Навигација

проф. др Мелина Калагасидис Крушић

Редовни професор
Катедра за органску хемијску технологију

ТМФ - велика зграда, канцеларија 516/515

011/3370478
011/3303730
локал730
Научна областПолимерно инжењерство
Датум избора у звање 25. октобар 2017.

Предмети

14Д15714Д157 - Површински активне материје
14Д15814Д158 - Полимеризације у хетерогеним системима
14ИИМ31414ИИМ314 - Полимерни премази
14ИИМ31514ИИМ315 - Природни полимерни материјали
14ИИМ4514ИИМ45 - Амбалажни материјали
14ИИМ4914ИИМ49 - Термопластични полимери
14МИМА114МИМА1 - Пројектовање полимерне амбалаже
14МИМА214МИМА2 - Баријерерна својства полимерне амбалаже
14МХОХ914МХОХ9 - Основи хемије и технологије полимера
14МХПИ1114МХПИ11 - Полимери у козметичким производима
14МХПИ1314МХПИ13 - Технологија синтезе полимера
14ХОХ41014ХОХ410 - Органска индустријска синтеза
14ХПИ41914ХПИ419 - Природни полимерни материјали
14ХПИ42014ХПИ420 - Полимерни премази
22ББИ21322ББИ213 - Природни полимерни материјали
22Д5422Д54 - Површински активне материје
22Д7822Д78 - Структура и својства полимерних материјала
22ИИМ4522ИИМ45 - Амбалажни материјали
22МОХТП22МОХТП - Основи хемије и технологије полимера
22МПКП22МПКП - Полимери у козметичким производима
22МППА22МППА - Пројектовање полимерне амбалаже
22ОХТ4222ОХТ42 - Органска хемијска технологија
22ОХТ4422ОХТ44 - Органска индустријска синтеза
ББИ213ББИ213 - Природни полимери
Д116Д116 - Структура и својства полимерних материјала
ЗП44ЗП44 - Стручна пракса
ХОХ48ХОХ48 - Органска хемијска технологија
ХПИ311ХПИ311 - Природни полимери

Легенда:

ЗП...,14ЗП...заједнички предмет на основним академским студијама (ОАС)
Т...,14Т...текстилна технологија (ОАС)
Х...,14Х...хемијско инжењерство (ОАС)
Б...,14б...биохемијско инжењерство и биотехнологија (ОАС)
ИЖС, 14ИЖС...инжењерство заштите животне средине (ОАС)
МИН...,4МИН...металуршко инжењерство (ОАС)
ИИМ...,14ИИМ...инжењерство материјала (ОАС)
ИГИ...,14ИГИ...графичко инжењерство, дизајн и амбалажа (ОАС)
М...,14М...мастер студије
Д...,14Д...докторске студије

