Навигација

проф. др Ковиљка Асановић

Ванредни професор
Катедра за текстилно инжењерство

ТМФ - велика зграда, канцеларија 122

011/3303625
локал625
Научна областТекстилно инжењерство
Датум избора у звање 25. септембар 2017.

Предмети

14МТЕТ2514МТЕТ25 - Контрола квалитета у индустрији одеће
14ТЕТ10914ТЕТ109 - Текстилни материјали
14ТЕТ3214ТЕТ32 - Неткани текстилни материјали
14ТЕТ33114ТЕТ331 - Студија рада у индустрији одеће
Д102ТТД102ТТ - Геотекстилни материјали
Д2ТТД2ТТ - Физичке и инструменталне методе у метрологији текстилних материјала
ЗП44ЗП44 - Стручна пракса
МТЕТ2МТЕТ2 - Интегрална контрола квалитета текстилних материјала и производа
ТЕТ35ТЕТ35 - Испитивање текстила

Легенда:

ЗП...,14ЗП...заједнички предмет на основним академским студијама (ОАС)
Т...,14Т...текстилна технологија (ОАС)
Х...,14Х...хемијско инжењерство (ОАС)
Б...,14б...биохемијско инжењерство и биотехнологија (ОАС)
ИЖС, 14ИЖС...инжењерство заштите животне средине (ОАС)
МИН...,4МИН...металуршко инжењерство (ОАС)
ИИМ...,14ИИМ...инжењерство материјала (ОАС)
ИГИ...,14ИГИ...графичко инжењерство, дизајн и амбалажа (ОАС)
М...,14М...мастер студије
Д...,14Д...докторске студије

Библиографија

Књиге

  1. M. Nikolić, S. Milosavljević, R. Trajković, T. Mihailidi, T. Tadić, Dragan Jocić, Petar Jovančić, Tatjana Mihailović и Koviljka Asanović, Dizajn i tekstilna tehnologija, остало, Savez inženjera i tehničara tekstilaca Srbije, Beograd, 1992, 240; ISBN 86-901381-1-0

Менторство

Основне академске студије

  • Испитивање утицаја термичког фиксирања међупоставе на електричну отпорност одевних тканина, Ива Гајић, 30.09.2019.

Основне студије

  • Испитивање отпорности тканина према абразији применом Мартинделове методе, Ивана Николић, 17.12.2010.
  • Испитивање утицаја хемијског модификовања памучних пређа на њихову електричну отпорност, Ана Крамар, 04.10.2010.