Navigacija

Disciplinska odgovornost studenata

Pravilnik o disciplinskoj odgovornosti studenata možete preuzeti i pogledati ovde.

Sastav Disciplinske komisije TMF možete pogledati ovde.

Obrazac Disciplinske prijave možete preuzeti ovde.

Rešenja Disciplinske komisije:

Rešenje_1

Rešenje_2

Rešenje_3

Rešenje_4

Rešenje_5

Rešenje_6

Rešenje_7

Rešenje_8

Rešenje_9

Rešenje_10

Rešenje_11

Rešenje_12

Rešenje_13

Rešenje_14

Rešenje_15

Rešenje_16

Rešenje_17

Rešenje_18

Rešenje_19

Rešenje_20

Rešenje_21

Rešenje_22