Библиографија

Радови у часописима

 1. Marija Lucic Skoric, Ivan Terzic, Nedeljko Milosavljevic, Маја Радетић, Zoran Saponjic, Marija Radoicic и Мелина Калагасидис Крушић, Chitosan-based microparticles for immobilization of TiO2 nanoparticles and their application for photodegradation of textile dyes, EUROPEAN POLYMER JOURNAL, 2017, pp. 57-70
 2. Jelena Spasojevic, Aleksandra Radosavljevic, Jelena Krstic, M Mitric, M Popovic, Zoran Rakocevic, Мелина Калагасидис Крушић и Zorica Kacarevic/Popovic, Structural Characteristics and Bonding Environment of Ag Nanoparticles Synthesized by Gamma Irradiation Within Thermo-Responsive Poly(N-isopropylacrylamide) Hydrogel, POLYMER COMPOSITES, 2017, pp. 1014-1026
 3. Sanja Seslija, Đorđe Veljović, Melina Kalagasidis Krušić, Jasna Stevanovic, Sava Veličković и Ivanka Popović, Cross-linking of highly methoxylated pectin with copper: the specific anion influence, NEW JOURNAL OF CHEMISTRY, 40, 2016, pp. 1618-1625; 10.1039/C5NJ03320A
 4. Стоја Миловановић, R Kuska, Marija Lucic Skoric, Мелина Калагасидис Крушић, S Frerich, Ирена Жижовић и Јасна Ивановић, Swelling kinetics and impregnation of PLA with thymol under supercritical CO2 conditions, TEHNIKA, 2016, pp. 16-20
 5. Bojana Vidovic, Nikola Milasinovic, Jelena Kotur-Stevuljevic, Sandra Dilber, Мелина Калагасидис Крушић, Brizita Djordjevic и Зорица Кнежевић-Југовић, Encapsulation of alpha-lipoic acid into chitosan and alginate/gelatin hydrogel microparticles and its in vitro antioxidant activity, HEMIJSKA INDUSTRIJA, 2016, pp. 49-58
 6. Jelena Spasojevic, Aleksandra Radosavljevic, Jelena Krstic, Dragutin Jovanovic, Vuk Spasojevic, Мелина Калагасидис Крушић и Zorica Kacarevic/Popovic, Dual responsive antibacterial Ag-poly(N-isopropylacrylamide/itaconic acid) hydrogel nanocomposites synthesized by gamma irradiation, EUROPEAN POLYMER JOURNAL, 2015, pp. 168-185
 7. Bojana Vidovic, Nikola Milasinovic, Jana Vidovic, Brizita Djordjevic, Bojan Calija, Milkica Crevar-Sakac, Zorica Vujic, Jela Milic, Мелина Калагасидис Крушић и Зорица Кнежевић-Југовић, Preparation of alpha-lipoic acid/chitosan microparticle conjugate and its in vitro antioxidative activity (Meeting Abstract), ANNALS OF NUTRITION & METABOLISM, 67, 1, 2015, pp. 484-485
 8. Marija Lucic Skoric, Nedeljko Milosavljevic, Маја Радетић, Zoran Saponjic, Marija Radoicic и Мелина Калагасидис Крушић, Synthesis and characterization of interpenetrating polymer network based on sodium alginate and methacrylic acid and potential application for immobilization of TiO2 nanoparticles, POLYMER ENGINEERING AND SCIENCE, 2015, pp. 2511-2518
 9. Kata Trifkovic, Nikola Milasinovic, Верица Ђорђевић, Gordana Zdunic, Мелина Калагасидис Крушић, Зорица Кнежевић-Југовић, Katarina Savikin, Viktor Nedovic и Бранко Бугарски, Chitosan crosslinked microparticles with encapsulated polyphenols: Water sorption and release properties, JOURNAL OF BIOMATERIALS APPLICATIONS, 2015, pp. 618-631
 10. Marija Lucic Skoric, Nedeljko Milosavljevic, Маја Радетић, Zoran Saponjic, Marija Radoicic и Мелина Калагасидис Крушић, The potential application of TiO2/hydrogel nanocomposite for removal of various textile azo dyes, SEPARATION AND PURIFICATION TECHNOLOGY, 122, 2014, pp. 206-216
 11. Nikola Milasinovic, Sonja Jakovetic, Зорица Кнежевић-Југовић, Nedeljko Milosavljevic, Marija Lucic Skoric, Jovanka Filipovic и Мелина Калагасидис Крушић, Catalyzed Ester Synthesis Using Candida rugosa Lipase Entrapped by Poly(N-isopropylacrylamide-co-itaconic Acid) Hydrogel, The Scientific World Journal, 2014, pp. ---; dx.doi.org/10.1155/2014/142123
 12. Marija Lucic Skoric, Nedeljko Milosavljevic, Маја Радетић, Zoran Saponjic, Marija Radoicic и Мелина Калагасидис Крушић, Photocatalytic Degradation of C. I. Acid Orange 7 by TiO2 Nanoparticles Immobilized onto/ into Chitosan- Based Hydrogel, POLYMER COMPOSITES, 35, 4, 2014, pp. 806-815
 13. Nikola Milasinovic, Зорица Кнежевић-Југовић, Nedeljko Milosavljevic, Marija Lucic Skoric, Jovanka Filipovic и Мелина Калагасидис Крушић, Stimuli-Sensitive Hydrogel Based on N-Isopropylacrylamide and Itaconic Acid for Entrapment and Controlled Release of Candida rugosa Lipase under Mild Conditions, BIOMEDICAL RESEARCH-INDIA, 2014, pp. ---; http://dx.doi.org/10.1155/2014/364930
