Navigacija

Centar izuzetnih vrednosti

Centar za nanotehnologije i funkcionalne materijale je osnovan sa ciljem da poveća kvalitet, kapacitet i potencijal istraživanja i integraciju TMF-a u evropski istraživački prostor. Kroz povezivanje sa inostranim naučno istraživačkim organizacijama, stvoreni su uslovi za intenzivan razvoj međunarodne i regionalne saradnje i uključivanje Fakulteta u Evropski istraživački prostor ERA. Centar je tokom 2014. godine akreditovan kao Centar izuzetnih vrednosti.

Kao takav, Centar je prepoznat od strane Evropske Komisije i finansiran tri godine sa 1,3 miliona evra kroz projekat NANOTECH FTM Reinforcing of Nanotechnology and Functional Materials Centre. Centar danas sprovodi savremena i kompetitivna istraživanja u oblasti nanotehnologije i funkcionalnih materijala.

Centar se sastoji od grupa za keramičke, polimerne i kompozitne materijale i u njemu danas radi preko 15 istraživača i profesora, 20 studenata doktorskih studija u savremenim oblastima kao što su materijali za biomedicinu, farmaciju i biotehnologije, materijali sa primenom u zaštiti životne redine, obnovljivim izvorima energije (fotonaponske ćelije) i fotokatalizi, nanokompoziti, fiber-optički sistemi i dr.

Treba istaći saradnju Centra sa inostranim partnerskim institucijama i to:

  • European Centre for Nanostructured Polymers ECNP, Firenca, Italija
  • University of Perugia, Peruđa, Kampus Terni, Italija
  • CNRS Institut De Physique Et De Chimie De Strasbourg, Strazbur, Francuska
  • University of Agriculture, Atina, Grčka
  • National Institute for Lasers, Plasma and Radiation Physics, Bukurešt, Rumunija
  • Riga Technical University/Institute of Inorganic Chemistry, Riga, Letonija
  • University of Franche Comte, Bezanson, Francuska
  • Veolia Water Solutions and technologies, Pariz, Francuska
  • MaHyTec Ltd., Dole, Francuska,
  • University of Erlangen, Erlangen, Nemačka