Навигација

проф. др Ковиљка Асановић

Ванредни професор
Катедра за текстилно инжењерство

ТМФ - велика зграда, канцеларија 122

011/3303625
локал625
Научна областТекстилно инжењерство
Датум избора у звање 25. септембар 2017.

Предмети

14МТЕТ2514МТЕТ25 - Контрола квалитета у индустрији одеће
14ТЕТ10914ТЕТ109 - Текстилни материјали
14ТЕТ3214ТЕТ32 - Неткани текстилни материјали
14ТЕТ33114ТЕТ331 - Студија рада у индустрији одеће
Д102ТТД102ТТ - Геотекстилни материјали
Д2ТТД2ТТ - Физичке и инструменталне методе у метрологији текстилних материјала
ЗП44ЗП44 - Стручна пракса
МТЕТ2МТЕТ2 - Интегрална контрола квалитета текстилних материјала и производа
ТЕТ35ТЕТ35 - Испитивање текстила

Легенда:

ЗП...,14ЗП...заједнички предмет на основним академским студијама (ОАС)
Т...,14Т...текстилна технологија (ОАС)
Х...,14Х...хемијско инжењерство (ОАС)
Б...,14б...биохемијско инжењерство и биотехнологија (ОАС)
ИЖС, 14ИЖС...инжењерство заштите животне средине (ОАС)
МИН...,4МИН...металуршко инжењерство (ОАС)
ИИМ...,14ИИМ...инжењерство материјала (ОАС)
ИГИ...,14ИГИ...графичко инжењерство, дизајн и амбалажа (ОАС)
М...,14М...мастер студије
Д...,14Д...докторске студије