 14. Nedeljko Milosavljevic, Aleksandra Debeljkovic, Мелина Калагасидис Крушић, Nikola Milasinovic, Omer Baris Uzum и Erden Karadag, Application of Poly(acrlymide-co-sodium methacrylate) Hydrogels in Copper and Cadmium Removal from Aqueous Solution, ENVIRONMENTAL PROGRESS & SUSTAINABLE ENERGY, 33, 3, 2014, pp. 824-834
 15. Kata Trifkovic, Nikola Milasinovic, Verica Djordjevic, Мелина Калагасидис Крушић, Зорица Кнежевић-Југовић, Viktor Nedovic и Бранко Бугарски, Chitosan microbeads for encapsulation of thyme (Thymus serpyllum L.) polyphenols, CARBOHYDRATE POLYMERS, 2014, pp. 901-907
 16. Nikola Milasinovic, Зорица Кнежевић-Југовић, Zivana Jakovljevic, Jovanka Filipovic и Мелина Калагасидис Крушић, Synthesis of n-amyl isobutyrate catalyzed by Candida rugosa lipase immobilized into poly(N-isopropylacrylamide-co-itaconic acid) hydrogels, CHEMICAL ENGINEERING JOURNAL, 181, 2012, pp. 614-623
 17. Nikola Milasinovic, Nedeljko Milosavljevic, Jovanka Filipovic, Зорица Кнежевић-Југовић и Мелина Калагасидис Крушић, Efficient immobilization of lipase from Candida rugosa by entrapment into poly(N-isopropylacrylamide-co-itaconic acid) hydrogels under mild conditions, POLYMER BULLETIN, 69, 3, 2012, pp. 347-361
 18. Мелина Калагасидис Крушић, Nedeljko Milosavljevic, Aleksandra Debeljkovic, Omer Baris Uzum и Erden Karadag, Removal of Pb2+ Ions from Water by Poly(Acrylamide-co-Sodium Methacrylate) Hydrogels, WATER, AIR AND SOIL POLLUTION, 223, 7, 2012, pp. 4355-4368
 19. Nikola Milasinovic, Зорица Кнежевић-Југовић, Nedeljko Milosavljevic, Jovanka Filipovic и Мелина Калагасидис Крушић, Controlled release of lipase from Candida rugosa loaded into hydrogels of N-isopropylacrylamide and itaconic acid, INTERNATIONAL JOURNAL OF PHARMACEUTICS, 436, 1-2, 2012, pp. 332-340
 20. Nedeljko Milosavljevic, Nikola Milasinovic, Иванка Поповић, Jovanka Filipovic и Мелина Калагасидис Крушић, Preparation and characterization of pH-sensitive hydrogels based on chitosan, itaconic acid and methacrylic acid, POLYMER INTERNATIONAL, 60, 3, 2011, pp. 443-452
 21. Nedeljko Milosavljevic, Мирјана Ристић, Александра Перић-Грујић, Jovanka Filipovic, Svetlana Strbac, Zlatko Rakocevic и Мелина Калагасидис Крушић, Sorption of zinc by novel pH-sensitive hydrogels based on chitosan, itaconic acid and methacrylic acid, JOURNAL OF HAZARDOUS MATERIALS, 192, 2, 2011, pp. 846-854
 22. Nedeljko Milosavljevic, Мирјана Ристић, Александра Перић-Грујић, Jovanka Filipovic, Svetlana Strbac, Zlatko Rakocevic и Мелина Калагасидис Крушић, Removal of Cu(2+) ions using hydrogels of chitosan, itaconic and methacrylic acid: FTIR, SEM/EDX, AFM, kinetic and equilibrium study, COLLOIDS AND SURFACES A-PHYSICOCHEMICAL AND ENGINEERING ASPECTS, 388, 1-3, 2011, pp. 59-69
 23. Nedeljko Milosavljevic, Nikola Milasinovic, Jovanka Filipovic и Мелина Калагасидис Крушић, Synthesis and Characterization of Copolymer Hydrogels of Chitosan, Itaconic Acid and N-Isopropylacrylamide, HEMIJSKA INDUSTRIJA, 65, 6, 2011, pp. 657-666
 24. Nikola Milasinovic, Nedeljko Milosavljevic, Jovanka Filipovic, Зорица Кнежевић-Југовић и Мелина Калагасидис Крушић, Immobilization of Lipase From Candida Rugosa Into Copolymer Hydrogels of Poly(N-Isopropylacrylamide-Co-Itaconic Acid) Synthesized in the Presence of Surfactants, HEMIJSKA INDUSTRIJA, 65, 6, 2011, pp. 667-673
 25. Nikola Milasinovic, Мелина Калагасидис Крушић, Зорица Кнежевић-Југовић и Jovanka Filipovic, Hydrogels of N-isopropylacrylamide copolymers with controlled release of a model protein, INTERNATIONAL JOURNAL OF PHARMACEUTICS, 383, 1-2, 2010, pp. 53-61
 26. Мелина Калагасидис Крушић, Sava Velickovic, Peter Griffits и Jovanka Filipovic, Poly[(N-isopropylacrylamide)-co-(itaconic acid)] hydrogels with poly(ethylene glycol), POLYMER INTERNATIONAL, 59, 2, 2010, pp. 256-262
 27. Nedeljko Milosavljevic, Ljiljana Kljajevic, Иванка Поповић, Jovanka Filipovic и Мелина Калагасидис Крушић, Chitosan, itaconic acid and poly(vinyl alcohol) hybrid polymer networks of high degree of swelling and good mechanical strength, POLYMER INTERNATIONAL, 59, 5, 2010, pp. 686-694
 28. Nikola Milasinovic, Nedeljko Milosavljevic, Jovanka Filipovic, Зорица Кнежевић-Југовић и Мелина Калагасидис Крушић, Synthesis, characterization and application of poly(N-isopropylacrylamide-co-itaconic acid) hydrogels as supports for lipase immobilization, REACTIVE & FUNCTIONAL POLYMERS, 70, 10, 2010, pp. 807-814
