Navigacija

doc. dr Tatjana Mihailović

Docent
Katedra za tekstilno inženjerstvo

TMF - velika zgrada, kancelarija 122

011/3303625
lokal 625
Naučna oblast Tekstilno inženjerstvo
Datum izbora u zvanje 28. maj 2018.

Predmeti

14D012 14D012 - Mehaničko inženjerstvo tekstilnih materijala
14TET330 14TET330 - Struktura i dizajn tekstilnih materijala
14TET332 14TET332 - Tehnička priprema proizvodnje odeće
D102TT D102TT - Geotekstilni materijali
MTET212 MTET212 - Projektovanje tkanina
MTET6 MTET6 - Dizajn i projektovanje tekstilnih materijala
TET212 TET212 - Tkanje i dizajn tkanina
TET313 TET313 - Mašine i uređaji u industriji odeće

Legenda:

ZP...,14ZP... zajednički predmet na osnovnim akademskim studijama (OAS)
T...,14T... tekstilna tehnologija (OAS)
H...,14H... hemijsko inženjerstvo (OAS)
B...,14b... biohemijsko inženjerstvo i biotehnologija (OAS)
IŽS, 14IŽS... inženjerstvo zaštite životne sredine (OAS)
MIN...,4MIN... metalurško inženjerstvo (OAS)
IIM...,14IIM... inženjerstvo materijala (OAS)
IGI...,14IGI... grafičko inženjerstvo, dizajn i ambalaža (OAS)
M...,14M... master studije
D...,14D... doktorske studije

Bibliografija

Radovi u časopisima

  1. Koviljka Asanović, Dragana Cerović, Mirjana Kostić, Tatjana Mihailović i Aleksandra Ivanovska, Multipurpose nonwoven viscose/polypropylene fabrics: Effect of fabric characteristics and humidity conditions on the volume electrical resistivity and dielectric loss tangent, FIBERS AND POLYMERS, 21, 10, 2020, pp. 2407-2416
  2. Koviljka Asanović, Mirjana Kostić, Tatjana Mihailović i Dragana Cerović, Compression and strength behaviour of viscose/polypropylene nonwoven fabrics, INDIAN JOURNAL OF FIBRE & TEXTILE RESEARCH, 44, 2019, pp. 329-337
  3. Tatjana Mihailović, Koviljka Asanović i Dragana Cerović, Structural design of face fabrics and the core as a premise for compression behavior of 3D woven sandwich fabric, JOURNAL OF SANDWICH STRUCTURES & MATERIALS, 20, 6, 2018, pp. 718-734
  4. Koviljka Asanović, Tatjana Mihailović i Dragana Cerović, Evaluation of the Quality of Clothing Fabrics in Terms of Their Compression Behaviour before and after Abrasion, FIBERS AND POLYMERS, 18, 7, 2017, pp. 1393-1400
  5. Koviljka Asanović, Tatjana Mihailović, Petar Škundrić i Ljiljana Simović, Some Properties of Antimicrobial Coated Knitted Textile Material Evaluation, TEXTILE RESEARCH JOURNAL, 80, 16, 2010, pp. 1665-1674
  6. Tatjana Mihailović, Koviljka Asanović, Ljiljana Simović i Petar Škundrić, Influence of an antimicrobial treatment on the strength properties of polyamide/elastane weft knitted fabric, JOURNAL OF APPLIED POLYMER SCIENCE, 103, 6, 2007, pp. 4012-4019
  7. Tatjana Mihailović, Koviljka Asanović i Tatjana Mihajlidi, Complex estimation of woven fabrics bending ability, INDIAN JOURNAL OF FIBRE & TEXTILE RESEARCH, 32, 2007, pp. 453-458

Knjige

  1. Petar Škundruć, Mirjana Kostić, Adela Medović, Tatjana Mihailović, Koviljka Asanović i Ljiljana Sretković, Tekstilni materijali, udžbenik, TMF, 2008, 248; ISBN 978-86-7401-249-9
  2. M. Nikolić, S. Milosavljević, R. Trajković, T. Mihailidi, T. Tadić, Dragan Jocić, Petar Jovančić, Tatjana Mihailović i Koviljka Asanović, Dizajn i tekstilna tehnologija, ostalo, Savez inženjera i tehničara tekstilaca Srbije, Beograd, 1992, 240; ISBN 86-901381-1-0