Navigacija

Često postavljana pitanja

Da li je moguće dobiti zbirku za pripremu prijemnog ispita na osnovu koje će biti zadaci na prijemnom?

Primere prijemnih ispita (hemija, fizika ili matematika) možete naći u Informatoru koji možete besplatno preuzeti na portirnici Fakulteta ili sa sajta Fakulteta.

Da li je moguće konkurisati na više studijskih programa osnovnih akademskih studija, tj. da li kandidati popunjavaju listu želja ili se isključivo konkuriše na jedan studijski program?

Prilikom konkurisanja prijavljujete se samo za jedan studijski program, a konačne rang liste formiraju se na osnovu iskazane prve želje. U slučaju da niste rangirani dovoljno visoko za upis željenog studijskog programa, nakon završenog upisa po prvoj želji formira se jedinstvena rang lista, na osnovu koje se popunjavaju eventualna slobodna mesta na drugim studijskim programima.

Da li kandidatima iz Bosne i Hercegovine treba potvrda o dvojnom državljanstvu ili je dovoljna izjava sa sajta da su pripadnici srpske nacionalne manjine? Da li je kandidatima iz Republike Srpske potrebno priznavanje srednjoškolskih isprava od strane Agencije za kvalifikacije Republike Srbije?

Potvrda o dvojnom državljanstvu nije potrebna, dovoljna je izjava da je kandidat pripadnik srpske nacionalne manjine koja se nalazi na sajtu Fakulteta. Ako kandidat dolazi iz Republike Srpske (Bosna i Hercegovina) nije neophodno da pokreće postupak priznavanja srednjoškolskih diploma, izuzev u slučaju da je završio međunarodnu maturu ili neku drugu stranu srednju školu.

Da li mogu da se registrujem preko tuđeg mejl naloga?

Možete, ali preporučujemo da koristite mejl nalog kojem imate stalni pristup u slučaju da je neophodno da izvršite bilo kakve korekcije na vašoj prijavi.

Nije mi stigao aktivacioni link. Da li da pokušam registraciju sa drugog mejl naloga?

Ne, obavezno koristite samo jedan mejl nalog za registraciju. Proverite da li je mejl sa aktivacionim linkom greškom završio u spam folderu. U slučaju da ne možete da ga pronađete, pokušajte ponovo sa istim mejl nalogom da se registrujete na portalu. Vodite računa da su linkovi za aktivaciju ograničenog vremenskog trajanja.

Registrovao sam se na portalu za veb prijavu, ali nisam dobio prijavni list. Kako mogu drugačije da se prijavim?

Nakon registracije na portalu, neophodno je da se ulogujete sa vašim korisničkim imenom i šifrom i da nakon toga popunite i pošaljete elektronski obrazac veb prijave. Registracija na portalu je samo prvi korak u prijavljivanju kandidata.

Prilikom veb prijave koji broj se upisuje kod broja prijave i da li se sa dve različite mejl adrese može prijaviti za dva različita studijska programa?

Broj prijave se automatski dodeljuje kada se pošalje prijava. Otvaranje više naloga na portalu sa različitih mejl adresa može da onemogući kandidata da uopšte pošalje prijavu, jer nije dozvoljeno čuvanje niti slanje prijava sa istim ličnim podacima.

Kako da znam da li je prijava uspešna? Gde mogu da nađem obrazac prijave za štampu?

Nakon slanja popunjenog formulara preko portala za veb prijavu, na mejl nalog sa kojeg ste se registrovali stićiće potvrda o uspešnoj prijavi i popujen obrazac u PDF formatu koji je neophodno odštampati i potpisati.

Kako mogu da ispravim greške u već poslatoj veb prijavi?

U slučaju da uočite bilo kakve greške u formularu nakon slanja, obavezno se obratite mejlom Komisiji za upis.

Da li prilikom veb prijave kandidati dostavljaju skeniranu dokumentaciju (diplome, svedočanstva, dokaz o uplati)?

Ne, formular na portalu za veb prijavu ne omogućava dostavljanje skenirane dokumentacije. U terminu predaje dokumentacije, kandidati predaju fotokopije dokumentacije, koje ne moraju biti overene, a u obavezi su da dostave originalna dokumenta na uvid.

Da li je moguće popuniti i poslati veb prijavu ili konkurisati lično nakon isteka vremena predviđenog za elektronski način prijavljivanja?

Nije moguće. Portal za prijavu je otvoren samo u terminima koji su navedeni na sajtu Fakulteta, na stranici za upis. Pre i posle predviđenog termina moguće je izvršiti registraciju i kreirati nalog, ali ne postoji mogućnost da se popuni i pošalje nova veb prijava. U izuzetnim situacijama, Komisija za upis može da dozvoli završetak postupka veb prijave onim kandidatima koji su u predviđenom roku započeli postupak prijave i imaju sačuvanu prijavu na veb portalu, ali iz nekog opravdanog razloga nisu mogli da je i pošalju.

Ukoliko se polažu dva od moguća tri prijemna ispita da li je kandidat u obavezi da troškove polaganja prijemnog ispita plaća dva puta ili je dovoljno da to uradi samo jednom?

Plaćate samo jednom prijavu na konkurs, bez obzira na broj prijemnih ispita koje želite da polažete u jednom konkursnom roku.

Da li je moguće da neko drugi (sestra, brat, roditelj, rođak) preda potrebnu dokumentaciju u odgovarajućem terminu za predaju dokumentacije nakon veb prijave?

Sve neophodne izjave i formulari moraju da sadrže lični potpis kandidata. U opravdanim slučajevima dokumentaciju može predati i neko drugi umesto kandidata. Termin predaje dokumentacije biće objavljen nakon završetka postupka veb prijave.

Da li je na prijemnom ispitu dozvoljena upotreba kalkulatora?

Na prijemnom ispitu nije dozvoljena upotreba kalkulatora.

Nakon prijemnog ispita, objavljenih konačnih rang lista i rasporeda upisa, da li je neophodno da se na upis dođe lično? Da li je moguće da neko drugi (sestra, brat, roditelj, rođak) uz svu neophodnu dokumentaciju izvrši upis umesto kandidata?

U opravdanim slučajevima na upis u zakazanom terminu može da dođe i neko drugi umesto kandidata, pri čemu mora da ima svu neophodnu dokumentaciju. Najvažnije je da svaki dokument koji je potrebno potpisati bude potpisan od kandidata svojeručno.