 29. Nedeljko Milosavljevic, Мирјана Ристић, Александра Перић-Грујић, Jovanka Filipovic, Svetlana Strbac, Zlatko Rakocevic и Мелина Калагасидис Крушић, Hydrogel based on chitosan, itaconic acid and methacrylic acid as adsorbent of Cd2+ ions from aqueous solution, CHEMICAL ENGINEERING JOURNAL, 165, 2, 2010, pp. 554-562
 30. Nedeljko Milosavljevic, Nikola Milasinovic, Jovanka Filipovic и Мелина Калагасидис Крушић, Synthesis and Characterization of Semi-interpenetrating Networks of Chitosan and Poly(n-vinyl-2-pyrrolidone), HEMIJSKA INDUSTRIJA, 64, 6, 2010, pp. 511-517
 31. Мелина Калагасидис Крушић, Marija Ilic и Jovanka Filipovic, Swelling behaviour and paracetamol release from poly(N-isopropylacrylamide-itaconic acid) hydrogels, POLYMER BULLETIN, 63, 2, 2009, pp. 197-211
 32. Lynne Katsikas, Milena Avramovic, Cortes Ruben Dario Betancourt, Milos Milovanovic, Мелина Калагасидис Крушић и Иванка Поповић, The thermal stability of poly(methyl methacrylate) prepared by RAFT polymerisation, JOURNAL OF THE SERBIAN CHEMICAL SOCIETY, 73, 8-9, 2008, pp. 915-921
 33. Nikola Milasinovic, Мелина Калагасидис Крушић, Зорица Кнежевић-Југовић и Jovanka Filipovic, The Influence Of Composition Of Poly(N-Isopropylacrylamide-Co-Itaconic Acid) Hydrogel On Immobilized Candida Rugosa Lipase Activity, HEMIJSKA INDUSTRIJA, 62, 6, 2008, pp. 339-344
 34. Nedeljko Milosavljevic, Мелина Калагасидис Крушић и Jovanka Filipovic, Semi-Interpenetrating Polymer Networks Of Chitosan And Poly(Ethylene Glycol), HEMIJSKA INDUSTRIJA, 62, 6, 2008, pp. 345-351
 35. Maja Stanojevic, Jovanka Filipovic, Мелина Калагасидис Крушић, Jelena Parojcic и Mirjana Stupar, An investigation into the influence of hydrogel composition on swelling behavior and drug release from poly(acrylamide-co-itaconic acid) hydrogels in various media, DRUG DELIVERY, 13, 1, 2006, pp. 1-7
 36. Мелина Калагасидис Крушић и Jovanka Filipovic, Copolymer hydrogels based on N-isopropylacrylamide and itaconic acid, POLYMER, 47, 1, 2006, pp. 148-155
 37. Maja Stanojevic, Мелина Калагасидис Крушић, Mirjana Stupar и Jovanka Filipovic, Swelling and paracetamol release studies of poly(acrylamide-co-itaconic acid) hydrogels (Meeting Abstract), JOURNAL OF CONTROLLED RELEASE, 101, 1-3, 2005, pp. 305-307
 38. Maja Stanojevic, Mirjana Stupar, Мелина Калагасидис Крушић и Jovanka Filipovic, Swelling behavior and mechanical properties of poly(acrylamide-co-itaconic acid) hydrogels and their semi-IPNS with poly(ethylene glycol) (Meeting Abstract), JOURNAL OF CONTROLLED RELEASE, 101, 1-3, 2005, pp. 307-309
 39. Marija Ilic, Мелина Калагасидис Крушић, Jovanka Filipovic и Mirjana Stupar, Swelling and paracetamol release from copolymer hydrogels of itaconic acid with acrylamide and N-isopropylacrylamide (Meeting Abstract), EUROPEAN JOURNAL OF PHARMACEUTICAL SCIENCES, 25, 1, 2005, pp. s119-s121
 40. Sava Velickovic, Мелина Калагасидис Крушић, Рада Пјановић, Невенка Бошковић-Враголовић, Peter Griffits и Иванка Поповић, The diffusion of water in poly(ditetrahydrofurfuryl itaconate), POLYMER, 46, 19, 2005, pp. 7982-7988
 41. Мелина Калагасидис Крушић, Marija Stanojevic, Mirjana Stupar и Jovanka Filipovic, 'Metoprolol tartrate release studies of poly(acrylamide-co-itaconic acid) hydrogels, HEMIJSKA INDUSTRIJA, 58, 6a, 2004, pp. 46-48
 42. Мелина Калагасидис Крушић, Енис Џунузовић, Snezana Trifunovic и Jovanka Filipovic, Polyacrylamide and poly(itaconic acid) complexes, EUROPEAN POLYMER JOURNAL, 40, 4, 2004, pp. 793-798
 43. Мелина Калагасидис Крушић, Danijel Dankovic, Марија Николић и Jovanka Filipovic, Poly(acrylamide-co-itaconic acid) and semi-IPNS with poly(ethylene glycol): Preparation and characterization, MACROMOLECULAR CHEMISTRY AND PHYSICS, 205, 16, 2004, pp. 2214-2220
 44. Мелина Калагасидис Крушић, Biljana Nikolic и Jovanka Filipovic, 'Semi-interpenetrirajuće mreže akrilamida i poli(itakonske kiseline), HEMIJSKA INDUSTRIJA, 57, 11, 2003, pp. 543-546
 45. Мелина Калагасидис Крушић, Енис Џунузовић, Snezana Trifunovic и Jovanka Filipovic, Semi-IPNs based on polyacrylamide and poly(itaconic acid), POLYMER BULLETIN, 51, 2, 2003, pp. 159-166

