Navigacija

Mapa fakulteta

Velika zgrada

Suteren

 • NH - Katedra za neorgansku hemijsku tehnologiju
 • F - Fotokopirnica

Prizemlje

 • D - Dekanat
 • SS - Studentska služba
 • HI - Katedra za hemijsko inženjerstvo
 • MI - Katedra za metalurško inženjerstvo
 • TD - Kabinet za termodinamiku
 • TF - Katedra za tehničku fiziku
 • BIB - Katedra za biohemijsko inženjerstvo i biotehnologiju
 • RC - Računski centar RC20
 • EL - Laboratorija za elektrotehniku
 • –> - Ka maloj zgradi

I sprat

 • KSM - Katedra za konstrukcione i specijalne materijale
 • TI - Katedra za tekstilno inženjerstvo
 • I - IASTE
 • ONH - Katedra za opštu i neorgansku hemiju
 • PP - Pilot plant laboratorija

II sprat

 • AH - Katedra za analitičku hemiju
 • GI - Katedra za grafičko inženjerstvo

III sprat

 • OH - Katedra za organsku hemiju
 • MI - Katedra za metalurško inženjerstvo
 • RST - Restoran
 • SHD - Srpsko hemijsko društvo
 • DN - Katedra za društvene nauke

IV sprat

 • FH - Katedra za fizičku hemiju i elektrohemiju
 • STD - Stakloduvač

V sprat

 • OHT -Katedra za organsku hemijsku tehnologiju

Mala zgrada

Suteren

 • SC - Računski centar RC25
 • ZGT - RIC Grafičkog inženjerstva

Prizemlje

 • KM - Katedra za matematičke nauke
 • B - Biblioteka TMF-a
 • MA - Mali amfiteatar
 • SA - Srednji amfiteatar
 • P - Prodavnica knjiga
 • G - Garderoba
 • 1, 2, 3 - Učionice

I sprat

 • OTN - Katedra za Opšte tehničke nauke
 • VA - Veliki amfiteatar
 • 4-8 - Učionice
 • <– -  ka Velikoj zgradi