Navigacija

MTET6 - Dizajn i projektovanje tekstilnih materijala

Specifikacija predmeta
Naziv Dizajn i projektovanje tekstilnih materijala
Akronim MTET6
Studijski program Tekstilna tehnologija
Modul
Nastavnik (predavač)
Nastavnik/saradnik (vežbe)
Nastavnik/saradnik (DON)
  Broj ESPB 7.0 Status predmeta obavezan predmet
  Uslovljnost drugim predmetom Nema Oblik uslovljenosti
  Ciljevi izučavanja predmeta Upoznavanje studenata sa relacijama između strukture i svojstava različitih tekstilnih materijala čijim se kombinovanjem projektuje željeni dizajn u zavisnosti od namene materijala.
  Ishodi učenja (stečena znanja) Na osnovu dobijenih teorijskih i praktičnih saznanja o projektovanju i dizajnu tekstilnih materijala, studenti se stručno osposobljavaju za samostalno obavljanje inženjerskog posla u industrijskoj praksi i drugim delatnostima.
  Sadržaj predmeta
  Sadržaj teorijske nastave Kroz sadržaj predmeta studenti stiču stručna znanja o principima dizajna i projektovanja linearnih tekstilnih struktura (pređa), klasičnih dvodimenzionalnih tekstilnih materijala tipa "površine" (tkanina, pletenina, netkanih materijala) i trodimenzionalna tekstilnih materijala nove generacije, tzv. 3D materijala. U okviru predmeta razmatraju se fizička svojstva pletenina i tkanina u funkciji njihovog dizajna kao i mogućnosti dizajna odevnih, dekorativnih, tehničkih i pletenina i tkanina specijalne namene. Studentima se, takođe, prezentuje i osnovna koncepcija dizajna i projektovanja nekonvencionalnih tekstilnih materijala
  Sadržaj praktične nastave Prepoznavanje elemenata dizajna tekstilnih materijala (pređa, tkanina, pletenina, nekonvencionalnih materijala). Prikaz prepletaja i izgleda pletenina. Prikaz prepletaja i izgleda tkanina
  Literatura
  1. S.Milosavljević, T.Tadić, S.Stanković, Knjiga o predenju i pređama, TMF i Tekstilna industrija, Beograd, 2000
  2. S.Stanković, Dizajn i projektovanje tekstilnih materijala – I deo, Interni materijal Katedre za TI.
  3. T.Mihailović, Dizajn i projektovanje tekstilnih materijala – II deo, Interni materijal Katedre za TI.
  4. Y. E. El Mogahzy, Engineering Textiles - Integrating the Design and Manufacture of Textile ; Products, Woodhead Publishing Ltd., Cambridge, 2009 ;
  5. J. Wilson, Handbook of textile design, Woodhead Publishing Ltd., Cambridge, 2001
  Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
  Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
  4 0 2
  Metode izvođenja nastave predavanja, realizacija računskih i eksperimentalnih vežbi i izrada seminarskog rada.
  Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
  Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
  Aktivnosti u toku predavanja Pismeni ispit
  Praktična nastava Usmeni ispit 70
  Projekti
  Kolokvijumi
  Seminari 15