Остали радови

 1. Мелина Калагасидис Крушић, Синтеза и својства хидрогелова осетљивих на спољне стимулансе, Технолошко-металрушки факултет, 2006
 2. Мелина Калагасидис Крушић, Проучавање комплекса поли(итаконске киселине) са полиакриламидом и полиметакриламидом, Технолошко-металуршки факултет, 2003

Књиге

 1. Мелина Калагасидис Крушић, ''Хидрогелови и контролисано отпуштање лековитих супстанци'', монографија, Задужбина Андрејевић, 2007, 86; ISBN 978-86-7244-620-3

Менторство

Докторске академске студије

 • Утицaj мoдификoвaних микрo-чeстицa дoбиjeних из нeмeтaлнe фрaкциje oтпaдних штaмпaних плoчa нa мeхaничкa и тeрмичкa свojствa пoлиeстaрскe смoлe синтeтисaнe из oтпaднoг пoли(eтилeн тeрeфтaлaтa), Тихомир Ковачевић, 21.09.2018.
 • Aцилoвaни дeривaти пeктинa: синтeзa, кaрaктeризaциja и мoгућнoст примeнe, Сања Шешлија, 18.09.2018.
 • Рaдиjaциoнo-хeмиjскa синтeзa тeрмo- и pH-oсeтљивих aнтибaктeриjских срeбрo/пoли(N-изoпрoпилaкрилaмид-кo-итaкoнскa кисeлинa) нaнoкoмпoзитa, Јелена Спасојевић, 12.12.2016.
 • Уклaњaњe бoja зa тeкстил из вoдe фoтoкaтaлитичкoм дeгрaдaциjoм у присуству нaнoчeстицa титaн-диoксидa имoбилисaних нa хидрoгeлoвe хитoзaнa и aлгинaтa, Марија Лучић Шкорић, 30.09.2016.