Библиографија

Радови у часописима

 1. Aleksandra Ivanovska, Ковиљка Асановић, Maja Jankoska, Катарина Михајловски, Leposava Pavun и Мирјана Костић, Multifunctional jute fabrics obtained by different chemical modifications, CELLULOSE, 27, 14, 2020, pp. 8485-8502
 2. Ковиљка Асановић, Dragana Cerović, Мирјана Костић, Татјана Михаиловић и Aleksandra Ivanovska, Multipurpose nonwoven viscose/polypropylene fabrics: Effect of fabric characteristics and humidity conditions on the volume electrical resistivity and dielectric loss tangent, FIBERS AND POLYMERS, 21, 10, 2020, pp. 2407-2416
 3. Aleksandra Ivanovska, Biljana Dojčinović, Slavica Maletić, Leposava Pavun, Ковиљка Асановић и Мирјана Костић, Waste Jute Fabric as a Biosorbent for Heavy Metal Ions from Aqueous Solution, FIBERS AND POLYMERS, 21, 9, 2020, pp. 1992-2002
 4. Dragana Cerović, Ковиљка Асановић, Slavica Maletić, Filip Marinković, Ivan Petronijević и Jablan Dojčilović, Electrophysical properties of woven polymer mesh fabrics, JOURNAL OF APPLIED POLYMER SCIENCE, 137, 11, 2020, pp. 48456-1-48456-7; 10.1002/app.48456
 5. Aleksandra Ivanovska, Dragana Cerović, Nenad Tadić, Ивона Јанковић - Частван, Ковиљка Асановић и Мирјана Костић, Sorption and dielectric properties of jute woven fabrics: Effect of chemical composition, INDUSTRIAL CROPS AND PRODUCTS, 140, 2019, pp. 111632-1-111632-9
 6. Aleksandra Ivanovska, Dragana Cerović, Slavica Maletić, Ивона Јанковић - Частван, Ковиљка Асановић и Мирјана Костић, Influence of the alkali treatment on the sorption and dielectric properties of woven jute fabric, CELLULOSE, 26, 8, 2019, pp. 5133-5146
 7. Ковиљка Асановић, Мирјана Костић, Татјана Михаиловић и Dragana Cerović, Compression and strength behaviour of viscose/polypropylene nonwoven fabrics, INDIAN JOURNAL OF FIBRE & TEXTILE RESEARCH, 44, 2019, pp. 329-337
 8. Татјана Михаиловић, Ковиљка Асановић и Dragana Cerović, Structural design of face fabrics and the core as a premise for compression behavior of 3D woven sandwich fabric, JOURNAL OF SANDWICH STRUCTURES & MATERIALS, 20, 6, 2018, pp. 718-734
 9. Ковиљка Асановић, Dragana Cerović, Мирјана Костић, Slavica Maletić и Ana Kramar, Multipurpose nonwoven viscose/polypropylene fabrics: Effect of fabric characteristics on sorption and dielectric properties, JOURNAL OF POLYMER SCIENCE PART B-POLYMER PHYSICS, 56, 2018, pp. 947-957
 10. Ana Kramar, Ковиљка Асановић, Bratislav Obradović, Milorad Kuraica и Мирјана Костић, Electrical Resistivity of Plasma Treated Viscose and Cotton Fabrics with Incorporated Metal Ions, FIBERS AND POLYMERS, 19, 3, 2018, pp. 571-579
 11. Ковиљка Асановић, Татјана Михаиловић и Dragana Cerović, Evaluation of the Quality of Clothing Fabrics in Terms of Their Compression Behaviour before and after Abrasion, FIBERS AND POLYMERS, 18, 7, 2017, pp. 1393-1400
 12. Dragana Cerović, Ковиљка Асановић, Slavica Maletić и Jablan Dojčilović, Comparative study of the electrical and structural properties of woven fabrics, COMPOSITES PART B: ENGINEERING, 49, 2013, pp. 65-70
 13. Ковиљка Асановић, Татјана Михаиловић, Petar Škundrić и Ljiljana Simović, Some Properties of Antimicrobial Coated Knitted Textile Material Evaluation, TEXTILE RESEARCH JOURNAL, 80, 16, 2010, pp. 1665-1674
 14. Dragana Cerović, Jablan Dojčilović, Ковиљка Асановић и Tatjana Mihajlidi, Dielectric investigation of some woven fabrics, JOURNAL OF APPLIED PHYSICS, 106, 2009, pp. 084101-1-084101-7
 15. Татјана Михаиловић, Ковиљка Асановић, Ljiljana Simović и Petar Škundrić, Influence of an antimicrobial treatment on the strength properties of polyamide/elastane weft knitted fabric, JOURNAL OF APPLIED POLYMER SCIENCE, 103, 6, 2007, pp. 4012-4019
 16. Ковиљка Асановић, Tatjana Mihajlidi, Svetlana Milosavljević, Dragana Cerović и Jablan Dojčilović, Investigation of the electrical behavior of some textile materials, JOURNAL OF ELECTROSTATICS, 65, 3, 2007, pp. 162-167
 17. Татјана Михаиловић, Ковиљка Асановић и Tatjana Mihajlidi, Complex estimation of woven fabrics bending ability, INDIAN JOURNAL OF FIBRE & TEXTILE RESEARCH, 32, 2007, pp. 453-458
 18. Slavenka Lukić, Ковиљка Асановић и Aleksandra Milutinović-Nikolić, Influence of heat treatment on mеchanical and sorptional properties of viscose-based nonwovens, INDIAN JOURNAL OF FIBRE & TEXTILE RESEARCH, 30, 2005, pp. 55-59
 19. Рајко Шашић, Tatjana Mihajlidi, Svetlana Milosavljević, Ковиљка Асановић и Dragana Nikolić, An explicit calculation of relative surface deformation during a bursting test of fabrics, Bulletin of the Chemists and Technologists of Macedonia, 22, 1, 2003, pp. 13-19
 20. Svetlana Milosavljević, Tatjana Mihajlidi, Tanja Tadić, Снежана Станковић и Ковиљка Асановић, Proučavanje uticaja metalnih vlakana na neka svojstva tehničkih pređa, HEMIJSKA INDUSTRIJA, 54, 7-8, 2000, pp. 315-318
 21. Tatjana Mihajlidi, Svetlana Milosavljević, Damjana Simić и Ковиљка Асановић, Metode za neutralizaciju statičkog naelektrisanja na tekstilnim materijalima, HEMIJSKA INDUSTRIJA, 53, 4-5, 1999, pp. 94-100
 22. Svetlana Milosavljević, Tatjana Mihajlidi, Tanja Tadić и Ковиљка Асановић, Some electrical and frictional characteristics of metal fiber containing yarns, Asian Textile Journal, 8, 4, 1999, pp. 95-98
 23. Tatjana Mihajlidi, Svetlana Milosavljević, Ковиљка Асановић, Damjana Simić и Milivoje Simić, Electrical resistance of cotton-metal fibre yarns, FIBRES & TEXTILES IN EASTERN EUROPE, 7, 3, 1999, pp. 29-31
 24. Svetlana Milosavljević, Tatjana Mihajlidi и Ковиљка Асановић, Investigation of yarn surface characteristics by simultaneous yarn hairiness and yarn self rubbing tests, Textile Dyer & Printer, 28, 1995, pp. 19-21

Књиге

 1. Петар Шкундрућ, Мирјана Костић, Адела Медовић, Татјана Михаиловић, Ковиљка Асановић и Љиљана Сретковић, Текстилни материјали, уџбеник, ТМФ, 2008, 248; ISBN 978-86-7401-249-9
 2. M. Nikolić, S. Milosavljević, R. Trajković, T. Mihailidi, T. Tadić, Dragan Jocić, Petar Jovančić, Tatjana Mihailović и Koviljka Asanović, Dizajn i tekstilna tehnologija, остало, Savez inženjera i tehničara tekstilaca Srbije, Beograd, 1992, 240; ISBN 86-901381-1-0

Менторство

Основне академске студије

 • Испитивање утицаја термичког фиксирања међупоставе на електричну отпорност одевних тканина, Ива Гајић, 30.09.2019.

Основне студије

 • Испитивање отпорности тканина према абразији применом Мартинделове методе, Ивана Николић, 17.12.2010.
 • Испитивање утицаја хемијског модификовања памучних пређа на њихову електричну отпорност, Ана Крамар, 04.10.2010.