Навигација

проф. др Мелина Калагасидис Крушић

Ванредни професор
Катедра за органску хемијску технологију

ТМФ - велика зграда, канцеларија 516/515

011/3370478
011/3303730
локал730
Научна областПолимерно инжењерство
Датум избора у звање 24. децембар 2012.

Предмети

14Д15714Д157 - Површински активне материје
14Д15814Д158 - Полимеризације у хетерогеним системима
14ИИМ31414ИИМ314 - Полимерни премази
14ИИМ31514ИИМ315 - Природни полимерни материјали
14МХОХ914МХОХ9 - Основи хемије и технологије полимера
14МХПИ1114МХПИ11 - Полимери у козметичким производима
14МХПИ1314МХПИ13 - Технологија синтезе полимера
14ХОХ41014ХОХ410 - Органска индустријска синтеза
14ХПИ42014ХПИ420 - Полимерни премази
ББИ213ББИ213 - Природни полимери
Д116Д116 - Структура и својства полимерних материјала
ЗП44ЗП44 - Стручна пракса
ХОХ48ХОХ48 - Органска хемијска технологија
ХПИ311ХПИ311 - Природни полимери

Легенда:

ЗП...,14ЗП...заједнички предмет на основним академским студијама (ОАС)
Т...,14Т...текстилна технологија (ОАС)
Х...,14Х...хемијско инжењерство (ОАС)
Б...,14б...биохемијско инжењерство и биотехнологија (ОАС)
ИЖС, 14ИЖС...инжењерство заштите животне средине (ОАС)
МИН...,4МИН...металуршко инжењерство (ОАС)
ИИМ...,14ИИМ...инжењерство материјала (ОАС)
ИГИ...,14ИГИ...графичко инжењерство, дизајн и амбалажа (ОАС)
М...,14М...мастер студије
Д...,14Д...докторске студије

Библиографија

Остали радови

 1. Мелина Калагасидис Крушић, ''Синтеза и својства хидрогелова осетљивих на спољне стимулансе, 2006

Књиге

 1. Мелина Калагасидис Крушић, ''Хидрогелови и контролисано отпуштање лековитих супстанци'', монографија, Задужбина Андрејевић, 2007, 86; ISBN 978-86-7244-620-3

Менторство

Докторске академске студије

 • Рaдиjaциoнo-хeмиjскa синтeзa тeрмo- и pH-oсeтљивих aнтибaктeриjских срeбрo/пoли(N-изoпрoпилaкрилaмид-кo-итaкoнскa кисeлинa) нaнoкoмпoзитa, Јелена Спасојевић, 12.12.2016.
 • Уклaњaњe бoja зa тeкстил из вoдe фoтoкaтaлитичкoм дeгрaдaциjoм у присуству нaнoчeстицa титaн-диoксидa имoбилисaних нa хидрoгeлoвe хитoзaнa и aлгинaтa, Марија Лучић Шкорић, 30.09.2016.

Мастер академске студије

 • Кинетика сорпције боја за текстил из отпадних вода помоћу поликатјонског сорбента на бази хитозана, Стефан Марковић, 22.09.2017.
 • Утицај садржаја поли(винил алкохола) на својства филмова хитозана за паковање хране, Кристина Крунић, 31.05.2017.
 • Синтеза филмова пектина и карбоксиметилцелулозе за паковање хране, Весна Леонтијевић, 30.09.2016.
 • Уклањање боја за текстил из воденог раствора помоћу хидрогела хитозана модификованог наночестицама TiO<sub>2</sub>, Тамара Николић, 30.09.2016.
 • Оптимизација састава смесе за протектирање пнеуматика, Александар Савић, 30.09.2016.
 • Импрегнација поли(млечне киселине) тимолом применом наткритичног угљеник(IV)-оксида, Миљана Чубрило, 30.09.2015.
 • Примена кополимерних хидрогелова алгината модификованих наночестицама титан-диоксида за фотокаталитичку деградацију боје метиленско плаво, Исидора Вујовић, 29.09.2014.
 • Примена наткритичног угљеник(IV)-оксида за добијање и импрегнацију аерогелова на бази хитозана, Иван Терзић, 20.06.2014.
 • Синтеза хидрогелова желатина и хитозана за контролисано отпуштање полифенола из Thymus serpyllum L., Миодраг Димитријевић, 28.02.2014.
 • Инкапсулација полифенола из воденог екстракта "Thymus serpyllum L." у микрочестице хитозана добијене емулзионим поступком, Јована Грубић, 30.09.2013.
 • Инкапсулација полифенола из Thymus serpyllum L. у микрочестице алигната и желатина, Марина Голубовић, 30.09.2013.
 • Контролисано отпуштање полифенола из Thymus serpyllum L. из микрочестица хитозана добијених реверзном емулзионом полимеризацијом, Дејана Митић, 24.09.2012.
 • Синтеза кополимерних хидрогелова поли(N-изопропилакриламид-ко-итаконска киселина) у присуству површински активних материја и липазе из Candida rugosa, Тања Лучић, 16.12.2011.
 • Уклањање бакра и кадмијума помоћу кополимерних хидрогелова хитозана и метакрилне киселине, Марко Ђорђевић, 30.09.2011.
 • Имобилизација липазе из Candida rugosa у кополимерне хидрогелове поли(N-изопропилакриламид-ко-итаконска киселина) синтетисане у присуству површински активних материја, Ивана Глуховић, 30.09.2011.
 • Уклањање бакра, кадмијума и олова помоћу кополимерних хидрогелова акриламида и натријум метакрилата, Ања Стојков, 30.09.2011.
 • Уклањање боја из водених раствора помоћу кополимерног хидрогела хитозана и метакрилне киселине модификованог титан-диоксидом, Јасмина Пантић, 28.09.2011.
 • Испитивање могућности примене хидрогелова хитозана и метакрилне киселине за контролисано отпуштање диклофенак-натријума, Љиљана Толић, 01.10.2010.