Мастер академске студије

 • Уклањање боја из отпадних вода помоћу модификованих хитозана, Тамара Бабић, 30.09.2023.
 • Термоотпорни премази на бази силиконских везива, Софија Глишовић, 30.09.2023.
 • Синтеза куглица за уклањање боја код машинског прања обојених тканина, Јелисавета Банковић, 22.02.2023.
 • Анализа могућности оптимизације процеса производње премаза и лепкова у циљу смањења емисија лако испарљивих органских једињења, Алекса Крањчевић, 30.09.2022.
 • Oптимизација односа везиво/коалесцент за еколошки премаз за дрвене оловке, Марија Божовић, 30.09.2022.
 • Синтеза гел куглица хитозан/карбоксиметил целулоза за сорпцију текстилних боја из воде, Тамара Крсмановић, 30.09.2021.
 • Адитиви полимерне фолије, Марија Дујовић, 30.09.2021.
 • Оптимизација услова синтезе гелова хитозана у облику сфера емулзионом техником и методом укапавања, Антоније Митровић, 30.09.2019.
 • Примена естара масних киселина ланеног уља и поли(етилен гликола) као пластификатора у формулацијама полисахаридних филмова, Јована Радовановић, 26.09.2019.
 • In vitro испитивање контролисаног отпуштања гентамицин-сулфата из хируршких конаца израђених од најлона и свиле, Александра Јанићијевић, 28.09.2018.
 • Оптимизација састава епоксидног премаза за бетонске површине на бази воде, Софија Арсић, 28.09.2018.
 • Контролисано отпуштање инсулина из микрочестица на бази хитозана и поли(винил алкохола), Дејан Радовановић, 27.09.2018.
 • Утицај температуре и pH на уклањање киселе и базне боје за текстил из отпадне воде помоћу хитозана, Ксенија Милошевић, 21.09.2018.
 • Утицај предтретмана површине на ефикасност спајања AlMg3 легуре адхезивом на бази епокси смоле, Драгана Борјан, 29.08.2018.
 • Утицај моларне масе хитозана на јачину адхезије лепка на бази хитозана, Хелена Јелић, 26.09.2017.
 • Кинетика сорпције боја за текстил из отпадних вода помоћу поликатјонског сорбента на бази хитозана, Стефан Марковић, 22.09.2017.
 • Утицај садржаја поли(винил алкохола) на својства филмова хитозана за паковање хране, Кристина Крунић, 31.05.2017.
 • Оптимизација састава смесе за протектирање пнеуматика, Александар Савић, 30.09.2016.
 • Синтеза филмова пектина и карбоксиметилцелулозе за паковање хране, Весна Леонтијевић, 30.09.2016.
 • Уклањање боја за текстил из воденог раствора помоћу хидрогела хитозана модификованог наночестицама TiO<sub>2</sub>, Тамара Николић, 30.09.2016.
 • Импрегнација поли(млечне киселине) тимолом применом наткритичног угљеник(IV)-оксида, Миљана Чубрило, 30.09.2015.
 • Примена кополимерних хидрогелова алгината модификованих наночестицама титан-диоксида за фотокаталитичку деградацију боје метиленско плаво, Исидора Вујовић, 29.09.2014.
 • Примена наткритичног угљеник(IV)-оксида за добијање и импрегнацију аерогелова на бази хитозана, Иван Терзић, 20.06.2014.
 • Синтеза хидрогелова желатина и хитозана за контролисано отпуштање полифенола из Thymus serpyllum L., Миодраг Димитријевић, 28.02.2014.
 • Инкапсулација полифенола из воденог екстракта "Thymus serpyllum L." у микрочестице хитозана добијене емулзионим поступком, Јована Грубић, 30.09.2013.
 • Инкапсулација полифенола из Thymus serpyllum L. у микрочестице алигната и желатина, Марина Голубовић, 30.09.2013.
 • Контролисано отпуштање полифенола из Thymus serpyllum L. из микрочестица хитозана добијених реверзном емулзионом полимеризацијом, Дејана Митић, 24.09.2012.
 • Синтеза кополимерних хидрогелова поли(N-изопропилакриламид-ко-итаконска киселина) у присуству површински активних материја и липазе из Candida rugosa, Тања Лучић, 16.12.2011.
 • Уклањање бакра и кадмијума помоћу кополимерних хидрогелова хитозана и метакрилне киселине, Марко Ђорђевић, 30.09.2011.
 • Имобилизација липазе из Candida rugosa у кополимерне хидрогелове поли(N-изопропилакриламид-ко-итаконска киселина) синтетисане у присуству површински активних материја, Ивана Глуховић, 30.09.2011.
 • Уклањање бакра, кадмијума и олова помоћу кополимерних хидрогелова акриламида и натријум метакрилата, Ања Стојков, 30.09.2011.
 • Уклањање боја из водених раствора помоћу кополимерног хидрогела хитозана и метакрилне киселине модификованог титан-диоксидом, Јасмина Пантић, 28.09.2011.
 • Испитивање могућности примене хидрогелова хитозана и метакрилне киселине за контролисано отпуштање диклофенак-натријума, Љиљана Толић, 01.10.2010.

