Navigacija

doc. dr Tatjana Mihailović

Docent
Katedra za tekstilno inženjerstvo

TMF - velika zgrada, kancelarija 122

011/3303625
lokal 625
Naučna oblast Tekstilno inženjerstvo
Datum izbora u zvanje 28. maj 2018.

Predmeti

14D012 14D012 - Mehaničko inženjerstvo tekstilnih materijala
14TET330 14TET330 - Struktura i dizajn tekstilnih materijala
14TET332 14TET332 - Tehnička priprema proizvodnje odeće
D102TT D102TT - Geotekstilni materijali
MTET212 MTET212 - Projektovanje tkanina
MTET6 MTET6 - Dizajn i projektovanje tekstilnih materijala
TET212 TET212 - Tkanje i dizajn tkanina
TET313 TET313 - Mašine i uređaji u industriji odeće

Legenda:

ZP...,14ZP... zajednički predmet na osnovnim akademskim studijama (OAS)
T...,14T... tekstilna tehnologija (OAS)
H...,14H... hemijsko inženjerstvo (OAS)
B...,14b... biohemijsko inženjerstvo i biotehnologija (OAS)
IŽS, 14IŽS... inženjerstvo zaštite životne sredine (OAS)
MIN...,4MIN... metalurško inženjerstvo (OAS)
IIM...,14IIM... inženjerstvo materijala (OAS)
IGI...,14IGI... grafičko inženjerstvo, dizajn i ambalaža (OAS)
M...,14M... master studije
D...,14D... doktorske studije

Bibliografija

Knjige

  1. M. Nikolić, S. Milosavljević, R. Trajković, T. Mihailidi, T. Tadić, Dragan Jocić, Petar Jovančić, Tatjana Mihailović i Koviljka Asanović, Dizajn i tekstilna tehnologija, ostalo, Savez inženjera i tehničara tekstilaca Srbije, Beograd, 1992, 240; ISBN 86-901381-1-0