Основне академске студије

 • Адхезиви на бази природних полимера за спајање метала, Драгана Борјан, 20.09.2017.
 • Синтеза хидрогелова хитозана и поли(винил алкохола) осетљивих на глукозу, Никола Павловић, 12.07.2017.
 • Промена механичких својстава синтетских ресорптивних и нересорптивних хируршких конаца у симулираним условима експлоатације, Александра Јанићијевић, 07.07.2017.
 • Испитивање механичких и баријерних својстава филмова на бази хитозана и поли(винил алкохола), Ксенија Милошевић, 02.06.2017.
 • Сорпција боја за текстил из отпадне воде помоћу хидрогелова хитозана, Лазар Станојковић, 12.09.2016.
 • Антимикробни филмови и бактеријски синтетисаних полихидроксиалканоата, Александар Томић, 30.09.2015.
 • Импрегнација поли(млечне киселине) тимолом помоћу наткритичног угљеник(IV)-оксидом, Кристина Крунић, 30.09.2015.
 • Одређивање оптималног времена хлађења отпреска у процесу добијања полипропиленских корпица за тоалетне освеживаче инјекционим бризгањем, Снежана Крунић, 30.09.2015.
 • Утицај времена умрежавања на величину честица хитозана умрежених натријум-триполифосфатом, Александар Савић, 30.09.2015.
 • Отпуштање јона цинка из микрогелова алгината и желатина, Марија Милосављевић, 26.09.2014.
 • Утицај концентрације натријум-хлорида на бубрење микрогелова алгината и желатина, Миљана Чубрило, 17.07.2014.
 • Утицај степена умрежења на бубрење хидрогелова хитозана и итаконске киселине, Јелена Мишић, 30.09.2013.
 • Утицај температуре и pH раствора на бубрење хидрогелова хитозана и желатина, Бранкица Миленковић, 30.09.2013.
 • Синтеза микрогелова алгината и желатина, Иван Терзић, 08.07.2013.
 • Фотокаталитичка деградација боје C.I. Reactive Yellow 17 у присуству наночестица титан-диоксида имобилисаних на хидрогелу хитозана, Филип Петровић, 28.09.2012.
 • Утицај pH раствора на бубрење кополимерних хидрогелова хитозана и итаконске киселине, Сунчица Марковић, 28.09.2012.
 • Утицај масе биокатализатора, липазе из Candida rugosa имобилисане на кополимерни хидрогел N-изопропилакриламида и итаконске киселине, на синтезу естра n-амил-изобутирата, Миодраг Димитријевић, 24.09.2012.
 • Утицај почетног односа n-амил алкохол/изобутерна киселина на синтезу естра n-амил-изобутирата у присуству липазе из Candida rugosa имобилисане на кополимерни хидрогел N-изопропилакриламида и итаконске киселине, Милијана Буњац, 24.09.2012.
 • Фотокаталитичка деградација боја C.I. Reactive Black 5 и C.I. Acid Red 18 у присуству наночестица титан-диоксида имобилисаних на хидрогелу хитозана и метакрилне киселине, Наташа Ђорђевић, 12.07.2012.
 • Синтеза и карактеризација хидрогелова на бази алгината и неутралисане метакрилне киселине, Маја Вешовић, 31.05.2012.
 • Утицај масе кополимерног хидрогела акриламида и натријум метакрилата, на адсорпцију бакра, кадмијума и олова, Љиљана Стамболић, 05.03.2012.
 • Утицај pH на адсорпцију бакра, кадмијума и олова помоћу кополимерних хидрогелова акриламида и натријум метакрилата, Јована Грубић, 30.09.2011.
 • In vitro испитивање брзине отпуштања парацетамола из кополимерних хидрогелова хитозана и акрилне киселине, Дејана Митић, 23.09.2011.
 • Синтеза кополимерног хидрогела на бази алгината и делимично неутралисане акрилне киселине за контролисано отпуштање парацетамола, Мина Волић, 15.09.2011.
 • Синтеза кополимерних хидрогелова хитозана и метакрилне киселине, Милена Варајић, 31.03.2011.
 • Синтеза pH-осетљивих хидрогелова хитозана за контролисано отпуштање лекова, Ивана Глуховић, 27.09.2010.

