Навигација

Управа

Деканат

ДЕКАН

Проф. др Петар Ускоковић

Тел.

3370-425
3370-503
3303-831

е-маил

puskokovic@tmf.bg.ac.rs
tmf@tmf.bg.ac.rs

ПРОДЕКАНИ

Проф. др Мелина Калагасидис Крушић

Продекан за кадрове

Тел.

3370-425
3370-503
3303-730

е-маил meli@tmf.bg.ac.rs
tmf@tmf.bg.ac.rs

 

Проф. др Мирјана Кијевчанин

Продекан за науку и докторске студије

Тел.

3370-425
3370-503
3370-523

е-маил mirjana@tmf.bg.ac.rs
tmf@tmf.bg.ac.rs

 

Продекан за наставу

Тел.

3370-425
3370-503
3303-776

е-маил zknez@tmf.bg.ac.rs
tmf@tmf.bg.ac.rs
 

Продекан за финансије

Тел.

3370-425
3370-503
3303-628

е-маил kostic@tmf.bg.ac.rs
tmf@tmf.bg.ac.rs
 
Петар Обрадовић

Студент продекан

е-маил p.obradovic61@gmail.com
tmf@tmf.bg.ac.rs

 

Шефови катедри

Катедра Шеф катедре Заменик Секретар
НХТ Др Снежана Грујић   Др Ђорђе Вељовић
ТИ Др Ковиљка Асановић   Др Снежана Станковић
ОТН Др Славиша Путић Др Александар Којовић Др Бојан Међо
ТФ Др Саша Кочинац    
МИ Др Ненад Радовић   Мр Стефан Дикић
ДН Др Гордана Кокеза   Др Соња Јосиповић
ОНХ Др Јелена Роган   Др Александра Дапчевић
КМ Др Весна Радојевић   Др Душица Стојановић
ОХТ Др Александар Орловић Др Марко Стаменић Др Марко Стаменић
ОХ Др Душан Мијин Др Саша Дрманић Др Немања Тришовић
АХ Др Катарина Тривунац Др Александра Перић Грујић  
ФЕХ Др Јелена Бајат   Др Мила Крстајић Пајић
ХИ Др Емила Живковић Др Ивона Радовић
Др Бранислав Тодић
БиБ Др Дејан Безбрадица Др Мирјана Рајилић Стојановић

Др Александра Ђукић Вуковић

ГИ Др Предраг Живковић    
МН Др Бобан Маринковић    
ИЗЖС Др Владимир Павићевић Др Мирјана Ристић Др Маја Ђолић

Савет факултета

ПРЕДСЕДНИК САВЕТА

ПРЕДСТАВНИЦИ ФАКУЛТЕТА

ИЗ РЕДА НАСТАВНИКА И САРАДНИКА

1. Др Владимир Павићевић, доцент Катедра за ИЗЖС
2. Др Мирјана Косић, ред.проф. Катедра за ТИ
3. Др Ђорђе Јанаћковић, ред.проф. Катедра за НХТ
4. Др Рада Петровић, ред.проф. Катедра за НХТ
5. Др Весна Радојевић, ред.проф. Катедра за КМ
6. Др Сузана Димитријевић, ред.проф. Катедра за БиБ
7. Др Саша Кочинац, ред.проф. Катедра за ТФ
8. Др Александар Којовић, ван.проф. Катера за ОТН
9. Др Јелена Роган, ван.проф. Катедра за ОНХ
10. Др Бранимир Гргур, ред.проф. Катедра за ОХ
11. Др Ивона Радовић, ван.проф. Катедра за ХИ

ИЗ РЕДА НЕНАСТАВНИХ РАДНИКА ФАКУЛТЕТА

  1. Драган Марјановић
  2. Дејан Бранков
  3. Зорица Вуковић

ИЗ РЕДА СТУДЕНАТА

  1. Милош Ђокић
  2. Владимир Смуђа
  3. Илија Тодоровић
  4. Марина Милићевић

Научно-наставно веће

Научно-наставно веће је највиши стручни орган Факултета. У његов састав улазе декан и продекани, шефови катедри, као и изабрани представници катедри.

 

Чланови Наставно научног већа факултета

Катедра Члан Заменик
НХТ Др  Ђорђе Јанаћковић Др Рада Петровић
ТИ Др  Снежана Станковић Др Маја Радетић
ОТН Др Милош Петровић  Др Марина Дојчиновић
ТФ Др Рајко Шашић  
МИ

Др Жељко Камберовић

Др Миљана Поповић

ДН Др Дарко Радосављевић Др Соња Јосиповић
ОНХ  Др Светлана Грујић

Др Марија Николић

КМ Др Радмила Јанчић-Heinemann  
ОХТ Др Сандра Глишић Др Симонида Томић
ОХ Др Александар Маринковић Др Наташа Валентић
АХ Др Драгана Живојиновић Др Антоније Оњиа
ФЕХ Др Милица Гвозденовић Др Снежана Гојковић
ХИ

Др Рада Пјановић

Др Татјана Калуђеровић Радоичић

Др Милан Миливојевић

Др Мирко Стијеповић

БиБ Др Сузана Димитријевић-Бранковић Др Александра Ђукић Вуковић
ГИ Др Вук Радмиловић  
ИЗЖС Др Драган Повреновић Др Татјана Ђуркић
МН Др Јелена Вицановић