Navigacija

Disciplinska odgovornost studenata

Pravilnik o disciplinskoj odgovornosti studenata možete preuzeti i pogledati ovde.

Sastav Disciplinske komisije TMF možete pogledati ovde.

Obrazac Disciplinske prijave možete preuzeti ovde.

Rešenja Disciplinske komisije:

Rešenje_1

Rešenje_2

Rešenje_3

Rešenje_4

Rešenje_5

Rešenje_6

Rešenje_7

Rešenje_8

Rešenje_9

Rešenje_10

Rešenje_11