Navigacija

Akreditacija Centra izuzetnih vrednosti

Odluku o dodeli statusa Centra izuzetnih vrednost Centru za nanotehnologije i funkcionalne materijale možete pogledati i preuzeti ovde.

Odluku o akreditaciji Centra za nanotehnologije i funkcionalne materijale možete pogledati i preuzeti ovde.