Навигација

Повереница за равноправност

Повереница за равноправност на Технолошко-металуршком факултету
Универзитета у Београду је Мелина Калагасидис Крушић, продеканка за
кадрове.
број тел. 011 3370 478
мејл адреса: poverenica@tmf.bg.ac.rs