Navigacija

Biblioteka

Korisnicima biblioteke Tehnološko-metalurškog fakulteta stoje na raspolaganju dve čitaonice: profesorska sa 10 mesta i studentska sa preko 100. Radno vreme čitaonica je od 8 do 17, a subotom od 9 do 13 časova.

Biblioteka ima bogat fond od preko 34000 knjiga, više od 11000 godišta uglavnom stranih časopisa (preko 900 naslova), više od 24000 diplomskih i magistarskih radova i doktorskih disertacija i blizu 19000 nabavljenih i obrađenih kopija i standarda. Postoje abecedni, UDK i topografski katalozi za monografske publikacije, kao i katalozi periodike i diplomskih i magistarskih radova i doktorskih disertacija. Biblioteka poseduje više enciklopedija i priručnika iz svih oblasti tehnologija. Najstarija knjiga datira iz 1690. godine, a najstariji časopisi iz prve polovine XIX veka. Deo fonda je u slobodnom pristupu. Pri katedrama postoje priručne biblioteke.

Biblioteka Fakulteta je biblioteka otvorenog tipa i mogu je koristiti sva zainteresovana lica. Korišćenje dela fonda van prostorija biblioteke je omogućeno zaposlenima na Fakultetu i našim studentima. Pored toga biblioteka vrši međubibliotečku pozajmicu, a korisnicima je omogućeno da dođu do fotokopija. Pravna lica iz unutrašnjosti mogu naručiti fotokopije članaka iz časopisa. Fakultetski korisnici mogu u biblioteci da koriste bazu SciFinder.

U biblioteci rade:
Milena Gavrilović, šef biblioteke,
Tamara Dukić, bibliotečki informator i
Dragica Dragosav, bibliotečki informator.

Kobson

Doktorske teze u elektronskom obliku

Kontakt

Lokacija u prizemlju male zgrade