Навигација

проф. др Љиљана Мојовић

Редовни професор
Катедра за биохемијско инжењерство и биотехнологију

ТМФ - велика зграда, канцеларија 72

011/3370423
Научна областБиохемијско инжењерство и биотехнологија
Датум избора у звање 15. јул 2009.

Предмети

14ББИ4614ББИ46 - Биотехнолошки процеси
14ББИ47114ББИ471 - Метаболичко и генетичко инжењерство
14ББИ47314ББИ473 - Фармацеутска биотехнологија
14МБИБ1114МБИБ11 - Биогорива
14МБИБ314МБИБ3 - Фармацеутска биотехнологија
14МБИП214МБИП2 - Технологија угљених хидрата
14ХФИ41214ХФИ412 - Фармацеутска биотехнологија
Д106ББД106ББ - Инжењерство ћелије
Д124Д124 - Биомаса као извор енергије
ЗП44ЗП44 - Стручна пракса
МБИБ5МБИБ5 - Метаболичко и генетичко инжењерство

Легенда:

ЗП...,14ЗП...заједнички предмет на основним академским студијама (ОАС)
Т...,14Т...текстилна технологија (ОАС)
Х...,14Х...хемијско инжењерство (ОАС)
Б...,14б...биохемијско инжењерство и биотехнологија (ОАС)
ИЖС, 14ИЖС...инжењерство заштите животне средине (ОАС)
МИН...,4МИН...металуршко инжењерство (ОАС)
ИИМ...,14ИИМ...инжењерство материјала (ОАС)
ИГИ...,14ИГИ...графичко инжењерство, дизајн и амбалажа (ОАС)
М...,14М...мастер студије
Д...,14Д...докторске студије

Библиографија

Радови у часописима

 1. Svetlana Nikolić Poligenis, Vesna Lazić, Đorđe Veljović и LJiljana Mojović, Production of bioethanol from pre-treated cotton fabrics and waste cotton materials, CARBOHYDRATE POLYMERS, 164, 2017, pp. 136-144; 10.1016/j.carbpol.2017.01.090

Менторство

Докторске академске студије

 • Синтeзa и кaрaктeризaциja кaтaлизaтoрa нa бaзи мeшoвитих oксидa кaлциjумa и других мeтaлa и испитивaњe њихoвe aктивнoсти у прoцeсу хeтeрoгeнo кaтaлизoвaнe синтeзe биoдизeлa, Жељка Кесић, 29.09.2017.
 • Испитивање различитих хибрида кукуруза као сировине за производњу биоетанола, скроба и хране за животиње, Валентина Семенченко, 19.06.2013.
 • Производња млечне киселине и пробиотске биомасе на дестилеријској џибри, Александра Ђукић-Вуковић, 17.06.2013.

Мастер академске студије

 • Пробиотске карактеристике соја Bacillus licheniformis гајеног на екстракту микроалги, Маријана Пешић, 30.09.2017.
 • Могућност примене нетермалне плазме за инактивацију Candida albicans у дестилеријској џибри, Наташа Васић, 30.09.2017.
 • Утицај температуре на производњу егзополисахарида Lactobacillus rhamnosus ATCC 7469, Драгана Марковић, 23.05.2017.
 • Производња и изолација егзополисахарида Lactobacillus sp., Сара Филиповић, 30.09.2015.
 • Производња млечне киселине и микробне биомасе на течној џибри помоћу имобилисаних бактерија, Маријан Бајић, 18.02.2013.
 • Селекција и карактеризација сојева бактерија млечне киселине за производњу функционалних напитака од сурутке, Fadia Alfardi, 25.06.2012.

Основне академске студије

 • Млечно-киселинска ферментација дестилеријске џибре помоћу мешане бактеријске културе, Мирјана Матић, 30.09.2017.
 • Производња емулзија типа уље у води са додатком витамина А, Марко Николић, 26.09.2017.
 • Производња млечне киселине на обновљивој биомаси, Адријана Сарафимовски, 29.09.2010.

Основне студије

 • Испитивање пробиотских особина слободних и имобилисаних бактерија млечне киселине за ферментацију дестилеријске џибре, Биљана Бајић, 12.07.2013.
 • Коришћење течне џибре из производње биоетанола за производњу млечне киселине, Невена Симић, 11.11.2010.
 • Праћење и одржавање квалитета у производњи кекса, Десимирка Миросављевић, 04.10.2010.
 • Испитивање производње биоетанола на кукурузним хибридима ZP 434 и ZP 677, Јелена Стојановић, 18.06.2009.
 • Поређење параметара квалитета ракија произведених од шумског и континенталног воћа, Јелена Виријевић, 29.12.2008.
 • Садржај колагена као показатељ квалитета производа од меса, Наташа Пауновић, 30.05.2008.
 • Утицај микроталаса на хидролизу скроба из кукуруза, Јелена Мићић, 17.04.2008.
 • Испитивање активности манган-пероксидазе беле трулежне гљиве Bjerkendera adusta LSK-27 имобилисане на карагенану и калцијум алгинату, Милена Миловановић, 19.03.2008.
 • Производња биоетанола коришћењем имобилисаног квасца Saccharomyces ellipsoideus у поступку симултане сахарификације и ферментације, Радомир Стојановић, 28.12.2007.
 • Техноекономска анализа производње биоетанола из кукуруза, Снежана Алексић, 13.11.2007.
 • Развој методологије за утврђивање присуства Listeria monocytogenes у сировинама за кондиторску индустрију, Никола Јуришић, 08.06.2007.
 • Производња биоетанола помоћу имобилисаног квасца Saccharomyces ellipsoideus, Марија Вуковић, 04.04.2007.
 • Испитивање утицаја начина обраде сировине на процес производње бистрог сока од јабуке, Данијела Јовановић, 24.01.2007.
 • Оптимизација ферментације хидролизата кукурузног брашна у циљу добијања биоетанола, Марија Ђурковић, 07.07.2006.
 • Синтеза естара помоћу липазе имобилисане на желатински носач, Ана Шербић, 22.05.2006.
 • Оптимизација хидролизе кукурузног брашна у циљу добијања биоетанола, Милица Милијановић, 28.12.2005.