Navigacija

Akademici, emeritusi

U nastavi na master i doktorskim studijama na TMF, kao i u nekim projektima, aktivno učestvuju i naši ugledni profesori:

Dr Velimir Radmilović, redovni član SANU

Dr Slobodan Petrović, profesor emeritus

Dr Dragan Mitraković, profesor emeritus

Dr Endre Romhanji, profesor emeritus

Dr Karlo Raić, profesor emeritus