Навигација

Продавница књига

Продавница књига је отворена сваког радног дана од 10-14 часова. Налази се у приземљу мале зграде Технолошко-металуршког факултета поред малог амфитеатра.

Каталог наших издања за 2021. годину можете погледати и преузети  овде.

Поруџбеницу за наша издања можете преузети овде.

Контакт