Основне студије

 • Кинетика и механизам бубрења микрогелова алгината и желатина, Бранка Пурић, 08.03.2017.
 • Утицај порекла целулозе на растворљивост нитроцелулозе, Анђелка Ковачевић, 16.07.2015.
 • Адсорпција метала из водених раствора помоћу кополимерних хидрогелова хитозана и метакрилне киселине, Марина Симонић, 22.02.2012.
 • Примена pH- и температурно-осетљивих хидрогелова N-изопропилакриламида и хитозана за контролисано отпуштање боје, Мирослав Калањ, 30.09.2011.
 • Синтеза и карактеризација хидрогелова на бази хитозана и алгината, Гордана Шајиновић, 30.09.2011.
 • Кинетика адсорпције метала из водених раствора помоћу кополимерних хидрогелова акриламида и натријум метакрилата, Бранка Пераловић, 22.07.2011.
 • In vitro испитивање брзине отпуштања диазепама и парацетамола из хидрогелова на бази хитозана, Марија Милосављевић, 01.04.2011.
 • Контролисано отпуштање диклофенак натријума из хидрогелова хитозана, итаконске и метакрилне киселине, Предраг Тасић, 29.12.2010.
 • Кинетика бубрења хидрогелова хитозана, итаконске и метакрилне киселине, Ирена Вуковић, 29.12.2010.
 • Синтеза и карактеризација хидрогелова акрилне киселине и желатина, Бојана Екмешчић, 30.09.2010.
 • Утицај температуре на бубрење хидрогелова хитозана и метакрилне киселине, Миленица Ђорђевић, 08.06.2009.
 • Механичка и термичка својства хидрогелова хитозана и метакрилне киселине, Јелена Маринковић, 21.05.2009.
 • Синтеза полиарилена Сузуки поликондезацијом, Драгана Париповић, 21.05.2009.
 • Утицај pH раствора на својства хидрогелова итаконске киселине и N-изопропилакриламида, Љиљана Павловић, 23.03.2009.
 • Испитивање могућности примене хидрогелова хитозана за отпуштање лековитих супстанци, Драгана Пијетловић, 24.11.2008.
 • Примена pH-осетљивих хидрогелова итаконске киселине за контролисано отпуштање липазе из Candida rugosa, Вукосава Кнежевић, 06.11.2008.
 • Стабилизација липазе из Candida rugosa имобилизацијом у хидрогелове итаконске киселине, Бранка Чупић, 16.10.2008.
 • Интерпенетрирајуће полимерне мреже на бази хитозана и поли(винилалкохола), Јелена Илић, 04.07.2008.
 • Синтеза и карактеризација хидрогелова хитозана са поли(етиленгликолом) и поли(N-винилпиролидоном), Ивана Тошић, 23.04.2008.
 • Утицај састава хидрогелова N-изопропилакриламида и итаконске киселине на активност имобилисане липазе из Candida rugosa, Марија Обрадовић, 25.01.2008.
 • Имобилизација липазе из Candida rugosa y pH- и температурно-осетљиве хидрогелове, Тијана Јовишевић, 27.12.2007.
 • Кинетика бубрења хидрогелова N-изопропилакриламида и кополимера N-изопропилакриламида и итаконске киселине у органским растварачима, Иван Николић, 26.09.2007.
 • Утицај температуре на кинетику бубрења и контракције хидрогелова N-изопропилакриламида и итаконске киселине, Милица Гвозденовић, 25.09.2007.
 • Хидрогелови хитозана и поли(етилен гликола), Дијана Ћирић, 25.09.2007.