Навигација

доц. др Татјана Михаиловић

Доцент
Катедра за текстилно инжењерство

ТМФ - велика зграда, канцеларија 122

011/3303625
локал625
Научна областТекстилно инжењерство
Датум избора у звање 28. мај 2018.

Предмети

14Д01214Д012 - Механичко инжењерство текстилних материјала
14ТЕТ33014ТЕТ330 - Структура и дизајн текстилних материјала
14ТЕТ33214ТЕТ332 - Техничка припрема производње одеће
Д102ТТД102ТТ - Геотекстилни материјали
МТЕТ212МТЕТ212 - Пројектовање тканина
МТЕТ6МТЕТ6 - Дизајн и пројектовање текстилних материјала
ТЕТ212ТЕТ212 - Ткање и дизајн тканина
ТЕТ313ТЕТ313 - Машине и уређаји у индустрији одеће

Легенда:

ЗП...,14ЗП...заједнички предмет на основним академским студијама (ОАС)
Т...,14Т...текстилна технологија (ОАС)
Х...,14Х...хемијско инжењерство (ОАС)
Б...,14б...биохемијско инжењерство и биотехнологија (ОАС)
ИЖС, 14ИЖС...инжењерство заштите животне средине (ОАС)
МИН...,4МИН...металуршко инжењерство (ОАС)
ИИМ...,14ИИМ...инжењерство материјала (ОАС)
ИГИ...,14ИГИ...графичко инжењерство, дизајн и амбалажа (ОАС)
М...,14М...мастер студије
Д...,14Д...докторске студије

Библиографија

Радови у часописима

  1. Ковиљка Асановић, Dragana Cerović, Мирјана Костић, Татјана Михаиловић и Aleksandra Ivanovska, Multipurpose nonwoven viscose/polypropylene fabrics: Effect of fabric characteristics and humidity conditions on the volume electrical resistivity and dielectric loss tangent, FIBERS AND POLYMERS, 21, 10, 2020, pp. 2407-2416
  2. Ковиљка Асановић, Мирјана Костић, Татјана Михаиловић и Dragana Cerović, Compression and strength behaviour of viscose/polypropylene nonwoven fabrics, INDIAN JOURNAL OF FIBRE & TEXTILE RESEARCH, 44, 2019, pp. 329-337
  3. Татјана Михаиловић, Ковиљка Асановић и Dragana Cerović, Structural design of face fabrics and the core as a premise for compression behavior of 3D woven sandwich fabric, JOURNAL OF SANDWICH STRUCTURES & MATERIALS, 20, 6, 2018, pp. 718-734
  4. Ковиљка Асановић, Татјана Михаиловић и Dragana Cerović, Evaluation of the Quality of Clothing Fabrics in Terms of Their Compression Behaviour before and after Abrasion, FIBERS AND POLYMERS, 18, 7, 2017, pp. 1393-1400
  5. Ковиљка Асановић, Татјана Михаиловић, Petar Škundrić и Ljiljana Simović, Some Properties of Antimicrobial Coated Knitted Textile Material Evaluation, TEXTILE RESEARCH JOURNAL, 80, 16, 2010, pp. 1665-1674
  6. Татјана Михаиловић, Ковиљка Асановић, Ljiljana Simović и Petar Škundrić, Influence of an antimicrobial treatment on the strength properties of polyamide/elastane weft knitted fabric, JOURNAL OF APPLIED POLYMER SCIENCE, 103, 6, 2007, pp. 4012-4019
  7. Татјана Михаиловић, Ковиљка Асановић и Tatjana Mihajlidi, Complex estimation of woven fabrics bending ability, INDIAN JOURNAL OF FIBRE & TEXTILE RESEARCH, 32, 2007, pp. 453-458

Књиге

  1. Петар Шкундрућ, Мирјана Костић, Адела Медовић, Татјана Михаиловић, Ковиљка Асановић и Љиљана Сретковић, Текстилни материјали, уџбеник, ТМФ, 2008, 248; ISBN 978-86-7401-249-9
  2. M. Nikolić, S. Milosavljević, R. Trajković, T. Mihailidi, T. Tadić, Dragan Jocić, Petar Jovančić, Tatjana Mihailović и Koviljka Asanović, Dizajn i tekstilna tehnologija, остало, Savez inženjera i tehničara tekstilaca Srbije, Beograd, 1992, 240; ISBN 86-901381-1-0