Навигација

14МБИБ11 - Биогорива

Спецификација предмета
НазивБиогорива
Акроним14МБИБ11
Студијски програмБиохемијско инжењерство и биотехнологија
Модул
Наставник (предавач)
Наставник/сарадник (вежбе)
  Наставник/сарадник (ДОН)
   Број ЕСПБ4.0Статус предметаизборни предмет
   Условљност другим предметомОблик условљености
   Циљеви изучавања предметаЦиљ предмета је стицање научних и академских знања о технологијама производње биогорива (биоетанола, биодизела, биобутанола, биометанола и др.). Студенти се упознају са основним биотехнолошким поступцима производње различитих врста биогорива из биомасе (од прве до четврте најновије генерације биогорива) као и техноекономским аспектом њихове производње. Такође, студенти се упознају са новим трендовима у овој обалсти, а и обавезама друштва (Кјото протокол и ЕУ-легислативе) о замени фосилних горива са обновљивим изворима енергије-биогоривима у складу са концептом одрживог развоја.
   Исходи учења (стечена знања)Након завршеног курса студенти ће овладати основним технолошким поступцима и савременим трендовима производње биогорива.
   Садржај предмета
   Садржај теоријске наставеПојам и значај примене биогорива; Обновљиви извори енергије у Србији; ; Сировине у производњи биоетанола; ; Технологија производње биоетанола; Споредни производи у производњи биоетанола; Постојећи капацитети и производња биоетанола у Србији; Сировине за производњу биодизела; Технологија производње биодизела; Постојећи капацитети и законски оквири за производњу биодизела у Србији; Горива произведена гасификацијом биомасе; Технологија производње биогаса и биометанола; Технологија производње биобутанола; Техно-економске анализе производње биогорива у Србији. ;
   Садржај практичне наставеПроизводња биоетанола и биодизела на лабораторијском нивоу из сировина исплативих и доступних у нашој земљи
   Литература
   1. Светлана Николић, Славица Шилер-Маринковић, Љиљана Мојовић, Биогорива, Технолошко-металуршки факултет, Универзитет у Београду, Београд (уџбеник у припреми, планира се штампање пре краја зимског семестра школске 2013/14)
   2. Д. Стојиљковић, Љ. Мојовић, С. Шилер-Маринковић и други, Алтернативна горива за погон мотора СУС у 21. веку, Машински факултет, Универзитет у Београду, Београд, 2008.
   Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
   ПредавањаВежбеДОНСтудијски и истраживачки радОстали часови
   22
   Методе извођења наставеУсмена интерактивна предавања уз коришћење видео презентација, лабораторијске вежбе, семинари, консултације.
   Оцена знања (максимални број поена 100)
   Предиспитне обавезеПоенаЗавршни испитПоена
   Активности у току предавања5Писмени испит50
   Практична настава20Усмени испит
   Пројекти
   Колоквијуми20
   Семинари5