Основне академске студије

 • Хидрогелови на бази N-изопропилакриламида добијени "зеленом" методом за контролисано отпуштање активних супстанци, Соња Божовић, 27.12.2023.
 • Суперапсорбујући хидрогелови натријум-карбоксиметилцелулозе за пречишћавање отпадних вода, Јана Бабовић, 30.09.2023.
 • Добијање аерогелова скроб/натријум-алгинат помоћу наткритичног угљеник(IV)-оксида, Милица Савић, 30.09.2023.
 • Флексибилни филмови хитозан/желатин за паковање хране, Јасна Ђуровић, 15.07.2022.
 • Микропластика у заштитним маскама за лице, Марина Павловић, 21.02.2022.
 • Смањење емисије лако испарљивих органских једињења у индустрији премаза, Никола Нешовић, 21.02.2022.
 • Испитивање својстава PVA фолије за паковање течних детергената за машинско прање веша, Даница Васовић, 22.12.2021.
 • Утицај модификације хитозана амонијумовим солима на капацитет и брзину уклањања боја из отпадних вода, Јелисавета Банковић, 29.09.2021.
 • Утицај односа умреживач/полиестарско везиво на механичка и декоративна својства премаза у праху, Марија Божовић, 16.09.2021.
 • Испитивање ефикасности хидрофобних премаза у решавању проблема ефлоресценције бетона, Петар Видојевић, 30.09.2020.
 • Анализа метода за смањење емисије испарљивих органских једињења при производњи флексибилне амбалаже, Алекса Крањчевић, 30.09.2020.
 • Утицај наткритичног угљеник(IV)-оксида на порозност и степен бубрења гелова натријум-алгинат/метакрилна киселина, Тамара Крсмановић, 30.09.2020.
 • Испитивање могућности примене хидрогелова хитозан/поли(винил пиролидон) за пречишћавање вода, Богдан Петровић, 30.09.2020.
 • Утицај анјона на ефикасност уклањања боја за текстил из водених раствора помоћу хидрогелова хитозана, Огњен Јањић, 17.07.2020.
 • Пропустљивост филмова карбоксиметил целулозе и желатина на водену пару, Марија Јеринић, 30.09.2019.
 • Утицај комбинације реактивних растварача на механичке карактеристике незасићених полиестарских смола синтетисаних из биообновљивих сировина, Алекса Недељковић, 26.09.2019.
 • Умрежавање филмова на бази хитозана и поли(винил алкохола) воденим стаклом, Ива Барбуловић, 05.07.2019.
 • Импрегнација поли(лактида) тимолом применом наткритичног угљеник(IV)-оксида, Милица Николић, 28.09.2018.
 • Наткритична импрегнација бленде термопластични скроб/поли(ε-капролактон) тимолом, Јована Радовановић, 27.09.2018.
 • Примена хидрогелова хитозана осетљивих на глукозу за контролисано отпуштање инсулина, Антоније Митровић, 20.07.2018.
 • Оптимизација састава адхезива на бази хитозана за спајање шпер-плочица, Катарина Рајковић, 17.07.2018.
 • Импрегнација поли(лактид-ко-гликолида) тимолом применом наткритичног угљеник(IV)-оксида, Марија Аћамовић, 25.06.2018.
 • Адхезиви на бази природних полимера за спајање метала, Драгана Борјан, 20.09.2017.
 • Синтеза хидрогелова хитозана и поли(винил алкохола) осетљивих на глукозу, Никола Павловић, 12.07.2017.
 • Промена механичких својстава синтетских ресорптивних и нересорптивних хируршких конаца у симулираним условима експлоатације, Александра Јанићијевић, 07.07.2017.
 • Испитивање механичких и баријерних својстава филмова на бази хитозана и поли(винил алкохола), Ксенија Милошевић, 02.06.2017.
 • Сорпција боја за текстил из отпадне воде помоћу хидрогелова хитозана, Лазар Станојковић, 12.09.2016.
 • Одређивање оптималног времена хлађења отпреска у процесу добијања полипропиленских корпица за тоалетне освеживаче инјекционим бризгањем, Снежана Крунић, 30.09.2015.
 • Импрегнација поли(млечне киселине) тимолом помоћу наткритичног угљеник(IV)-оксидом, Кристина Крунић, 30.09.2015.
 • Утицај времена умрежавања на величину честица хитозана умрежених натријум-триполифосфатом, Александар Савић, 30.09.2015.
 • Антимикробни филмови и бактеријски синтетисаних полихидроксиалканоата, Александар Томић, 30.09.2015.
 • Отпуштање јона цинка из микрогелова алгината и желатина, Марија Милосављевић, 26.09.2014.
 • Утицај концентрације натријум-хлорида на бубрење микрогелова алгината и желатина, Миљана Чубрило, 17.07.2014.
 • Утицај степена умрежења на бубрење хидрогелова хитозана и итаконске киселине, Јелена Мишић, 30.09.2013.
 • Утицај температуре и pH раствора на бубрење хидрогелова хитозана и желатина, Бранкица Миленковић, 30.09.2013.
 • Синтеза микрогелова алгината и желатина, Иван Терзић, 08.07.2013.
 • Утицај pH раствора на бубрење кополимерних хидрогелова хитозана и итаконске киселине, Сунчица Марковић, 28.09.2012.
 • Фотокаталитичка деградација боје C.I. Reactive Yellow 17 у присуству наночестица титан-диоксида имобилисаних на хидрогелу хитозана, Филип Петровић, 28.09.2012.
 • Утицај почетног односа n-амил алкохол/изобутерна киселина на синтезу естра n-амил-изобутирата у присуству липазе из Candida rugosa имобилисане на кополимерни хидрогел N-изопропилакриламида и итаконске киселине, Милијана Буњац, 24.09.2012.
 • Утицај масе биокатализатора, липазе из Candida rugosa имобилисане на кополимерни хидрогел N-изопропилакриламида и итаконске киселине, на синтезу естра n-амил-изобутирата, Миодраг Димитријевић, 24.09.2012.
 • Фотокаталитичка деградација боја C.I. Reactive Black 5 и C.I. Acid Red 18 у присуству наночестица титан-диоксида имобилисаних на хидрогелу хитозана и метакрилне киселине, Наташа Ђорђевић, 12.07.2012.
 • Синтеза и карактеризација хидрогелова на бази алгината и неутралисане метакрилне киселине, Маја Вешовић, 31.05.2012.
 • Утицај масе кополимерног хидрогела акриламида и натријум метакрилата, на адсорпцију бакра, кадмијума и олова, Љиљана Стамболић, 05.03.2012.
 • Утицај pH на адсорпцију бакра, кадмијума и олова помоћу кополимерних хидрогелова акриламида и натријум метакрилата, Јована Грубић, 30.09.2011.
 • In vitro испитивање брзине отпуштања парацетамола из кополимерних хидрогелова хитозана и акрилне киселине, Дејана Митић, 23.09.2011.
 • Синтеза кополимерног хидрогела на бази алгината и делимично неутралисане акрилне киселине за контролисано отпуштање парацетамола, Мина Волић, 15.09.2011.
 • Синтеза кополимерних хидрогелова хитозана и метакрилне киселине, Милена Варајић, 31.03.2011.
 • Синтеза pH-осетљивих хидрогелова хитозана за контролисано отпуштање лекова, Ивана Глуховић, 27.09.2010.

