Навигација

Управа

Деканат

ДЕКАН

Тел. 3370-425
3370-503
3303-831
е-маил puskokovic@tmf.bg.ac.rs
tmf@tmf.bg.ac.rs

ПРОДЕКАНИ

Продекан за кадрове

Тел. 3370-425
3370-503
3303-730
е-маил meli@tmf.bg.ac.rs
tmf@tmf.bg.ac.rs

 

Продекан за инфраструктуру, квалитет и организацију

Тел. 3370-425
3370-503
3303-475
е-маил kamber@tmf.bg.ac.rs
tmf@tmf.bg.ac.rs

 

Продекан за науку и докторске студије

Тел.

3370-425
3370-503
3370-523

е-маил mirjana@tmf.bg.ac.rs
tmf@tmf.bg.ac.rs

 

Продекан за наставу

Тел. 3370-425
3370-503
3303-776
е-маил zknez@tmf.bg.ac.rs
tmf@tmf.bg.ac.rs

 

Шефови катедри

Катедра Шеф катедре Секретар
НХТ Др Јелена Миладиновић Др Рада Петровић
ТИ Др Мирјана Костић Др Ковиљка Асановић
ОТН Др Славиша Путић Др Марина Дојчиновић
ТФ Др Саша Кочинац  
МИ Др Ненад Радовић Мр Стефан Дикић
ДН Др Гордана Кокеза Др Соња Јосиповић
ОНХ Др Јелена Роган Др Александра Дапчевић
КМ Др Радмила Јанчић-Heinemann Др Душица Стојановић
ОХТ Др Александар Орловић Др Сандра Глишић
ОХ Др Душан Мијин Др Немања Тришовић
АХ Др Катарина Тривунац Др Александра Перић Грујић
ФЕХ Др Снежана Гојковић Др Мила Крстајић Пајић
ХИ Др Невенка Бошковић-Враголовић Др Радослава Правиловић
БиБ Др Марица Ракин

Др Александра Ђукић Вуковић

ГИ Др Предраг Живковић  
МН Др Бобан Маринковић  
ИЗЖС Др Владимир Павићевић Др Драган Повреновић

Савет факултета

ПРЕДСЕДНИК САВЕТА

ПРЕДСТАВНИЦИ ФАКУЛТЕТА

ИЗ РЕДА НАСТАВНИКА И САРАДНИКА

1. Др Владимир Павићевић, доцент Катедра за ИЗЖС
2. Др Мирјана Косић, ред.проф. Катедра за ТИ
3. Др Ђорђе Јанаћковић, ред.проф. Катедра за НХТ
4. Др Рада Петровић, ред.проф. Катедра за НХТ
5. Др Весна Радојевић, ред.проф. Катедра за КМ
6. Др Сузана Димитријевић, ред.проф. Катедра за БиБ
7. Др Саша Кочинац, ред.проф. Катедра за ТФ
8. Др Александар Којовић, ван.проф. Катера за ОТН
9. Др Јелена Роган, ван.проф. Катедра за ОНХ
10. Др Бранимир Гргур, ред.проф. Катедра за ОХ
11. Др Ивона Радовић, ван.проф. Катедра за ХИ

ИЗ РЕДА НЕНАСТАВНИХ РАДНИКА ФАКУЛТЕТА

  1. Драган Марјановић
  2. Дејан Бранков
  3. Зорица Вуковић

ИЗ РЕДА СТУДЕНАТА

  1. Милош Ђокић
  2. Владимир Смуђа
  3. Илија Тодоровић
  4. Марина Милићевић

Научно-наставно веће

Научно-наставно веће је највиши стручни орган Факултета. У његов састав улазе декан и продекани, шефови катедри, као и изабрани представници катедри.

 

Чланови Наставно научног већа факултета

Катедра Члан Заменик
НХТ Др  Ђорђе Вељовић Др Рада Петровић
ТИ Др Маја Радетић Др  Снежана Станковић
ОТН Др Марко Ракин Др Милош Петровић
ТФ Др Рајко Шашић Др Саша Кочинац
МИ

Др Татјана Волков-Хусовић

Др Миљана Поповић

Др Драгомир Глишић

Др Васо Манојловић

ДН Др Дарко Радосављевић  
ОНХ Др Марија Николић

Др Светлана Грујић

КМ Др Весна Радојевић  
ОХТ Др Симонида Томић Др Сандра Глишић
ОХ Др Наташа Валентић Др Јасмина Николић
АХ Др Драгана Живојиновић Др Антоније Оњиа
ФЕХ Др Јелена Бајат Др Милица Гвозденовић
ХИ

Др Бранко Бугарски

Др Татјана Калуђеровић Радоичић

Др Бојана Обрадовић

Др Ивона Радовић

БиБ Др Сузана Димитријевић-Бранковић Др Александра Ђукић Вуковић
ГИ Др Немања Тришовић  
ИЗЖС Др Драган Повреновић  
МН Др Јелена Вицановић