изборни блок ТЕРМОДИНАМИКА (бира се од 1 до 3) 1         6
3   Изборни блок МЕТАЛУРГИЈА 1 (бира се 2 од 7) 1         5
4 22ДДНИР1 Докторска дисертација- научноистраживачки рад 1 1 60 60 О   5
5   Изборни блок МЕТАЛУРГИЈА 2 (бира се 28 кредита) 2         28
6 22ДДНИР2 Докторска дисертација- научноистраживачки рад 2 2 75 45 О   5
7 22ДЗИ ЗАВРШНИ ИСПИТ 3 0 300 О   30
8 22ДДНИР3 Докторска дисертација- научноистраживачки рад 3 4 0 300 О   24
9 22ИДД1 ИЗРАДА ДД 1 4 0 0 О 10 6
10 22ДДНИР4 Докторска дисертација- научноистраживачки рад 4 5 0 300 О   25
11 22ИДД2 ИЗРАДА ДД 2  5 0 0 О 10 5
12 22ДДНИР5 Докторска дисертација- научноистраживачки рад 5 6 0 300 О   25
13 22ИДД3 ИЗРАДА ДД 3 6 0 0 О 10 5

Изборни блок МАТЕМАТИКА  (бира се 1 од 3) (повратак у горњи део табеле)

6
1 22ДМ1 Математичко програмирање 1 45 0 И   6
2 22ДМ2 Одабрана поглавља нумеричке анализе 1 45 0 И   6
3 22ДМ3 Математичка обрада експерименталних података 1 45 0 И   6

Изборни блок ТЕРМОДИНАМИКА (бира се од 1 до 3) (повратак у горњи део табеле)

6
1 22ДХТ Хемијска термодинамика 1 45 0 И   6
2 22Д13 Феномени преноса у инжењерству материјала 1 45 15 И   6
3 22ДТЧС Термодинамика чврстог стања 1 45 0 И   6

Изборни блок МЕТАЛУРГИЈА 1 (бира се 2 од 7) (повратак у горњи део табеле)

5
1 22Д14П Кинетика металуршких процеса 1 45 0 И   5
2 22Д15П Кинетика фазних трансформација 1 45 15 И   5
3 22Д16П Структура и својства металних материјала 1 45 0 И   5
4 22Д17П Очвршћавање метала 1 45 15 И   5
5 22Д18П Физичка металургија 1 45 0 И   5
6 22Д19П Физичка металургија заваривања 1 45 0 И   5
7 22Д20П Виши курс металуршких процеса 1 45 0 И   5

Изборни блок МЕТАЛУРГИЈА 2 (бира се 28 кредита) (повратак у горњи део табеле)

28
1 22Д21 Физика чврстоће и пластичности-виши курс 2 45 15 И   6
2 22Д22 Материјали за високотемпературске намене 2 45 0 И   6
3 22Д23 Металургија заваривања 2 45 15 И   6
4 22Д24 Металургија праха 2 45 0 И   6
5 22Д25 Механичко понашање материјала 2 45 0 И   6
6 22Д26 Наноструктурни метални материјали 2 45 0 И   5
7 22Д27 Инжењерство површина 2 45 0 И   5
8 22Д28 Карактеризација структуре материјала 2 45 0 И   6
9 22Д20Д Виши курс металуршких процеса 2 45 0 И   5
10 22Д29 Деформационо процесирање метала-виши курс 2 45 0 И   6
11 22Д30 Отпорност материјала 2 45 15 И   6
12 22Д17Д Очвршћавање метала 2 45 0 И   5
13 22Д31 Пећи и реактори у металургији 2 45 0 И   6
14 22Д32 Савремени процеси и материјали у ливарству 2 45 0 И   6
15 22Д33 Технологије заваривања и лемљења 2 45 15 И   6
16 22Д34 Употреба рачунара у симулацији ливења и дизајнирању одливака и уливних система 2 45 15 И   6
17 22Д35 Физика лома 2 45 15 И   6
18 22Д36 Заварљивост и сигурност заварених спојева 2 45 15 И   6
19 22Д15Д Кинетика фазних трансформација 2 45 0 И   5
20 22Д16Д Структура и својства металних материјала 2 45 15 И   5
21 22Д19Д Физичка металургија заваривања 2 45 0 И   5
22 22Д18Д Физичка металургија 2 45 15 И   5
23 22Д14Д Кинетика металуршких процеса 2 45 0 И   5
24 22Д37 Увод у електронску микроскопију 2 45 0 И   6
25 22Д38 Грешке у кристалној структури 2 45 0 И   5
26 22Д39 Метода коначних елемената у инжењерству материјала 2 45 15 И   5
27 22Д40 Физичко-хемијске методе карактеризације површине 2 45 0 И   6
28 22ДМНИР Методологија научно-истраживачког рада 2 45 0 И   5

* П – Предавања; СИР – Самостални истраживачки рад; О/И – Обавезан/Изборни