Основне студије

 • Имплементација директиве о индустријским емисијама у процесима производње и прераде полимера, Ивана Петронијевић, 30.09.2021.
 • Кинетика и механизам бубрења микрогелова алгината и желатина, Бранка Пурић, 08.03.2017.
 • Утицај порекла целулозе на растворљивост нитроцелулозе, Анђелка Ковачевић, 16.07.2015.
 • Адсорпција метала из водених раствора помоћу кополимерних хидрогелова хитозана и метакрилне киселине, Марина Симонић, 22.02.2012.
 • Синтеза и карактеризација хидрогелова на бази хитозана и алгината, Гордана Шајиновић, 30.09.2011.
 • Примена pH- и температурно-осетљивих хидрогелова N-изопропилакриламида и хитозана за контролисано отпуштање боје, Мирослав Калањ, 30.09.2011.
 • Кинетика адсорпције метала из водених раствора помоћу кополимерних хидрогелова акриламида и натријум метакрилата, Бранка Пераловић, 22.07.2011.
 • In vitro испитивање брзине отпуштања диазепама и парацетамола из хидрогелова на бази хитозана, Марија Милосављевић, 01.04.2011.
 • Кинетика бубрења хидрогелова хитозана, итаконске и метакрилне киселине, Ирена Вуковић, 29.12.2010.
 • Контролисано отпуштање диклофенак натријума из хидрогелова хитозана, итаконске и метакрилне киселине, Предраг Тасић, 29.12.2010.
 • Синтеза и карактеризација хидрогелова акрилне киселине и желатина, Бојана Екмешчић, 30.09.2010.
 • Утицај температуре на бубрење хидрогелова хитозана и метакрилне киселине, Миленица Ђорђевић, 08.06.2009.
 • Синтеза полиарилена Сузуки поликондезацијом, Драгана Париповић, 21.05.2009.
 • Механичка и термичка својства хидрогелова хитозана и метакрилне киселине, Јелена Маринковић, 21.05.2009.
 • Утицај pH раствора на својства хидрогелова итаконске киселине и N-изопропилакриламида, Љиљана Павловић, 23.03.2009.
 • Испитивање могућности примене хидрогелова хитозана за отпуштање лековитих супстанци, Драгана Пијетловић, 24.11.2008.
 • Примена pH-осетљивих хидрогелова итаконске киселине за контролисано отпуштање липазе из Candida rugosa, Вукосава Кнежевић, 06.11.2008.
 • Стабилизација липазе из Candida rugosa имобилизацијом у хидрогелове итаконске киселине, Бранка Чупић, 16.10.2008.
 • Интерпенетрирајуће полимерне мреже на бази хитозана и поли(винилалкохола), Јелена Илић, 04.07.2008.
 • Синтеза и карактеризација хидрогелова хитозана са поли(етиленгликолом) и поли(N-винилпиролидоном), Ивана Тошић, 23.04.2008.
 • Утицај састава хидрогелова N-изопропилакриламида и итаконске киселине на активност имобилисане липазе из Candida rugosa, Марија Обрадовић, 25.01.2008.
 • Имобилизација липазе из Candida rugosa y pH- и температурно-осетљиве хидрогелове, Тијана Јовишевић, 27.12.2007.
 • Кинетика бубрења хидрогелова N-изопропилакриламида и кополимера N-изопропилакриламида и итаконске киселине у органским растварачима, Иван Николић, 26.09.2007.
 • Хидрогелови хитозана и поли(етилен гликола), Дијана Ћирић, 25.09.2007.
 • Утицај температуре на кинетику бубрења и контракције хидрогелова N-изопропилакриламида и итаконске киселине, Милица Гвозденовић, 25.09.2007.